Nieuwe AGVV voor staatssteun aangenomen

26 mei 2014Staatssteun

De Europese Commissie heeft de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingverordening (AGVV) voor staatssteun aangenomen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de AGVV is uitgebreid en nu meer steuncategorieën bevat, zoals voor cultuur, sport en innovatieclusters. Daardoor kunnen (decentrale) overheden veel vaker volstaan met de lichte kennisgevingsprocedure om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van een steunmaatregel. De nieuwe AGVV treedt per 1 juli in werking.

Staatssteunherzieningen

De herziening van de AGVV maakt deel uit van een algehele modernisering van de staatssteunregels door de Europese Commissie. De modernisering heeft tot doel economische groei, de creatie van banen en andere doeleinden van algemeen belang te stimuleren. Ook moeten de regels worden vereenvoudigd en administratieve lasten worden verlicht.

Wat is de AGVV?

De AGVV stelt staatssteuncategorieën vrij van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie. De verordening omschrijft ook de voorwaarden waaraan steunmaatregelen van decentrale overheden moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van deze vrijstellingen.

Nieuwe categorieën

Het voornaamste doeleinde van de herziening is om overheden ruimere mogelijkheden te bieden steun te verlenen zonder dit eerst te moeten melden aan de Commissie. Hierdoor kunnen decentrale overheden gemakkelijker steun verlenen en moeten administratieve lasten worden verminderd.

Staatssteun binnen de volgende categorieën hoeft, mits voldaan aan de gestelde voorwaarden onder de nieuwe AGVV, niet langer vooraf gemeld te worden bij de Commissie:
– innovatieclusters
– natuurrampen
– regionale stedelijke ontwikkelingsfondsen
– breedband infrastructuur
– behoud van cultuur en cultureel erfgoed
– audiovisuele werken
– sport en multifunctionele recreatie-infrastructuur
– lokale infrastructuur
– energie-infrastructuur
– onderzoeksinfrastructuur

Uitbreiding bestaande categorieën

Hiernaast zijn bestaande categorieën onder de AGVV uitgebreid. Zo is in een aantal gevallen de steundrempel verhoogd, of worden definities breder geïnterpreteerd. Zo wordt een bredere definitie gehanteerd van gehandicapte werknemers en is de staatssteundrempel voor steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten nu twee maal zo hoog.

Driekwart steunmaatregelen onder AGVV

De Commissie verwacht dat in de toekomst driekwart van de huidige steunmaatregelen en tweederde van de totale steunbedragen die uitgekeerd worden door de lidstaten onder de nieuwe AGVV komen te vallen. Zelf wil de Commissie zich voornamelijk gaat bezighouden met steunmaatregelen die een grotere impact hebben op de interne markt.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: Commission exempts more aid measures from prior notification, Europese Commissie

Meer informatie:

Verordening AGVV staatssteun, Europese Commissie
Memo, State aid: Commission adopts new General Block Exemption Regulation (GBER), Europese Commissie
Mededeling, De modernisering van het EU-Staatssteunbeleid, Europese Commissie
AGVV, Staatssteun, Europa decentraal
Praktijkvraag, Hoe kunnen we lopende steun in overeenstemming met de nieuwe AGVV maken?, Europa decentraal
Overzicht Staatssteunmodernisering, Europese Commissie