×

Nieuws

...
Nieuws - 30 mei 2023

Culturele hoofdstad van Europa: evaluatie

De tussentijdse evaluatie voor 2024 voor de culturele hoofdstad van Europa is geopend. De Europese Commissie vraagt om feedback. Reageren kan tot 13 juni 2023. Het initiatief is ooit genomen om de diversiteit, rijkdom en gemeenschappelijke kenmerken van Europese culturen te laten zien.

...
Nieuws - 30 mei 2023

Vijf jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Persoonsgegevens is dit jaar vijf jaar van kracht. Daarom helderen we in dit artikel de basisbeginselen van de AVG kort op. Ook bespreken we een aantal relevante ontwikkelingen, zoals de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Nieuwe handreiking Noodverordening Hernieuwbare Energie gepubliceerd

Het IPO, de VNG, KED en NP RES hebben gezamenlijk met inbreng van enkele Ministeries een handreiking tot stand gebracht die de gevolgen voor de Noodverordening Hernieuwbare Energie in Nederland verder duidt. Deze artikelsgewijze uitleg is speciaal op de decentrale praktijk gericht.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Steun voor uitkoop van boerenbedrijven goedgekeurd

Nederland mag voor 1,47 miljard euro steun verlenen aan Nederlandse landbouwers om de stikstofuitstoot in de buurt van Natura-2000-gebieden te verminderen. De Europese Commissie keurde op 2 mei de twee aangemelde Nederlandse steunregelingen goed die als doel hebben om de stikstofdepositie verder te beperken.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Parlementaire Commissies keuren nieuwe AI regels goed

Leden van het Europees Parlement hebben gestemd over wijzigingsvoorstellen van de AI-verordening. Dit bevat onder andere een definitie van AI, verboden, en een uitbreiding hoog risico systemen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Publicatie: Data Governance Verordening Impact Analyse

KED heeft een factsheet over de impact van de Data Governance Verordening voor decentrale overheden gemaakt. Hieruit blijkt dat de impact van deze wet momenteel om diverse redenen gering is.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Financieringsaanvragen energietransitie geopend

De European City Facility heeft de vijfde ronde voor financieringsaanvragen geopend. Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor €60.000 euro om in te zetten voor de ontwikkeling van investeringsconcepten voor de energietransitie. Gemeenten kunnen aanvragen indienen tot 30 juni 2023 om 17:00.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Raadpleging EU strategie voor jongeren 2019-2027

De tussentijdse evaluatie is geopend voor de EU-strategie voor jongeren 2019-2027. De Europese Commissie vraagt feedback op de strategie. Reageren kan tot 2 augustus 2023.

...
Nieuws - 1 mei 2023

Oproepen European Urban Initiative Capacity Building

Het European Urban Initiative heeft de oproepen geopend voor twee projecten in het kader van ‘capacity building’. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor een uitwisseling of strategisch advies rondom de uitdagingen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

...
Nieuws - 24 april 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader aangepast: focus op klimaat

Op 9 maart 2023 heeft de Europese Commissie het nieuwe tijdelijk crisis- en transitiekader vastgesteld. Dit kader dient ter bevordering van steunmaatregelen in sectoren die belangrijk zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie, in overeenstemming met het industrieel plan voor de Green Deal.

...
Nieuws - 24 april 2023

KED legt uit: CPV-codes

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp CPV-codes hierin centraal.

...
Nieuws - 24 april 2023

Factsheet herziening AGVV 2023

Op 9 maart 2023 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) gepubliceerd. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe AGVV van toepassing gaat zijn.