Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Vrijheid, gelijkheid en rule of law: toespraak Staat van de Unie 2017

Vrijheid, gelijkheid en ‘the rule of law’ zijn de drie principes die volgens Jean-Claude Juncker in de EU verankerd moeten zijn. De Europese Unie gaat altijd over waarden. Dit stelde hij op 13 september 2017 als voorzitter van de Europese Commissie in de jaarlijkse rede over de State of the Union. Tijdens deze toespraak introduceert hij het zogenaamde zesde scenario: ‘een Unie van waarden’.

Lees het volledige bericht

De decentrale relevantie van de Staat van de Unie en Commissie-intenties

In aanvulling op de jaarlijkse Staat van de Unie toespraak publiceert de Europese Commissie elk jaar in september de Letter of Intent. Hierin staat een overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar, 2018, denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Wij zetten in dit artikel de voorstellen met decentrale relevantie voor u op een rijtje.

Lees het volledige bericht

Commissie wil investeren in innovatieve en duurzame industrie

Op woensdag 13 september 2017 werd naast de Staat van de Europese Unie tevens een aantal nieuwe initiatieven door de Commissie gepubliceerd. Zo ook een hernieuwde EU strategie voor industrieel beleid. In de mededeling zet de Commissie een aantal beleidsplannen uiteen, deze zijn gericht op een drietal principes: digitalisering, innovatie en duurzaamheid.

Lees het volledige bericht

Herinnering staatssteun enquête

Hoe worden de Europese staatssteunregels door de Nederlandse gemeenten toegepast? De Radboud Universiteit Nijmegen doet hier onderzoek naar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Kenniscentrum Europa decentraal is verzocht om onder gemeenten aandacht te vragen voor dit onderzoek.

Lees het volledige bericht

EFSI wordt verlengd tot 2020

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wordt verlengd tot 2020. Dit heeft de Europese Commissie bekend gemaakt in een persbericht. Het voorstel moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De verlenging van EFSI moet zorgen voor de mobilisering van minstens € 500 miljard aan investeringen. Dit is € 185 miljard meer dan de oorspronkelijke doelstelling van € 315 miljard.

Lees het volledige bericht

Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp, mag gebruikt blijven worden. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis, waren er geen wetenschappelijke argumenten om de vergunning te weigeren. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Lees het volledige bericht

Nederland moet meer doen om luchtkwaliteit te verbeteren

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat per direct actie moet ondernemen tegen luchtvervuiling. Dit is de uitkomst van een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie. Uit een eerder evaluatierapport van de Europese Commissie bleek reeds dat de Nederlandse luchtkwaliteit niet in lijn is met EU-milieuregels. Lees het volledige bericht

Onderzoek naar mogelijkheden beter inzicht voor burgers in verwerking van persoonsgegevens

Een ieder heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Ondanks dat burgers over dit recht beschikken, hebben zij vaak moeite om deze gegevens daadwerkelijk te ontvangen. Dit komt onder andere omdat het verstrekken hiervan nu niet eenduidig gebeurt en de gegevens vaak niet digitaal te vinden zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft onderzoek laten doen naar de behoefte die burgers hebben als het gaat om digitale inzage in hun gegevens. Lees het volledige bericht

Hoe ziet het VK de rol van het Hof van Justitie na Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft medio augustus een aantal standpuntbepalingen gepubliceerd over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. In een nieuwe publicatie van 23 augustus 2017 gaat het VK in op de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) na de uittreding. Uit deze publicatie blijkt dat het VK een onafhankelijke rechtsorde wil na uittreding. De rol van het Hof moet minimaal en indirect worden. Lees het volledige bericht

X