Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden bekend

16 december 2013

De nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zijn bekendgemaakt. De drempelbedragen worden om de twee jaar aangepast. Voor de komende periode is sprake van een verhoging van het drempelbedrag. Voor decentrale overheden geldt met ingang van 1 januari voor opdrachten voor werken een drempel van 5.186.000 euro en voor opdrachten voor diensten en leveringen 207.000 euro. 

Publicatie: 

De drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 1336/2013 van 13 december 2013 (Publicatieblad EU 14 december 2013, L 335/18). De bedragen voor decentrale overheden voor 2014 tot en met 2015 zijn in onderstaand schema op een rij gezet. De bedragen zijn exclusief BTW.  

Richtlijn 2004/18/EG 

 

Werken

5.186.000

Leveringen

207.000*

Diensten

207.000*

Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB

207.000

 

Prijsvragen algemeen (artikel 67)

207.000*

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a)

5.186.000

 

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b)

207.000

 

Concessie voor openbare werken (artikel 56)

5.186.000

 

Richtlijn 2004/17/EG 

 

Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

414.000

 

Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

5.186.000

 

*Voor de centrale overheid is dit bedrag 134.000

Door:

Door: Karin van den Brand, Europa decentraal.

Bron: 

EU-verordening nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013 (Publicatieblad EU 14 december 2013, L335/18).

Meer informatie:

Drempelwaarden, Aanbestedingen, Europa decentraal