Nieuwe voorschriften voor veilige en milieuvriendelijke vrachtwagens

22 april 2013Klimaat Vervoer

Vrachtwagens in Europa moeten gestroomlijnder worden voor een beter milieu en verkeersveiligheid. De Europese Commissie deed op maandag 15 april voorstellen om dit mogelijk te maken door nieuwe maxima vast te stellen voor de afmetingen en het gewicht van vrachtwagens.

Eurocommissaris voor Transport, Siim Kallas, zei: “De nieuwe regels zullen het wegvervoer schoner en veiliger maken. Ze zullen het brandstofverbruik doen dalen en bovendien: minder gaten in de weg voor ons allemaal!”. Door vrachtwagens te stroomlijnen wordt ook de zichtbaarheid voor de bestuurder beter, met minder ongelukken tot gevolg.

Om precies te zijn moeten de nieuwe regels fabrikanten toelaten om vrachtwagens op de markt te brengen die 7 tot 10% minder verbruiken en minder broeikasgassen uitstoten. Het voorstel maakt het mogelijk vrachtwagens met afgeronde cabines te ontwikkelen en achteraan op opleggers aerodynamische vleugels te monteren. Dankzij deze maatregelen kan een vrachtwagen voor internationaal vervoer die 100.000 km per jaar aflegt, jaarlijks 5000 euro op de brandstofkosten besparen.

Voordelen

De regelgeving waarin de maximumafmetingen en -gewichten van vrachtwagens zijn vastgesteld, dateert uit het jaar 1996. Die specificaties moeten worden aangepast aan de technologische vooruitgang. Het voorstel biedt de volgende voordelen:

Beter voor het milieu: Het Europees vervoer is voor 96% van zijn energiebehoeften afhankelijk van olie en olieproducten. Een daling van het brandstofverbruik van het internationaal vervoer met 7 tot 10% is uitermate gunstig voor onze economie en het milieu.

Veiliger: Het huidige hoekige cabineontwerp kan bij aanrijdingen met andere weggebruikers ernstige verwondingen veroorzaken. Het beperkt ook het zijdelingse gezichtsveld van de bestuurder. Op kruispunten is dat bijzonder gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Een afgerond ontwerp vergroot het gezichtsveld en verkleint het risico op ernstige letsels bij aanrijdingen tegen lage snelheid in de bebouwde kom.

Zuiniger: Dankzij een betere aerodynamica dalen de brandstofkosten van een vrachtwagen voor internationaal vervoer die 100 000 km aflegt, met 5 000 euro per jaar.

Perspectieven voor vrachtwagenconstructeurs: Europese vrachtwagenconstructeurs zijn marktleider en de sector is één van de grootste zakelijke investeerders in onderzoek en ontwikkeling. De ontwikkeling van nieuwe gestroomlijnde cabines en achtervleugels biedt constructeurs de gelegenheid om nieuwe modellen te ontwikkelen, hetgeen de werkgelegenheid en economische groei in Europa ten goede komt.

Consequente controles en minder schade aan wegen: Eén op drie gecontroleerde vrachtwagens is te zwaar geladen. Dat veroorzaakt schade aan de wegen en brengt de verkeersveiligheid in het gedrang. Dankzij ingebouwde en aan de digitale tachograaf gekoppelde weegsystemen en controleposten voor de weging van rijdende vrachtwagens wordt de handhaving over de grenzen heen geharmoniseerd. Schade door te zwaar geladen vrachtwagens kost de belastingbetaler jaarlijks 950 miljoen euro.

Bevorderen van intermodaal vervoer: De administratie wordt verminderd zodat 45-voetcontainers gemakkelijker kunnen worden overgeladen tussen schip, vrachtwagen en trein.

Vervolgens

Het voorstel wordt pas van kracht nadat het is aangenomen door het Europees Parlement en de Europese lidstaten. Tegen 2018-2020 kunnen we de nieuwe vrachtwagens op onze wegen verwachten.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘New EU rules for safer and more environmental lorries’, 15-4-2013

Meer informatie:

Europese Commissie, Transport
Huidige Richtlijn
Eurocommissaris Siim Kallas