Nieuwe regels omtrent drones en vliegzones

13 januari 2020

Vanaf juli 2020 zullen er nieuwe eisen gelden voor drones en het uitvoeren van vluchten hiermee. Een onderdeel hiervan is dat Nederland bepaalde vliegzones vast kan stellen waar strengere of juist soepelere regels gelden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalt input op over de omgang met drones en de vliegzones in het participatieproces zones voor drones.

Het gebruik van drones

Overheidsorganisaties krijgen te maken met onbemande luchtvaartuigen (drones). In de openbare ruimte wordt steeds vaker door particulieren en bedrijven met drones gevlogen. Ook worden drones door de overheid zelf gebruikt, bijvoorbeeld bij de uitvoer van inspecties van vastgoed en infrastructuur en het monitoren van calamiteiten.

In Europa zijn er verschillende regels gesteld voor de particuliere- en commerciële luchtvaart. Daar valt ook de productie en het gebruik van drones onder.

Nieuwe Europese regels

In mei 2019 heeft de Europese Commissie verdere eisen gesteld aan drones en het uitvoeren van vluchten hiermee. Het gaat om een uitvoeringshandeling (EU) 2010/947) en een gedelegeerde handeling (EU) 2019/945. De gedelegeerde handeling is al 1 juli 2019 van toepassing geworden. De nieuwe regels gaan per 1 juli 2020 in, met de uitzondering van artikel 15 over zonering. Hier krijgen de lidstaten een jaar langer de tijd voor, tot juli 2021.

Er wordt straks een nieuw onderscheid gemaakt: in plaats van drones te classificeren als recreatief of beroepsvliegend, komt er een systeem met drie klassen. Een open klasse voor vluchten met een laag risico, een specifieke klasse en een gecertificeerde klasse. In welke klasse een drone of vluchtuitvoering valt, wordt bepaald aan de hand van bepaalde risico’s. Er wordt onder andere gekeken naar de zwaarte van een drone en de afstand en interactie met personen in de omgeving. Afhankelijk van de klasse van de vlucht kan het zijn dat de vluchtuitvoerder bepaalde vergunningen of certificaten nodig heeft.

Zonering

In Nederland worden verschillende zones vastgesteld waar extra eisen gesteld kunnen worden aan het vliegen met een drone. Bijvoorbeeld dat er vanwege veiligheid, privacy of milieuredenen niet of slechts beperkt gevlogen mag worden. Deze zones worden vastgesteld door de minister van IenW en de staatssecretaris van het ministerie van Defensie.

De ministeries organiseren twee bijeenkomsten in Utrecht om wensen en ideeën over drones en de zonering op te halen. Deze vinden plaats op 21 en 24 januari. Meer informatie staat op deze webpagina. De uitkomst van deze bijeenkomsten wordt online bekend gemaakt. Er is dan tot 6 maart 2020 nog de mogelijkheid om hier op te reageren.

Whitepaper

Tevens wordt momenteel gewerkt aan een Whitepaper over de nieuwe regels rondom drones. Het Whitepaper komt voort uit een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, verschillende gemeenten, de VNG en Dronewatch. Er is nog geen openbare versie van het Whitepaper beschikbaar, maar meer informatie kan opgevraagd worden bij: martijn.peltenburg@denhaag.nl.

Door:

Juliëtte Fredriksz, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Participatieproces zones voor drones, Ministerie IenW
Drones, Rijksoverheid
Unmanned aircraft, Europese Commissie
Civil drones, European Union Aviation Safety Agency