Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Commissie faciliteert beleidsadvies aan regionale overheden voor circulaire economie

De Europese Commissie zet zich de laatste jaren in voor een overgang naar een meer circulaire economie in de Europese Unie. De Commissie merkt dat er nog veel winst geboekt kan worden door verdere ondersteuning van MKB’ers ten aanzien van circulaire initiatieven. De Commissie nodigt regionale overheden uit om deel te nemen aan een pilot circulaire economie waarbij zij geadviseerd worden op dit terrein.

Lees het volledige bericht

Vervolgstappen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Begin juli heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De staatssecretaris gaat in de Kamerbrief in op de stand van zaken en de vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-2020. Lees het volledige bericht

Commissie beoordeelt Nederlandse implementatie aanbestedingswetgeving

Nederland presteert gemiddeld, als het gaat om de implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde Single Market Scoreboard 2017 van de Europese Commissie. Hoewel Nederland goed scoort op het gebied van aanbestedingen zonder inschrijvers, blijft het percentage gepubliceerde opdrachten ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) bijvoorbeeld beneden gemiddeld.

Lees het volledige bericht

Digitale versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft begin juli een digitale versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) online geplaatst. Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie Uitvoeringsverordening 2016/7 met het standaardformulier. Het ministerie van EZ heeft hier nu een gebruiksvriendelijke pdf-formulier voor ontwikkeld. Met het formulier wordt getracht de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers te verlichten. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

Lees het volledige bericht

Verslag: De gevolgen van Brexit voor gemeenten

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse gemeenten? Op donderdag 6 juli gaf de VNG een lunchbijeenkomst over dit onderwerp, die bedoeld was voor gemeenten en VNG-medewerkers. Tijdens de lezing werden zij bijgepraat over het Brexit-proces, de onderhandelingen en de mogelijke impact van Brexit.

Lees het volledige bericht

Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap

Op 1 juli 2017 heeft Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen van Malta. Hiermee krijgt Estland een halfjaar de leiding over de Raad, waarin alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn op ministerieel niveau. Uit de Estse prioriteiten komt duidelijk naar voren dat Estland op alle dossiers inzet op digitale vooruitgang.

Lees het volledige bericht

Uitdagingen toekomstig landbouwbeleid in kaart gebracht

Europese burgers vinden dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op EU-niveau moet worden beheerd en dat het gericht moet zijn op steun voor landbouwers en milieubescherming. Dit blijkt uit de resultaten van de publieke consultatie die eerder dit voorjaar door de Europese Commissie werd uitgeschreven. Op de consultatie over de modernisering en vereenvoudiging van het GLB kwamen meer dan 322.000 antwoorden van diverse belanghebbenden uit alle EU-lidstaten. Lees het volledige bericht

Uitslag CEF call 2016: € 97 miljoen voor Nederland

De uitslag van de 2016 Connecting Europe Facility (CEF) call is bekend gemaakt. Vijftien projecten met Nederlandse deelname ontvingen samen bijna € 97 miljoen aan subsidie. De projecten zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van spoorverbindingen, onderzoek naar alternatieve brandstoffen en de luchtvaartsector.

Lees het volledige bericht

X