Nieuwe procedureverordening treedt in werking

12 oktober 2015Staatssteun

Deze zomer heeft de Raad van de Europese Unie de nieuwe procedureverhouding 2015/1589 aangenomen. Deze treedt in werking met het verschijnen van de verordening in het publicatieblad. De procedureverordening gaat over de toepassing van de staatsteunregels uit artikel 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De nieuwe verordening zorgt voor meer duidelijkheid over de toepassing van specifieke procedures, waar ook decentrale overheden mee te maken kunnen krijgen.

Wat staat in de verordening

In de procedureverordening staan de regels die de Europese Commissie hanteert bij de procedure omtrent staatssteun. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het doen van formele onderzoeken, en het afhandelen van klachten. Ook voor tal van andere procedures zijn er artikelen opgenomen, en deze procedures hebben allemaal een rechtstreeks bindende werking voor de betreffende lidstaat. Dit is van belang voor een goede functionering van de Europese staatssteunregelgeving.

Oude procedureverordening vervalt

De oude procedureverordening stamt uit 1999, en is sindsdien herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd in de vorm van losse toevoegingen. Dit heeft ertoe geleid dat de wetgeving is versnipperd. Hierdoor was het lastig is om na te gaan welk document het best toepasbaar was. Ter wille van de duidelijkheid omtrent de procedures, heeft de Europese Commissie dan ook het voorstel gedaan de wetgeving, en de daar bijhorende artikelen, op logische wijze te herschikken. Het resultaat is de allesomvattende nieuwe procedureverordening. Deze zal de oude vervangen

Laatste wijzigingen

Hoewel de bepalingen en artikelen in deze nieuwe verordening zijn geherstructureerd, zijn er inhoudelijk geen grote wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de laatste wijziging uit 2013. Destijds heeft de Commissie bijvoorbeeld ruimere bevoegdheden gekregen om andere partijen te raadplegen die niet direct betrokken zijn bij de (vermeende) staatssteun. Daarnaast is de definitie van een belanghebbende (bijvoorbeeld in de klachtprocedure) verder afgebakend, dit met als doel het aantal procedures al in een vroegtijdig stadium in te dammen.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden kunnen in verschillende mate te maken krijgen met staatssteunprocedures. Zij kunnen bijvoorbeeld steun aanmelden of betrokken raken in een formele onderzoeksprocedure. Met de nieuwe verordening is het duidelijker en overzichtelijker geworden om deze procedures te doorgronden.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Publicatieblad van de Europese Unie

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Procedures, Europa decentraal
Procedureverordening 2015/1589, de Raad van de Europese Unie
Procedurehandleiding, Europese Commissie
Artikel 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie