Nieuwe staatssteunregels landbouw verruimen decentrale mogelijkheden

7 juli 2014Staatssteun

Per 1 juli hebben decentrale overheden verruimde mogelijkheden om steun te verlenen aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling. Dit komt door de nieuwe Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en nieuwe richtsnoeren voor steun aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling die afgelopen week in werking traden. De nieuwe regelgeving sluit aan bij het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het nieuwe Europese beleid voor plattelandsontwikkeling.

Landbouw Groepsvrijstellingsverordening

Wat verandert er voor gemeenten, provincies en waterschappen? Ten eerste hoeven zij steunmaatregelen die binnen de reikwijdte van de Groepsvrijstellingsverordening vallen niet bij de Europese Commissie aan te melden. Zij kunnen in dat geval met een kennisgeving volstaan. Eén van de veranderingen is dat de nieuwe verordening het nu mogelijk maakt om steun te verlenen aan ondernemingen in de bosbouwsector of aan kleine ondernemingen in landelijke gebieden.

Steun aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling

Naast de Groepsvrijstellingen bieden de nieuwe richtsnoeren voor steun aan landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling nieuwe mogelijkheden voor steunverlening door decentrale overheden.
Deze worden door de Commissie toegepast wanneer een bepaalde steunmaatregel niet onder de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening valt en dus moet worden aangemeld. In de nieuwe richtsnoeren zet de Commissie de criteria uiteen waaraan zij toetst of een bepaalde steunmaatregel verenigbaar is met de interne markt.

Reikwijdte uitgebreid

Voor overheden is het interessant te weten dat de reikwijdte van de nieuwe richtsnoeren is uitgebreid. Voortaan wordt het mogelijk om steun te verlenen met als doel schade te vergoeden die is aangericht door beschermde dieren. Ook is het toegestaan steun te verlenen aan bedrijven die fokdieren willen aanschaffen ter verbetering van de genetische kwaliteit van de kudde.

Vermindering administratieve lasten

De Commissie wil met de nieuwe regelgeving ook de administratieve lasten voor decentrale overheden zoveel mogelijk beperken en procedures versnellen. Ook wordt het contact van steun verlenende overheden met de Commissie zoveel mogelijk beperkt tot één afdeling van de Commissie.

Staatssteunherzieningen

De herziening maakt deel uit van een algehele modernisering van de staatssteunregels door de Europese Commissie. De modernisering heeft tot doel economische groei, de creatie van banen en andere doeleinden van algemeen belang te stimuleren. Ook moeten de regels worden vereenvoudigd en administratieve lasten worden verlicht. De Commissie kan zich zodoende meer bezig houden met de grote staatssteun gevallen, die de grootste invloed hebben op de interne markt.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: Commission adopts new rules for State Aids in Agriculture, Forestry and Rural Areas, Europese Commissie

Meer informatie:

AGVV, Staatssteun, Europa decentraal
Landbouw, Staatssteun, Europa decentraal
Nieuwsbericht, Nieuwe AGVV voor staatssteun aangenomen, Europa decentraal
De-minimis landbouw, Staatssteun, Europa decentraal