Zoeken
Onderwerpen

EU-fondsenwijzer wijst de weg in woud van Europese subsidies

Duidelijkheid en duiding in het woud van Europese subsidies. In de EU-fondsenwijzer staan Europese fondsen en subsidies op een centrale plek toegankelijk bij elkaar. Het is een handige online tool voor gemeenten, provincies en waterschappen, en andere organisaties die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een project. De EU-fondsenwijzer is op donderdag 14 oktober officieel gelanceerd in Brussel, 300 geïnteresseerden hadden zich aangemeld. Lees het volledige bericht

Hoe Winterswijk erin slaagde de European Green Leaf Award te winnen

Ontroerd en blij was wethouder Bert Frings toen Winterswijk in Finland de winnaar bleek van de European Green Leaf Award 2022. De gemeente kreeg de Europese onderscheiding in september voor haar aanpak van milieu- en klimaatmaatregelen, speciaal omdat de inwoners er zo actief aan meedoen.

De Green Leaf Award is een prijs van € 200.000 voor kleine en middelgrote gemeenten tot 100 duizend inwoners. Wat doen ze in Winterswijk zo goed? Wat kunnen andere gemeenten ervan leren? Europa decentraal sprak erover met Frings en met Arjan Klein Nibbelink, opgaveregisseur Duurzaamheid. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over een nieuwe dronestrategie

Stel: het is een zaterdagavond in het jaar 2030 en er komt een melding van geluidsoverlast binnen in uw stad of gemeente. De oorzaak van de overlast is de aanwezigheid van meerdere drones vlakbij elkaar in de lucht. Op een buurtfeest werd namelijk besloten om eten te bestellen bij verschillende restaurants, en dat wordt per drone bezorgd. De Europese Commissie wil zich voorbereiden op dit soort scenario’s door een nieuwe dronestrategie te ontwikkelen. Het doel is om drones in te zetten voor slimme en duurzame mobiliteit, zonder daarbij andere beleidsdomeinen uit het oog te verliezen. Daarom inventariseert de Commissie visies en opinies in een consultatie over een nieuwe dronestrategie.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s: ‘betrek regio’s en steden meer bij de uitvoering van nationale herstelplannen’

Regio’s en steden moeten nauwer betrokken worden bij de uitvoering van ‘NextGenerationEU’, het economische herstelplan voor de heropbouw van Europa na COVID-19. Om dit te realiseren pleiten vertegenwoordigers van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) voor een heldere verankering van hun rol bij afspraken tussen de Commissie en de lidstaten over de toekenning van middelen uit het herstelfonds. Het onderwerp kwam aan bod in de Commissie Economisch Beleid (ECON), de subcommissie van het CvdR waarin nationale vertegenwoordigers van regio’s en steden het beleid over de herstelplannen bespraken. Lees het volledige bericht

Fondsenwijzer in de praktijk: Duurzame wijkwarmte Zuid-Holland

Op donderdag 14 oktober is het zover: de lancering van de EU-fondsenwijzer. Een handige online tool voor gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook voor andere organisaties die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een plan, project of een campagne.

De fondsenwijzer is een initiatief van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Huis van de Nederlandse Provincies & Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Kenniscentrum Europa decentraal. Eerder spraken wij Arien van der Maas, sr. adviseur warmtetransitie bij de provincie Zuid-Holland, Marianne de Nooij, voormalig programmamanager van het project en Rob Heldens, adviseur energietransitie gebouwde omgeving bij de RVO.

Lees het volledige bericht

Digitalisering van de energiesector: Europese Commissie vraagt om feedback op actieplan

De energiesector veiliger, efficiënter en duurzamer maken door digitalisering? Digitale technologieën hebben de mogelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie, denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van cyberbeveiliging in de energiesector. In het kader van een algemene strategie voor de digitalisering van het energiesysteem, werkt de Europese Commissie aan een actieplan. De Commissie vraagt belanghebbenden via een online vragenlijst feedback te geven op dit plan. Lees het volledige bericht

Eenvoudiger aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp: VWS publiceert een handreiking

Meer tijd voor zorg en samenwerking door minder tijd te besteden aan ingewikkelde aanbestedingen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Om dit te bereiken heeft het programma ‘Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een handreiking opgesteld, vooruitlopend op de wetswijziging ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Wmo 2015 en Jeugdwet’. Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop in het sociaal domein. Deze handreiking moet er nu voor zorgen dat het inrichten van aanbestedingsprocedures voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp eenvoudiger wordt voor gemeenten.

Lees het volledige bericht

Standpunt Raad van de EU over Data Governance Act

Hoe kunnen we in de Europese Unie makkelijk en veilig data delen? Om antwoord te geven op deze vraag heeft de Europese Commissie vorig jaar een verordening voor gegevensbeheer voorgesteld: de Data Governance Act. De Raad van de EU is het onlangs eens geworden over een onderhandelingsmandaat voor deze verordening. Met de Data Governance Act moet de beschikbaarheid van gegevens binnen de EU beter worden, terwijl tegelijkertijd volledige controle over de data en de veiligheid ervan wordt behouden. Dit geldt niet alleen voor Europese burgers en bedrijven, maar ook voor de publieke sector.

Lees het volledige bericht