Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Nieuwe app GrenzJobs ontwikkeld ter ondersteuning van grensarbeiders

13 maart 2017Overige onderwerpen

De app GrenzJobs moet het werken over de grens bevorderen en vergemakkelijken. Op 6 maart 2017 is deze app door minister Kamp van Economische Zaken in het stadhuis van Venlo gelanceerd. De app GrenzJobs is ontwikkeld door zowel Nederlandse als Duitse partijen, met als doel grensarbeiders te ondersteunen.

Initiatief

De app GrenzJobs is ontwikkeld vanuit een gemeenschappelijk initiatief. Zowel de VVD-Venlo, de Limburgse Statenfractie en afdeling van de FDP uit Niederrhein namen dit initiatief. Deze partijen werkten al eerder samen aan het Venloër Manifest van 2015, waarin werd besloten tot nauwere samenwerking op gebied van grensoverschrijdende arbeid. Het idee om een app te maken kwam hieruit voort.

App

Om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken en grensbarrières weg te nemen voorziet de app in een

  • vacaturebank: met zowel Duitse als Nederlandse functies;
  • een rekenhulp voor zaken als kinderbijslag, zorgtoeslag en inkomstenbelasting;
  • Frequently Asked Questions (F.A.Q.), bijvoorbeeld over het als Nederlander werken in Duitsland, en vice-verca;
  • overige informatie over verscheidene zaken als belastingen, verzekeringen, vergunningen en onderwijs;
  • ook worden tips gegeven voor het solliciteren in beide landen.

Kansen in grensregio’s

Vaak zijn er voor werkzoekende veel mogelijkheden over de grens. Dit bleek ook uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) van november 2016. Initiatieven zoals de ontwikkeling van een dergelijke app kunnen nieuwe banen en geld opleveren. Iets waar regio’s aan weerzijden van de grens sterk van kunnen profiteren. Het CPB berichtte over minimaal € 7 duizend,-, en in het gunstigste geval 42 .000 banen die gecreëerd kunnen worden.

Bronnen:

App voor werken over de grens gelanceerd, Binnenlands Bestuur

Door:

Tessa de Vries en Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Kansen voor Nederlandse Grensregio’s bij wegnemen barrières, Europa decentraal
Dossier grensoverschrijdende samenwerking, VNG
Raadpleging grensoverschrijdende samenwerking, Europese Commissie
De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen, Centraal Planbureau

X