Nieuws

Publicatie: 9 maart 2020

Door:


Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) heeft een eerste nieuwe oproep gelanceerd voor 2020. Aanbestedende diensten die een project starten rondom het aanbesteden van innovatie in de ICT kunnen zich voor 15 april 2020 aanmelden om gratis ondersteuning voor hun project te krijgen. De prioriteit ligt dit jaar ook bij ICT-projecten die de Europese Green Deal ondersteunen.

Nieuwe oproep

De nieuwe oproep van EAFIP is gericht op innovatieve aanbestedingen in de ICT die via een Pre-Commercial Procurement (PCP) of Procurement of Innovative Solution (PPI) tot stand worden gebracht. Om geselecteerd te worden voor de ondersteuning van EAFIP dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze voorwaarden zijn hier uiteen gezet.
Voorgaande jaren werd er bij de selectie prioriteit gegeven aan high-impact ICT-projecten, zoals Artificial Intelligence en cybersecurity. Zo is in 2019 het project ‘Big Data for the Water Chain’ van het Waterschapsbedrijf Limburg geselecteerd als één van de projecten voor de ondersteuning van EAFIP. Dit project introduceerde een oplossing voor het automatiseren van het management van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg.
Naast de high-impact ICT-projecten is er dit jaar ook aandacht voor ICT-projecten die zien op duurzame en circulaire oplossingen in het kader van de Europese Green Deal.

Ondersteuning

In 2020 zullen minimaal drie geselecteerde projecten op de ondersteuning van EAFIP kunnen rekenen. Deze ondersteuning zal bestaan uit juridische en/of technische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van het innovatieve project.

Bron

Gratis ondersteuning bij uw aanbesteding van innovatie vanuit het European Assistance for Innovation Procurement initiatief, Corvers.nl

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Innovatief aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
ICT en aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Green Deal: de weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal