Nieuwe cookiewetgeving? Commissie stelt verordening e-privacy voor

16 januari 2017Informatiemaatschappij

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om de privacy bij online communicatie beter te waarborgen. De Commissie heeft een verordening voorgesteld met strengere regels voor onlinecommunicatie, de e-privacy verordening. Hierin wordt bijvoorbeeld voorgesteld om alle bestaande regels omtrent onlinecommunicatie toe te passen op alle aanbieders.

Persoonsgegevens

Naast een voorstel voor een e-privacy verordening, heeft de Commissie ook een voorstel gedaan voor een nieuwe set regels. Deze garanderen dat Europese instellingen persoonsgegevens net zo zorgvuldig behandelen als bedrijven en overheden.

Maatregels

Een van de nieuwe maatregels is om de regels omtrent e-privacy ook te laten gelden voor bedrijven zoals Facebook, Gmail of Whatsapp. Momenteel geldt de huidige e-privacyrichtlijn alleen voor telecombedrijven.

Daarnaast zal de wetgeving ‘krachtiger’ worden, doordat de e-privacyregels vervat worden in een verordening. Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk, waardoor alle consumenten en bedrijven op dezelfde manier beschermd worden en in de gehele Europese Unie dezelfde regels omtrent e-privacy zullen gelden.

Kansen

De Commissie benadrukt dat de nieuwe maatregelen ook kansen met zich meebrengen. De cookieregels zullen gemakkelijker worden. Hierdoor kan iedereen zijn privacy-instellingen beter bewaken en kunnen consumenten zelf kiezen welke informatie gedeeld wordt. De Commissie stelt bijvoorbeeld voor dat er geen toestemming gevraagd hoeft te worden voor cookies waarmee de bezoekers van een website geteld worden.

Instellingen

De Commissie heeft ook een verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij Europese instellingen en organen voorgesteld. Ingevolge dit voorstel dienen ook de Europese instellingen en organen zich te houden aan de strengere regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. U kunt hier meer informatie lezen over deze Algemene verordening gegevensbescherming van 2016. De Commissie stelt dat de EU op deze manier het goede voorbeeld geeft.

Voor decentrale overheden

De Europese e-privacy richtlijn en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming vormen tezamen het juridisch kader voor (digitale) privacy en gegevensbescherming. Deze voorstellen van de Commissie zijn relevant voor decentrale overheden, omdat decentrale overheden bijvoorbeeld ook cookies verzamelen op hun website.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Proposal for a Regulation on Privacy and Electronic Communications, Europese Commissie
Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Is er een verschil tussen de Europese E-privacyrichtlijn en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming’, Europa decentraal
Digital Single Market, Europese Commissie