Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Nieuwe consultatie over verlenging Algemene Groepsvrijstellingsverordening

21 oktober 2013

Op 31 december 2013 verstrijkt de looptijd van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Steunmaatregelen van (decentrale) overheden die onder deze verordening vallen, zijn verenigbaar met de interne markt en hoeven niet te worden aangemeld bij de Commissie. De Commissie wil de looptijd van de huidige AGVV verlengen tot medio volgend jaar. Hierover vraagt de Commissie nu de mening van onder andere (decentrale) overheden via een openbare consultatie die loopt tot 8 november.

Staatssteunherzieningen

Momenteel worden in het kader van de modernisering van de staatssteunregels verschillende Europese staatssteuninstrumenten herzien. De lopende herzieningen betreffen met name de staatssteunregels inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie, milieu, risicokapitaal en reddings- en herstructureringsteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Deze herzieningen kunnen echter niet worden afgerond voordat de huidige AGVV verloopt op 31 december van dit jaar.

Verlenging AGVV

De Commissie is daarom van mening dat het noodzakelijk is om de looptijd van de huidige AGVV met zes maanden te verlengen. Door de AGVV met een half jaar te verlengen, kan namelijk een consistente benadering ten opzichte van alle staatssteuninstrumenten worden verzekerd.

Gevolgen voor kennisgevingen

Ten aanzien van de verlenging van steunmaatregelen, heeft de Commissie bepaald dat wanneer een overheid hiervoor al informatie heeft verstrekt aan de Commissie via een kennisgeving, zij dit niet nogmaals hoeft te doen. Er moet wel een nieuwe kennisgeving worden gedaan als inhoudelijke wijzigingen in de maatregel worden aangebracht.

Vragen over kennisgevingen?

Voor vragen over kennisgevingen kunt u terecht bij het Coordinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal (cps@europadecentraal of 070-338 1090).

Ontwerp AGVV

Daarnaast heeft de Commissie op 7 oktober jl. een ontwerpverordening aangenomen voor de nieuwe AGVV. Europa decentraal zal hier in de Europese Ster de komende tijd uitgebreid aandacht aan besteden.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie:

Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun, Europa decentraal
Publieke consultatie verlenging AGVV, Europese Commissie
Coördinatiepunt Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteun voor cultuur, sport en innovatie straks vrijgesteld van melding?, nieuwsbericht Europa decentraal
Ontwerp Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Europese Commissie

X