Nieuwe consultatie herziening staatssteunregels landbouw

17 maart 2014Staatssteun

Decentrale overheden kunnen tot 24 maart reageren op twee nieuwe openbare raadplegingen in het kader van de herziening van de staatssteunregels. De Europese Commissie heeft daarvoor een oproep geplaatst. Het gaat om de herziening van de MKB landbouwvrijstellingsverordening (ABER) en de richtsnoeren voor staatssteun binnen het landbouwbeleid.

Herziening staatssteunregels

De modernisering van de staatssteunregels moet vooral leiden tot vereenvoudiging, minder administratieve lasten en meer samenhang tussen de verschillende juridische instrumenten voor staatssteun. In het kader van dit laatste is de herziening van de groepsvrijstelling voor landbouwbeleid nauw verweven met de aankomende herziening van de Algemene groepsvrijstelling (AGVV).

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Een ander belangrijk punt is een betere aansluiting van de staatssteunregels voor landbouw met het nieuwe Europese landbouwbeleid. De nieuwe regelgeving moet meer duidelijkheid bieden over wanneer sprake is van staatssteun wanneer men gebruik maakt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Daarnaast moeten overheden beter in staat gesteld worden regionaal ontwikkelingsbeleid te voeren buiten de EU-programma’s om wanneer dit geheel uit eigen budget gefinancierd wordt.

Eén loket

Eén van de maatregelen die genomen wordt ter vereenvoudiging van de staatssteunregelgeving, is de creatie van één loket voor alle staatssteunregels. Het loket moet zorgen voor een duidelijk referentiekader voor de ontwikkeling van staatssteunregels voor overheden. Deze ‘one window approach’ is met name van belang bij besteding uit het ELFPO in de periode 2014-2020.

Doel raadpleging

Het doel van de raadplegingen is het verzamelen van standpunten over het tweede ontwerp van de toekomstige verordening. Eind 2013 werden reeds enquêtes gehouden over de herzieningen. De nieuwe richtsnoeren en groepsvrijstelling gaan in per 1 juli 2014.

Reageren

U kunt uw bijdrage aan de consultatie mailen naar AGRI-STATE-AID-ONSULTATION@ec.europa.eu of sturen naar:

Europese Commissie
Directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling
Unit M.2 – Competition
Wetstraat 130
05/94A
B-1049 Brussel, België

Door

Lisanne Vis-Boer en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bronnen

Nieuwsbericht Ontwerprichtlijnen, Europese Commissie
Nieuwsbericht Ontwerp groepsvrijstelling, Europese Commissie

Meer informatie

Landbouw, Staatssteun, Europa decentraal
Nieuws, In 10 stappen op de hoogte: Stap 10: MKB Landbouwvrijstelling en ELFPO, Europa decentraal
Staatssteun modernisering, Europese Commissie

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa.