Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen gepubliceerd

30 november 2015Aanbesteden

Op 25 november jl. zijn in het Publicatieblad van de EU (Pb EU L 307) de nieuwe, hogere Europese drempelbedragen gepubliceerd. De stijging van de drempel is gering en varieert per categorie overheidsopdracht. Deze nieuwe drempelwaarden gelden vanaf 1 januari 2016, en ze zijn zoals gebruikelijk weer vastgesteld voor de periode van 2 jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2017.

Wat verandert er?

De nieuwe drempelwaarden zullen gelden vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2017. In plaats van via één wijzigingsverordening aangaande de huidige aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18 heeft de Commissie de nieuwe drempelwaarden bekend gemaakt via de drie Verordeningen EU 2015/2170 (voor de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24 voor de klassieke sectoren), EU 2015/2171 (voor nieuwe richtlijn 2014/25 voor de speciale sectoren) en EU 2015/2172 (voor nieuwe richtlijn 2014/23 voor concessies).

Hoewel deze nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen nog niet zijn geïmplementeerd in Nederland – dat dient via herziening van de Aanbestedingswet te gebeuren- bepalen de Verordeningen dat de nieuwe drempelbedragen dus al wel per 1 januari 2016 moeten worden toegepast.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden moeten bij hun overheidsopdrachten rekening houden met de nieuwe Europese drempelbedragen. Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, moet met inachtname van de geldende Europese richtlijnen (dus in ieder geval totdat de herziene Aanbestedingswet in werking treedt de huidige richtlijnen 2004/17 en 2004/18) worden aanbesteed.

Nieuwe drempelbedragen

De nieuwe drempelwaarden bedragen voor:

Concessieovereenkomsten (EU) 2014/23:

– drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.225.000 ex BTW (was: € 5.186.000);
– het drempelbedrag zal met ingang van de nieuwe concessierichtlijn per april 2016 ook gaan gelden voor dienstenconcessies (zie artikel 8 lid 1 van richtlijn 2014/23).

Klassieke sectoren (EU) 2014/24:

– de drempel voor werken gaat naar € 5.225.000, ex BTW (was: € 5.186.000);
– de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 135.000 ex BTW (was: € 134.000);
– de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 209.000 ex BTW (was: € 207.000).

Speciale sectoren (EU) 2014/25:

– drempel voor werken wordt € 5.225.000 ex BTW (was: € 5.186.000);
– drempel voor leveringen en diensten wordt € 418.000 ex BTW (was: € 414.000).

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moeten uiterlijk voor 18 april 2016 via de nieuwe herziene Aanbestedingswet in Nederland worden geïmplementeerd. Europa decentraal houdt u via de website op de hoogte van de voortgang.

Door:

Paul Zondag en Ann-Marie Kühler, Europa decentraal

Bron:

Publicatieblad van de EU (L 307/p. 5 ev)

Meer info:

Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Drempelwaarden, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal