Nieuwe Europese regels omtrent privacy en de Wet meldplicht datalekken

Er komt een nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming aan. Daarnaast is de Wet meldplicht datalekken per 1 januari in werking getreden. De VNG vraagt gemeenten om een enquête in te vullen over het privacy ondersteuningsaanbod van de VNG. Sluit dit voldoende aan bij de behoeften van gemeenten?

Europese Algemene verordening gegevensbescherming

De Europese Commissie, het Parlement en de Raad hebben op 15 december 2015 een finaal akkoord bereikt over de hervorming van de Europese Verordening gegevensbescherming. Momenteel wordt deze versie vertaald door de vertalers van de EU. De verordening zal hoogstwaarschijnlijk dit najaar in werking treden. Met deze hervorming wordt de huidige regelgeving over privacy grondig herzien. Heeft u als decentrale overheid vragen over deze regelgeving, dan kunt u deze stellen bij Europa decentraal in de helpdesk.

Wet meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is de wet meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Deze meldplicht moet zorgen voor een betere bescherming van persoonsgegevens. Wanneer er een datalek plaatsvindt, dan moet de betrokken (decentrale) overheid dit melden aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), en de betrokkenen. Hierdoor worden de gevolgen van de datalek zoveel mogelijk beperkt voor de betrokkenen en wordt een bijdrage geleverd aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Enquête VNG

In de enquête wordt u gevraagd naar uw wensen, zodat het privacy ondersteuningsaanbod van de VNG naadloos aansluit bij de behoeften van gemeenten, opdat zij tijdig klaar kunnen zijn voor de nieuwe regelgeving. Uw input wordt anoniem verwerkt. De resultaten worden gebruikt de Privacy dienstverlening te optimaliseren. De enquête is gestuurd naar alle gemeentesecretarissen die via een persoonlijke link de vragen kunnen beantwoorden.

Door:

Margot van der Linden, VNG en Femke Salverda, Europa decentraal