Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in Europees Publicatieblad

31 maart 2014Aanbesteden

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn op 28 maart gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Het gaat om een richtlijn voor klassieke aanbestedingen, een voor publieke nutsfuncties en een voor concessies. 20 dagen na publicatie treden de richtlijnen in werking. Vanaf die dag hebben de lidstaten 2 jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen te implementeren in nationale wetgeving. Daarna moeten ook decentrale overheden de nieuwe regels toepassen.

Nieuwe richtlijnen

Op 15 januari stemde het Europees Parlement al in met de nieuwe richtlijnen en op 11 februari zijn ze definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. Het gaat om een pakket van drie richtlijnen: richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten, richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten en richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de sectoren water-en energievoorziening, vervoer en postdiensten.

Wijzigingen

De nieuwe richtlijnen bevatten een aantal belangrijke wijzigingen. Zo komt onder andere het onderscheid tussen IIA- en IIB-diensten te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuw regime voor sociale en andere specifieke diensten.

Meer flexibiliteit

Ook bevatten de nieuwe richtlijnen meer flexibiliteit in de procedures en is er een nieuwe procedure, het innovatiepartnerschap, toegevoegd waarin aanbieders kunnen worden aangemoedigd met innovatieve oplossingen voor specifieke problemen te komen.

Lichter aanbestedingsregime

Verder krijgen de lidstaten de keuze om een lichter aanbestedingsregime voor subcentrale overheden in te voeren. Daarnaast moeten de nieuwe richtlijnen het makkelijker maken voor middelgrote en kleine bedrijven om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Informatiebijeenkomst Europa decentraal op 15 mei

Europa decentraal organiseert op donderdagmiddag 15 mei een informatiebijeenkomst over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in de Willemshof in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen van de aanbestedingsregels voor decentrale overheden. Deze middag is gratis (en alleen) toegankelijk voor gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast geeft een aantal aanbestedingsexperts werkzaam bij decentrale overheden hun visie op de uitdagingen die de nieuwe richtlijnen meebrengen voor hun praktijk.

Interesse?

Wanneer u meer informatie over deze bijeenkomst wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@europadecentraal.nl. Wij sturen u dan binnenkort de uitnodiging met meer informatie over het programma.

Publicatie nieuwe richtlijnen

Europa decentraal is daarnaast bezig met een uitgebreide publicatie over de decentrale gevolgen van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Deze publicatie zal naar verwachting half mei uitgebracht worden. Houd hiervoor onze website en de nieuwsbrief in de gaten.

Door:

Merit van Veen en Karin van den Brand, Europa decentraal

Meer informatie:

Europees Publicatieblad
Richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten
Richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten
Richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de nutssectoren
Aanbestedingen, Europa decentraal