Nieuwe president koepelorganisatie Europese regio’s en steden

De Europese Raad van gemeenten en regio’s (CEMR) heeft op 12 december 2016 een nieuwe president benoemd. Stefano Bonaccini, president van de Italiaanse regio Emilia-Romagna, is verkozen. Vanuit het CEMR vertegenwoordigt hij 130.000 steden en regio’s, georganiseerd in 60 nationale verenigingen uit 42 Europese landen. President Bonaccini heeft een mandaat voor drie jaar. De Nederlandse decentrale overheden en VNG en IPO worden tevens door CEMR vertegenwoordigd.

President Bonaccini

“De CEMR moet de verbinding zijn die het Europese project opnieuw kan lanceren, gebaseerd op het fundamentele principe van een centrale rol voor lokale en regionale overheden. In deze tijd van globalisatie, is het noodzakelijk om mensen centraal te stellen in een sterk politiek en sociaal project. Onze slogan moet blijven verenigd in onze verscheidenheid. Enkel met de steun van lokale overheden en participatie van burgers kunnen we bouwen aan een sterkere EU”, aldus Stefano Bonaccini.

CEMR

De Europese Raad van gemeenten en regio’s is de oudste en breedste Europese organisatie van lokale en regionale overheden. Het CEMR is opgericht in 1951, en promoot de bouw van een verenigd en democratisch Europa gefundeerd op actieve participatie van lokaal en regionaal bestuur. De werkwijze van het CEMR is gericht op enerzijds het beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving, en anderzijds het bieden van een platform voor debat aan Europese decentrale autoriteiten.

Nederlandse decentrale vertegenwoordiging

De 12 Nederlandse provincies, 390 gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn lid van het CEMR. In het CEMR zijn zes Nederlandse bestuurders aangewezen als officiële vertegenwoordigers.

Cor Lamers

Burgemeester van Schiedam en voorzitter van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s, Cor Lamers, is tijdens de comité bijeenkomst benoemd tot CEMR woordvoerder op het dossier milieu. De Oostenrijkse bestuurder Christine Oppitz – Plörer is de nieuwe voorzitter van de Financial management commissie binnen CEMR.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Persbericht, Council European Municipalities and Cities (CEMR)