Nieuws

Publicatie: 15 januari 2024

Door:


In de nieuwe handreiking van expertisecentrum aanbesteden PIANOo wordt stap voor stap uitgelegd hoe het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV) toegepast moet worden. Het eerste deel van de publicatie behandelt de basis van de toepassing van BPKV als gunningscriterium. Het tweede deel, dat begin 2024 zal volgen, is een verdieping van deel één.

Het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding

Wanneer een aanbestedende dienst een overheidsopdracht uitzet, is deze verplicht om op basis van een vooraf bekendgemaakt gunningscriterium een winnaar te kiezen. Het uitgangspunt hiervoor is het gunningscriterium BPKV, zoals bepaald in artikel 2.114 lid 3 Aanbestedingswet 2012.

Wanneer aanbestedende diensten op grond van de beste prijs-kwaliteitsverhouding gunnen (de laatste fase van een aanbesteding), nemen zij in de rangschikking van de inschrijving zowel kwalitatieve als financiële informatie uit de offerte mee. Om dit te kunnen, moeten in ieder geval twee subgunningscriteria worden onderscheiden: prijs en kwaliteit, inclusief de relatieve weging. Daarnaast is het vaak nodig om in ieder geval binnen het subgunningscriterium kwaliteit een verdere onderverdeling te maken naar belangrijke kwaliteitsaspecten. De subgunningscriteria en de nadere onderverdeling daarbinnen moeten verband houden met de inhoud van de opdracht.

De Handreiking van PIANOo

In de nieuwe tweedelige handreiking van PIANOo wordt stap voor stap uitgelegd hoe BPKV moet worden toegepast. In deel één wordt in zeven stappen uitgelegd hoe je als inkoper BPKV kunt toepassen. Hierbij worden onder andere het formuleren van de doelstellingen en het beoordelen van de gunningscriteria behandeld. Ook maatschappelijk verantwoord inkopen en innovatie wordt hierin meegenomen.

In het tweede deel, dat in het begin van 2024 wordt verwacht, worden maatschappelijk verantwoord inkopen en innovatie behandeld. Dit deel biedt extra diepgang door het bespreken van verschillende subgunningscriteria en onderwerpen zoals interviews en raamovereenkomsten.

Decentrale relevantie

Het doel van deze nieuwe publicatie is om aanbestedende diensten, zoals decentrale overheden, te helpen bij het toepassen van het BPKV gunningscriterium. De inkoopbehoeftes van decentrale overheden worden steeds complexer en er is meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Daarom is het voor aanbestedende diensten extra belangrijk om zich bewust te zijn van de correcte toepassing van BPKV. Deze handreiking helpt de aanbestedende diensten om dit beter in de vingers te krijgen en zo op een goede manier aan hun aanbestedingsplicht te kunnen voldoen.

Bron

Nieuwe handreiking Beste Prijs-Kwaliteitverhouding – Expertisecentrum aanbesteden PIANOo

Meer informatie

Gunningscriteria – Kenniscentrum Europa Decentraal