Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Nieuwe peiling Europees Parlement: grote fracties leveren zetels in

18 maart 2019Europees recht en beleid decentraal

Het Europees Parlement heeft voor de tweede keer in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 een peiling gepubliceerd. Deze peiling laat de verwachte zetelverdeling in het Parlement zien, waarbij als gevolg van de Brexit wordt uitgegaan van 705 zetels in plaats van de huidige 750.

Nationale peilingen

De peiling is het resultaat van de nationale peilingen van de Europese lidstaten, die door onderzoeksbureau Kantar Public zijn samengevoegd. Onderstaand schema geeft een indicatie van het verwachte aantal zetels voor elke politieke fractie. De cijfers zijn afgezet tegen het huidige zetelaantal en de cijfers uit de eerste peiling, die dateert van twee weken geleden.

 

Politieke fractiePeiling maart 2019T.o.v. huidig zetelaantalT.o.v. vorige peiling
Europese Volkspartij (EVP)181-36-3
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)135-51
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)75+7
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)46-29-5
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)47-5+1
Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EFA)49-3+4
Europa van Naties en Vrijheid (ENF)59+18
Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)39-2-4
Niet ingeschrevenen (NI)8-14-2
Anders66+66+8

In de peiling wordt nog geen rekening gehouden met nieuwe politieke fracties. Partijen zijn toegewezen aan reeds bestaande fracties voor zover hun intenties bekend zijn. Overige partijen zijn opgenomen in de categorie ‘anders’.

Winst en verlies

Met name de grote fracties, de christendemocraten en sociaaldemocraten, verliezen veel zetels. Ook de conservatieve fractie gaat er fors op achteruit. De fractie ENF, waar onder meer de PVV toe behoort, boekt in deze peiling juist een grote winst. Volgens het Europees Parlement zelf zijn deze verkiezingen met het oog op de Brexit belangrijker dan ooit.

Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen vinden in de gehele EU plaats van 23 tot en met 26 mei 2019. In Nederland zijn de stembussen alleen op 23 mei geopend.

Door:

Erwin de Pagter en Pauline A’Campo, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

New seat projections for the next European Parliament, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Eerste peilingen Europese verkiezingen gepubliceerd, nieuwsbericht Europa decentraal
Europese verkiezingen 2019, Europees Parlement

X