Nieuwe staatssteunregels voor redding ondernemingen in moeilijkheden aangenomen

14 juli 2014Staatssteun

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren aangenomen voor steun aan (niet-financiële) ondernemingen in moeilijkheden. Decentrale overheden die steun willen verlenen aan noodlijdende ondernemingen hebben te maken met deze regels. De herziening vindt plaats in het kader van de modernisering van de Europese staatssteunregels. De nieuwe richtsnoeren zijn per 1 juli 2014 ingegaan.

Verbod

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) sluit steun aan ondernemingen in moeilijkheden uit. Indien decentrale overheden toch steun willen verlenen aan een dergelijke onderneming, moet dit in overeenstemming zijn met de richtsnoeren voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden. Deze steun moet altijd gemeld worden aan de Europese Commissie.

Doel

Het doel van de richtsnoeren is dat de eigenaren van de onderneming in moeilijkheden een eerlijk aandeel heeft in de redding van het bedrijf. Daarnaast is een vereiste dat er sprake moet zijn van de duurzame redding van een aanzienlijk aantal banen en kennis. Steun aan een onderneming mag slechts voor een periode van zes maanden verleend worden en één maal in de tien jaar. De richtsnoeren zijn enkel bedoeld voor niet-financiële ondernemingen. Voor steun aan banken gelden aparte regels.

MKB

De nieuwe richtsnoeren bieden ruimere mogelijkheden voor steun aan het MKB. Wanneer er vormen van steun gebruikt worden die minder marktverstorend werken, mag steun worden gegeven gedurende een periode van achttien maanden, in plaats van zes. Onder minder verstorende vormen van steun worden garanties of leningen verstaan, in tegenstelling tot kapitaal injecties, subsidies of structurele steun.

Eerlijke teruggave

Naar aanleiding van de financiële crisis zijn strengere eisen gesteld aan de verantwoording waarom lidstaten staatssteun nodig achten en welk verschil de steun zou maken. Daarnaast zijn bedrijfsinvesteerders eerstverantwoordelijke voor de financiële gezondheid van de onderneming, voor de overheid steun kan verlenen. Ten slotte heeft de staat in het geval de herstructurering slaagt, recht op een eerlijke teruggave van de investeringen.

Staatssteunherzieningen

De herziening maakt deel uit van een algehele modernisering van de staatssteunregels door de Europese Commissie. De modernisering heeft tot doel economische groei, de creatie van banen en andere doeleinden van algemeen belang te stimuleren. Ook moeten de regels worden vereenvoudigd en administratieve lasten worden verlicht. De Commissie kan zich zodoende meer bezig houden met de grote staatssteun gevallen, die de grootste invloed hebben op de interne markt.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: Commission adopts revised guidelines for supporting firms in difficulty, Europese Commissie

Meer informatie:

Wetgeving, Staatssteun, Europese Commissie
Reddings- en herstructureringssteun, Staatssteun, Europa decentraal
AGVV, Staatssteun, Europa decentraal