Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

18 november 2019Aanbesteden

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2021.

WAT VERANDERT ER?

De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De nieuwe drempelbedragen zijn voor:

 • Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23):
  • drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw (is nu nog € 5.548.000,-);
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (art. 8 lid 1 richtlijn 2014/23).
 • Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24):
  • de drempel voor werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw (is nu nog € 5.548.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 139.000,- exclusief btw (is nu nog € 144.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 214.000,- exclusief btw (is nu nog € 221.000,-).
 • Speciale sectoren (richtlijn 2014/25):
  • de drempel voor werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw (is nu nog € 5.548.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 428.000,- exclusief btw (is nu nog € 443.000,-).
 • Defensie en veiligheid (richtlijn 2009/81):
  • de drempel voor werken wordt € 5.350.000,- exclusief btw (is nu nog € 5.548.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten wordt € 428.000,- exclusief btw (is nu nog € 443.000,-).

De Commissie heeft ook een nieuwe mededeling gepubliceerd met daarin de tegenwaarden, in de nationale valuta’s anders dan de euro, van de bovengenoemde drempels.

DECENTRALE RELEVANTIE

Decentrale overheden moeten bij hun overheidsopdrachten rekening houden met de nieuwe Europese drempelbedragen. Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag moet met inachtneming van de geldende Europese  aanbestedingsrichtlijnen worden aanbesteed.

DOOR:

Maurits Terlouw en Chris Koedooder, Kenniscentrum Europa decentraal

BRONNEN:

Gedelegeerde verordening 2019/1827 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2014/23
Gedelegeerde verordening 2019/1828 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2014/24
Gedelegeerde verordening 2019/1829 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2014/25
Gedelegeerde verordening 2019/1830 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2009/81

MEER INFORMATIE:

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Kenniscentrum Europa decentraal
Aanbestedingswet, Kenniscentrum Europa decentraal
Drempelwaarden, Kenniscentrum Europa decentraal