Nieuwe Cork-verklaring vormt basis voor discussies over toekomst GLB

Op 6 september jl. presenteerde een groot aantal Europese stakeholders de Cork 2.0 verklaring. Door deze verklaring wordt de regie teruggegeven aan projecten en initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Er moet meer erkenning komen voor het potentieel van plattelandsgebieden om innovatieve en duurzame oplossingen aan te dragen voor maatschappelijk uitdagingen. Plattelandsgemeenschappen moeten daarnaast een actieve rol spelen in de kenniseconomie, o.a. door onderzoek en ontwikkeling.

Tien prioriteiten

De verklaring is het resultaat van een tweedaagse conferentie in Cork, Ierland. Innovatief en geïntegreerd EU plattelands- en landbouwbeleid moet volgens de verklaring langs de volgende tien beleidslijnen worden vormgegeven.

  1. bevorderen van welvaart op het platteland;
  2. versterken van de lokale waardeketen en productie netwerken;
  3. investeren in leefbaarheid en vitaliteit op het platteland;
  4. behouden van de landelijke omgeving;
  5. beheren van natuurlijk hulpbronnen;
  6. aanmoedigen van klimaat acties;
  7. stimuleren van kennis en innovatie;
  8. verbeteren van het bestuur op lokaal niveau;
  9. bevorderen van uitvoer van beleid en simplificatie;
  10. verbeteren van prestaties en verantwoordelijkheid.

Potentieel platteland

De deelnemers aan de conferentie dringen er bij Europese beleidsmakers op aan dat er vooral meer aandacht moet zijn voor het potentieel van plattelandsgemeenschappen. Plattelands- en landbouwbeleid moet volgens hen voortbouwen op de identiteit en dynamiek van deze gebieden, het moet diversificatie promoten en ondernemerschap, investeringen, innovatie en werkgelegenheid waarborgen. Daarnaast moet de EU meer investeringen in rurale gebieden ondersteunen die extra waarde voor de samenleving aldaar genereren en de verbindingen tussen het platteland en stedelijke gebieden versterken.

Bottom-up aanpak

De administratieve capaciteit en effectiviteit van regionaal en lokaal bestuur moet worden versterkt, waar nodig door de inzet van technische assistentie, training, samenwerking en netwerken. Voortbouwend op het succes van het Europese Innovatie Partnerschap voor Agricultuur (EIP Agri) genieten een bottom-up aanpak en lokaal geleide initiatieven de voorkeur. Op die manier kan plattelandspotentieel het beste gemobiliseerd worden. De Cork verklaring wil een toekomstige ontwikkeling van het GLB tot een resultaatgerichte, simpele en flexibele aanpak, gebaseerd op partnerschap en bottom-up initiatieven.

Gevolgen voor Nederland

Cork 2.0 wil zoals gezegd uitgaan van een bottom-up benadering en de kracht van lokale initiatieven. Dit kan leiden tot een beweging weg van een centraal ministerie die minder goed op de hoogte is van de potentie en initiatieven op het platteland. Hier is wellicht een grotere rol voorzien  voor decentrale programma’s in Nederland. De Cork conferentie en gepresenteerde verklaring vormen een serieuze basis voor de discussies over de toekomst van het GLB na 2020.

Eurocommissaris Phil Hogan

Phil Hogan meldde in zijn afsluitende speech in Cork dat hij zich goed kan vinden in de declaratie. Hij zegt ermee aan de slag te gaan, ook Hogan benoemde het belang van de bottom-up aanpak. Daarnaast beargumenteerde de Eurocommissaris dat het GLB een beleid is voor alle inwoners van Europa, ‘de uiteindelijk begunstigden zijn de tientallen miljoenen burgers die op het platteland wonen of zij die wellicht in stedelijke centra wonen maar vaak genieten van platteland voorzieningen’.

Brexit en budget

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal van invloed zijn op de toekomst van het GLB. In directe zin doordat er minder geld in het algemene EU budget beschikbaar is. In meer indirecte zin doordat de EU een pro-hervormingsstem verliest in de Raad.

Door:

Ilse Buijs en Tytsy Willemsma, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Cork 2.0 Declaration 2016 – A better life in rural areas

Meer informatie:

Cork 2.0 conferentie, Europese Commissie
Artikel ‘Snijd in EU-budget voor landbouw om klimaatbeleid te steunen’, Financieel dagblad
Artikel ‘Europe’s demographic challenges require a strong EU response’, Europees Comité van de Regio’s