Nieuwe Commissievoorzitter presenteert agenda

Op 15 juni 2014 is Jean-Claude Juncker als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie benoemd. Hij volgt José Manuel Barroso op. Naar aanleiding van dit voorzitterschap heeft Juncker zijn beleidslijnen voor de nieuwe Europese Commissie gepubliceerd.

Dit beleidsplan kan interessant zijn voor decentrale overheden, omdat Juncker onder andere een klimaat wil creëren dat bevorderlijk is voor ondernemerschap en het scheppen van banen. Ook wil hij een krachtig gemeenschappelijk asielbeleid creëren.

Plannen Juncker

Juncker beschouwt het herstellen van het vertrouwen van de Europese burger na de crisis als zijn belangrijkste taak tijdens zijn voorzitterschap. Hij stelt voor om de Europese Unie te vernieuwen op basis van een agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering. De EU moet het verschil kunnen maken volgens Juncker. Tien verschillende beleidsterreinen zijn door hem gepresenteerd. Deze variëren van streven naar een sociale markteconomie en meer marktconcurrentie tot meer investeringen ten bate van groei en werkgelegenheid. Maar ook vindt Juncker de toename van een democratischer en flexibel beleid binnen de Europese Unie belangrijk.

Reactie kabinet

Het kabinet reageerde positief op de voornemens van Juncker. De beleidsvoornemens stemmen namelijk overeen met de prioriteiten vastgesteld door de Europese Raad in de Strategische Agenda. Deze Strategische Agenda is door de Europese Raad neergelegd op 26-27 juni 2014 en weergeeft de kernprioriteiten voor de komende vijf jaar. Daarnaast verwelkomt het kabinet de beslissing van de Europese Raad om regelmatig te overleggen met de voorzitter van de Europese Commissie. Dit overleg zal over de implementatie van deze Strategische Agenda gaan. Verder verheugt het kabinet zich op een versterkte dialoog tussen de Commissie en de nationale parlementen.

Meer informatie:

Beleidsplan Juncker; een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering
Strategische agenda van de Europese Raad van 26-27 juni 2014
Bronbericht Minbuza