Nieuwe voorzitter Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft vanaf 17 januari 2017 een nieuwe voorzitter. Martin Schulz is opgevolgd door Antonio Tajani. 351 afgevaardigden hebben in de vierde ronde voor Tajani gestemd. Tajani is voor de komende tweeënhalfjaar voorzitter van het Parlement.

Europees Parlement

Het Parlement is de volksvertegenwoordiging in het proces van Europese wetgeving. Waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie het belang van de lidstaten vertegenwoordigen, vertegenwoordigt het Parlement de belangen van de burgers van de EU. De taken van het Parlement lopen uiteen van het samenstellen van het budget tot aan het controleren van activiteiten van de EU.

De controlerende taak van het Parlement voert zij vaak uit in samenwerking met de Raad van de EU. Het Parlement heeft de taak om de voorstellen die voortvloeien uit de Europese Commissie te controleren en eventueel te wijzigen. In samenwerking met de Raad van de EU neemt het Parlement vervolgens een beslissing over een voorstel.

Samenstelling

Het Parlement is rechtstreeks verkozen door burgers van de Europese lidstaten. In totaal bestaat het Parlement uit 751 leden, hiervan zitten er 26 Europarlementariërs namens Nederland. De toewijzing van het aantal leden uit een lidstaat is vastgelegd in Europese verdragen, vaak is dit gebaseerd op de omvang en bevolking van een land.

Doelen voorzitterschap

Als voorzitter gaat Tajani alle activiteiten van het Parlement leidinggeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook de vertegenwoordiging van het Parlement in internationale relaties. Voorzitter Tajani heeft in een persconferentie aangegeven zich te richten op het stimuleren van (lokale) werkgelegenheid, terreurbestrijding en veiligheid in Europa. Dit is ook relevant voor decentrale overheden, omdat de Europese Commissie hier ook prioriteit aan geeft.

De instanties werken nauw samen op deze gebieden. Dit is onder andere terug te zien in de structuurfondsen zoals EFRO, waar het Parlement ook een grote rol in heeft gespeeld. Het EFRO-fonds is in het leven geroepen ter bevordering van regionale en lokale ontwikkelprojecten. Een prioriteit onder EFRO is lokale werkgelegenheid te bevorderen.

Invloed

Om de vijf jaar kunnen Europese burgers stemmen op vertegenwoordigers in het Parlement. De 26 Nederlandse Europarlementariërs die momenteel in het Parlement zitten, worden regelmatig uitgenodigd in de Eerste en Tweede kamer. De Europarlementariërs vertegenwoordigen de positie van Nederland op verschillende Europese beleidsterreinen.

Door:

Pierre Kas, Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie
Europees Parlement
Europees Parlement, Europa decentraal
Antonio Tajani nieuwe voorzitter Europees Parlement, Europa Nu

Meer informatie:

EFRO, Europa decentraal
Functioneren van de Europese Unie, Europees Parlement