Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens goedgekeurd

De Europese Unie is akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Op 8 april 2016 heeft de Raad van Ministers van de EU zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. Vervolgens heeft het Europees Parlement op 14 april 2016, tijdens de plenaire vergadering van het Parlement, deze nieuwe wetgeving goedgekeurd. De wetgeving is nog niet gepubliceerd in het publicatieblad en dus nog niet in werking getreden.

Wat gaat er nu gebeuren?

De eerstvolgende stap na de goedkeuring van het Europees Parlement, is dat de nieuwe wetgeving gepubliceerd zal worden in het publicatieblad van de EU. De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming zal 20 dagen na publicatie in het publicatieblad in werking treden. Europa decentraal zal, wanneer de Algemene verordening gegevensbescherming in werking is getreden, hierover berichten. Na inwerkingtreding hebben de lidstaten nog twee jaar de tijd aan de regels gesteld in de Verordening te voldoen.

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met de nieuwe verordening wordt de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie in alle lidstaten gelijk. De nieuwe verordening gaat de Richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995 vervangen. Belangrijke bepalingen voor (decentrale) overheden in de AVG zijn onder andere:

  • Bepalingen over het verplicht aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming;
  • Bepalingen over de vorm van toestemming van de betrokkene;
  • Bepalingen over het recht om vergeten te worden;
  • Bepalingen over de toezichthoudende autoriteit;
  • Bepalingen over sancties.

Webdossier Gegevensbescherming

Binnenkort worden de pagina’s omtrent gegevensbescherming en privacy op de website van Europa decentraal aangepast met de regels uit de nieuwe verordening. Momenteel is het desbetreffende webdossier onder constructie. De informatie over deze nieuwe ontwikkelingen zal zo snel mogelijk online komen. Hierover zal te zijner tijd ook worden bericht in onze nieuwsbrief De Europese Ster. Mocht u eerder vragen hebben over de nieuwe Europese regels betreffende gegevensbescherming, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht ‘EU keurt nieuwe wetgeving persoonsgegevens goed,’ Binnenlands Bestuur

Meer informatie:

Persbericht ‘Data protection reform: Council adopts position at first reading,’ Raad van de EU
Persbericht ‘Regels gegevensbescherming aangepast aan digitale tijdperk,’ Europees Parlement
Achtergrond notities ‘Q&A: new EU rules on data protection put the citizen back in the driving seat,’ Europees Parlement
Nieuwsbericht ‘EU-regels bescherming persoonsgegevens goedgekeurd,’ Staatscourant
Nieuwsbericht ‘Akkoord hervorming EU-gegevensbescherming Commissie, Europa decentraal