Nieuwe brochure over combinatiemogelijkheden EFSI en ESI-fondsen

De Europese Commissie heeft op 23 februari een brochure gepubliceerd om lokale overheden en projectontwikkelaars te helpen met het combineren van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) met de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Met het combineren van de twee instrumenten hoopt de Commissie dat er een versterkend effect zal optreden.

In de brochure staat hoe de fondsen op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden, afhankelijk van de investering. Het combineren van de ESI-fondsen en het EFSI is met name interessant voor landen of sectoren waar de ESI-fondsen grote kansen bieden en waar het EFSI nog niet optimaal benut is, zoals in Nederland.

Verschillen

Het risicoprofiel en criteria van EFSI en de ESI-fondsen verschillen. De ESI-fondsen kunnen projecten financieren via subsidies en financieringsinstrumenten. Deze projecten worden op gedecentraliseerde wijze door de Management-Autoriteiten in de lidstaten uitgevoerd. Het EFSI verstrekt risicofinancieringsinstrumenten via de Europese Investeringsbank (EIB) in de vorm van leningen.

Staatssteun

Een lening van het EFSI vormt geen staatssteun en is niet onderworpen aan de staatssteunregels. Bij het uitgeven van een ESI-fonds (in combinatie met ESFI) is de staatssteunregelgeving mogelijk van toepassing. U kunt hier meer over staatssteun lezen.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht ‘Investeringsplan voor Europa: nieuwe richtsnoeren over de combinatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen met het EFSI’, Europese Commissie
Informatieblad De combinatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), Europese Commissie

Meer informatie:

Brochure ‘European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities’, Europese Commissie
Selectieprocedure voor EFSI-projecten, EIB
Informatie over ESI-fondsen, Europese Commissie