Nieuwe staatssteunrichtsnoeren bevordering regionale ontwikkeling

De Europese Commissie presenteert op 19 juni 2013 nieuwe staatssteunrichtsnoeren. Het doel hiervan is het bevorderen van de regionale ontwikkeling in achterstandsgebieden. Op dit moment is nog niet duidelijk of decentrale overheden in Nederland ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de richtsnoeren bieden. Dit hangt af van de eventuele verlenging/aanpassing van de regionale steunkaart.

Steunbehoevende gebieden

De aangepaste richtsnoeren richten zich op de gebieden in de EU die de steun het hardst nodig hebben, zowel vanuit nationaal als Europees perspectief gezien. De Commissie vindt het ook belangrijk dat regionale steun gaat naar investeringen die zonder steun niet uitgevoerd kunnen worden.

De nieuwe richtsnoeren vervangen de huidige richtsnoeren op dit gebied uit 2007 en 2009.

Criteria

In de nieuwe richtsnoeren zijn criteria opgenomen waaraan een gebied moet voldoen om in aanmerking te komen voor regionale steun. Dit komt er op neer dat het sociaaleconomische pijl in een gebied onder die van het EU en het landelijk gemiddelde moet liggen.

De Commissie heeft in de richtsnoeren uitgangspunten opgenomen voor de beoordeling van regionale steun. Dit geldt voor zowel steunregelingen als voor individuele steun van (decentrale) overheden.

Staatssteunmodernisering

De nieuwe richtsnoeren sluiten aan bij de strategie voor modernisering van de staatssteunregels die de Commissie een jaar geleden aannam. Deze strategie richt zich op het bevorderen van de groei van de interne markt. Dit wordt bereikt door het stimuleren van effectieve en efficiënte steunmaatregelen.

Maatregelen met grote impact

De Commissie houdt maatregelen met een grote impact op de interne markt nauwlettend in de gaten. Ook zal de Commissie strikt toezicht houden op de naleving van de staatssteunregels.

Regionale steunkaart

Of Nederlandse decentrale overheden gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de richtsnoeren bieden, hangt af van de eventuele verlenging en/of aanpassing van de regionale steunkaart.

Decentrale overheden die op de regionale steunkaart staan, kunnen achterstandsregio’s steun geven ter bevordering van de economische ontwikkeling. Volgens het VWEU (art. 107 lid 3a en c) is deze staatssteun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

De steun kan worden toegekend in de vorm van investeringssteun of exploitatiesteun aan ondernemingen in de achterstandsregio’s.

Door:

Emile Perton, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie

Meer informatie:

Staatssteun
Ontwerptekst richtsnoeren regionale steunmaatregelen
Regionale steunkaart, Staatssteun