Nieuwe EU-milieuspecificaties voor afvalverwerkingsinstallaties

27 augustus 2018Milieu

De Europese Commissie heeft nieuwe EU-milieuspecificaties geïntroduceerd voor grote afvalverwerkingsinstallaties. Afvalbeheer is een essentieel onderdeel van de overgang van de EU naar een circulaire economie en is gebaseerd op de ‘afvalhiërarchie’, die de volgorde van prioriteit bepaalt in het beheer van afval op operationeel niveau.

Afvalverwekingsinstallaties

Na een evaluatie van het referentiedocument met de best beschikbare technieken (BATs), heeft de Commissie een reeks nieuwe specificaties gepresenteerd die nationale autoriteiten een basis geven voor het vaststellen van vergunningsvoorwaarden voor de grote afvalwerkingsinstallaties. Hiervan bevinden zich er op dit moment 4000 in de Europese lidstaten.

De bestaande afvalverwerkingsinstallaties hebben vier jaar om de nieuwe milieuspecificaties te implementeren, na vier jaar moeten ook de nationale overheden de nieuwe specificaties hebben omgezet in nationale wetgeving. Installaties die een vergunning ontvangen na publicatie van de nieuwe milieuspecificaties op 17 augustus moeten meteen voldoen.

Specificaties

De nieuwe specificaties zijn op 17 augustus gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Ze hebben voornamelijk betrekking op de emissies van verschillende afvalbehandelingen, de energie-efficiëntie, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en het beheer van residuen.

Het document bevat 53 individuele BAT-conclusies. Hiervan zijn er 24 van toepassing op de sector als geheel en 29 zijn van toepassing op de meest voorkomende afvalbehandelingen, waaronder mechanische, biologische en fysisch-chemische behandelingen en behandeling van vloeibaar afval op waterbasis.

Ze zijn ook van toepassing op tijdelijke afvalopslag en onafhankelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties waarvan het grootste deel van de behandelde effluenten afkomstig is van afvalverwerkingsinstallaties.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU, Europese Commissie
EU publishes new environmental standards for waste treatment, ENDS Europe
New EU environmental standards for waste treatment, Europese Commissie