Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

14 maart 2016Staatssteun Vervoer

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd. De uitbreiding van vrijstellingsmogelijkheden onder de AGVV betekent voor decentrale overheden dat ze meer armslag krijgen om steun ‘staatssteunproof te verlenen. De uitbreiding staat nu open ter publieke consultatie.

Uitbreiding AGVV voor (lucht)havens

In de AGVV zijn verschillende steuncategorieën opgenomen, maar vooralsnog hoort steun aan havens en luchthavens daar niet bij. De Commissie wil dit graag veranderen en heeft daarom een aanpassing van de huidige AGVV voorgesteld. De drempels in dit voorstel bedragen bijvoorbeeld een maximum van 120 miljoen euro aan investeringssteun voor zeehavens. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat implementatie van toegestane staatssteun voor havens en luchthavens eenvoudiger wordt. Staatssteun aan havens en luchthavens hoeft zodoende niet altijd meer gemeld te worden bij de Commissie. Wanneer steun onder deze voorgestelde vrijstelling valt, volstaat het doen van een kennisgeving.

Achtergrond

Het voorstel om extra bepalingen in de AGVV op te nemen is gebaseerd op de ervaringen van de Commissie. In totaal nam de Commissie 33 staatssteunbesluiten rondom havens en 54 staatssteunbesluiten met betrekking tot luchthavens. Denk bijvoorbeeld aan de recente staatssteunbesluiten rond de grote Nederlandse havens.

Verruiming cultuursteun

Naast een vrijstelling voor havens en luchthavens, wil de Commissie de vrijstelling voor cultuur verruimen. Gemeenten, provincies en waterschappen maken veel gebruik van de AGVV wanneer zij steun willen verstrekken voor cultuur. In de nieuwe ontwerptekst is nu ook een verruiming van de bestaande steuncategorie voor cultuur en erfgoed opgenomen. De drempels voor investeringssteun worden verhoogd van 100 naar 150 miljoen euro. De drempels voor exploitatiesteun gaan van 50 naar 75 miljoen euro.

In lijn met SAM

De voorgestelde aanpassingen van de AGVV zijn gedaan in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) programma van de Commissie. SAM is erop gericht om nationale staatssteunregels en procedures meer te stroomlijnen en administratieve lasten te verminderen. De huidige aanpassingen dragen er ook aan bij dat projecten (waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij de concurrentie beïnvloeden) zonder moeilijkheden voortgang kunnen vinden. Bovendien kan de Commissie zich op deze manier richten op steunmaatregelen die daadwerkelijk de markt verstoren.

Consultatierondes

De eerste consultatieronde over de aanpassingen in de AGVV is geopend van 7 maart 2016 tot en met 30 mei 2016. Later dit jaar volgt een tweede consultatieronde, zoals gebruikelijk is bij de wijziging van deze staatssteunrichtlijnen. Decentrale overheden, evenals burgers en bedrijven, kunnen in beide consultatierondes hun mening geven over de aanpassingen van de AGVV. Het consultatiedocument kunt u hier vinden.

Door:

Petra Werkman en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Algemene Groepsvrijstellingsverordening Europa decentraal
Kennisgevingenbarometer Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure Europa decentraal
Havens Europa decentraal
Better regulation Europa decentraal
Nieuwsbericht VPB-vrijstelling voor havens is de Europese Commissie een doorn in het oog, Europa decentraal
Roadmap Europese Commissie
Public consultations, ‘Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): extension to ports and airports,’ Europese Commissie