Nieuwe call Connecting Europe Facility voor transport

17 oktober 2016

De Europese Commissie heeft op 13 oktober jl. de derde ronde calls voor projectvoorstellen binnen de Connecting Europe Facility (CEF) voor transport gelanceerd. Hiermee wordt 1.9 miljard euro beschikbaar gesteld voor het financieren van belangrijke Europese transportprojecten. Meer informatie over de calls is hier te vinden. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 7 februari 2017.

Eurocommissaris Bulc

“De EU ondersteunt momenteel reeds 460 projecten verspreid over Europa en draagt hierdoor bij aan betere mobiliteit en connectiviteit voor Europese burgers en bedrijven. Met deze nieuwe call geven wij meer aandacht aan intelligente transportsystemen (ITS) in de EU en aan de ontwikkeling van  infrastructuur in cohesie lidstaten,” aldus Bulc.

Specifieke prioriteit

De calls van dit jaar blijven gefocust op innovatieve transportprojecten ter verbetering van veiligheid, milieu en grensoverschrijdende mobiliteit. Voor het eerst is dit jaar speciale aandacht, met een gereserveerd budget van €110 miljoen, voor kleinere grensoverschrijdende projecten. Vooral de aanpak van plaatselijke knelpunten en missende verbindingen staat daarbij centraal.

Algemene envelop

€ 1.1 miljard binnen deze nieuwe CEF calls is gereserveerd voor 15 cohesie lidstaten, Nederland hoort hier niet bij. De overige €840 miljoen is beschikbaar voor alle 28 EU-lidstaten. Deze algemene envelop is bedoeld voor grensoverschrijdende transport projecten en voor projecten gericht op innovatie, nieuwe technologieën en verkeersmanagement systemen.

Deadline

Project voorstellen kunnen tot 7 februari 2017 worden ingediend. Steun wordt verleend op basis van concurrentie in de vorm van EU cofinanciering na zorgvuldige evaluatie en selectie. De uitslag van de calls wordt voor de zomer 2017 gepubliceerd.

Infodag

Op 25 oktober 2016 organiseert het uitvoerende agentschap  voor innovatie en netwerken, INEA, samen met de Europese Commissie, een informatie dag over deze nieuwe calls. Hier worden de politieke prioriteiten toegelicht en de calls uitgelegd. Deze info dag is nuttig voor deelnemers ter voorbereiding op het indienen van een projectvoorstel. Voor meer informatie en registreren zie hier.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

2016 CEF transport calls, Europese Commissie
Infodag 25 oktober 2016, Europese Commissie