Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Recente ontwikkelingen rondom Brexit

Volgende week vrijdag, op 29 maart, zal het VK in principe de EU verlaten. Het Britse Lagerhuis heeft wederom het terugtrekkingsakkoord verworpen, maar ook een no-deal Brexit weggestemd. Wat betekent dit en wat gaat er nu gebeuren? Lees het volledige bericht

EU-Hof: verlies Nederlanderschap van rechtswege is onder voorwaarden verenigbaar met het EU-recht

De Nederlandse regeling op grond waarvan een meerderjarige het Nederlanderschap verliest wanneer hij tien jaar ononderbroken in het buitenland woont en daarnaast over een andere nationaliteit beschikt, kan verenigbaar zijn met het Europees recht. Dat bepaalde het EU-Hof op 12 maart 2019 naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Raad van State. De Nederlandse regeling is echter alleen in overeenstemming met het EU-recht, indien het mogelijk is dat het verlies van nationaliteit van geval tot geval kan worden getoetst. Lees het volledige bericht

Win de Transformative Action Award 2019!

Het Europees Comité van de Regio’s heeft de inschrijvingen voor de Transformative Action Award 2019 geopend. De prijs wordt toegekend aan een stad, regio of maatschappelijke organisatie die zich met een duurzame transformatie van de gemeenschap bezighoudt. Lees het volledige bericht

Europese top van Regio’s en Steden in Boekarest

Op 14 en 15 maart vond in Boekarest, Roemenië, de achtste Europese top van Regio’s en Steden plaats onder de naam ‘(RE)new EUrope’. Meer dan 500 EU-, nationale en lokale politici zetten hun visie uiteen hoe de democratie, nabijheid en solidariteit in de Europese Unie kunnen worden versterkt. Lees het volledige bericht

Gedeputeerde Michiel Scheffer: What after Brexit? Wir lieben Deutschland!

Wat moeten regionale bestuurders met de EU? Michiel Scheffer is namens D66 gedeputeerde van de provincie Gelderland én lid van het Europees Comité van de Regio’s. In die laatste hoedanigheid schreef Scheffer onlangs een adviesrapport over het Europese vervoersnetwerk TEN-T, waarin hij het belang van dit netwerk voor grensregio’s benadrukt. Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Scheffer over de Europese dimensie van zijn werk, open grenzen en de Brexit. Lees het volledige bericht

Commissie presenteert strategische aanpak van medicijnresten in het milieu

De Europese Commissie heeft in een recent gepubliceerde mededeling een aanzet gegeven voor de aanpak van medicijnresten in het milieu. Het bewijs dat medicijnresten die achterblijven in grond en water een risicofactor kunnen vormen voor mens en dier neemt toe. Daarom komt de Commissie met een strategische aanpak om deze risico’s te kunnen beheersen. Onder meer de verwerking van farmaceutisch afval en de monitoring van aanwezige stoffen in water en grond zijn onderdeel van deze strategie. Lees het volledige bericht

X