Nieuwe Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd door de Europese Commissie

5 november 2018Staatssteun

Op 26 oktober 2018 heeft de Europese Commissie de verlenging en uitbreiding van de Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd. Decentrale overheden kunnen van de Catalogus gebruikmaken wanneer ze steun willen verlenen voor de actieve ontwikkeling en beheer van natuur en landschap, waardoor kwetsbare soorten worden beschermd en zich kunnen ontwikkelen. In hoofdlijnen is de catalogus gelijk gebleven maar op een aantal punten is de catalogus verder uitgebreid. Specifieke informatie over de wijzigingen is (binnenkort) hier terug te vinden in het besluit.

De Catalogus Groenblauwe diensten

De Catalogus Groenblauwe diensten biedt decentrale overheden spelregels voor de vergoedingsmogelijkheden aan bedrijven die groenblauwe diensten uitvoeren in lijn met de staatssteunregels. Zodoende hoeven steunmaatregelen voor groenblauwe diensten niet telkens afzonderlijk ter goedkeuring worden aangemeld bij de Commissie. Wel worden de voorgenomen steunmaatregelen voorafgaand door een Adviescommissie Groenblauwe diensten op conformiteit met de Catalogus getoetst. De Catalogus Groenblauwe diensten bevat een overzicht van groenblauwe diensten die landbouwers, terreinbeherende organisaties en particuliere grondbeheerders die actief zijn in de land- en bosbouwsector, kunnen verrichten. In de Catalogus zijn onder meer het soort begunstigden, de subsidiabele activiteiten en de maximumvergoedingen bepaald.

Belangrijkste wijzigingen

De huidige Catalogus was goedgekeurd tot 1 januari 2018. Daardoor konden er na deze datum geen nieuwe subsidies op basis van de Catalogus worden verleend. Het aanmeldingstraject, wat in 2016 in gang is gezet, is nu afgerond waardoor het nu weer mogelijk is om gebruik te maken van de (vernieuwde) Catalogus. De doelstelling, ratio, begunstigden, inhoud van de maatregelen, structuur en het betalingssysteem zijn gelijk gebleven in vergelijking met de Catalogus die in zaak N 323/2010 werd goedgekeurd. Wel is de reikwijdte van Catalogus op een aantal punten uitgebreid:

  • Het is nu ook mogelijk om steun te verlenen in gebieden buiten Natuurnetwerk Nederland;
  • Een nieuw cluster Blauwe diensten onder de Kaderrichtlijn Water en een nieuw subcluster zijn opgenomen. Meer informatie hierover volgt op de website van BIJ12.
Wat zijn groenblauwe diensten?
Groenblauwe diensten zijn gericht op maatschappelijke doelen op terreinen als natuur, landschap, recreatie en waterbeheer en worden verricht door grondeigenaren of grondgebruikers. Hieronder vallen voornamelijk bepaalde agro- en milieuverbintenissen tussen decentrale overheden en begunstigden.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal en Annerose Muus, BIJ12

Meer informatie

Goedkeuringsbesluit SA.44848, Europese Commissie
Staatssteun, Europa decentraal
Groenblauwe diensten, Europa decentraal
Catalogus Groenblauwe Diensten, BIJ12