Zoeken
Periode
Onderwerpen

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De Europese Commissie heeft op 19 april de herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 goedgekeurd. De richtsnoeren bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden. Ook vormen de richtsnoeren de basis voor het opstellen van de Nederlandse regionale steunkaart voor de periode vanaf 2022. Lees het volledige bericht

Coronaherstelplan: NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) is het herstelplan dat de EU heeft aangekondigd als reactie op de coronapandemie. Het is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard. Het doel is de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In de communicatie over de NGEU financieringsstrategie van 14 april 2021 zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken. Lees het volledige bericht

Consultatie van de conceptregeling voor bevordering van schone wegvoertuigen

Er kan tot 12 mei 2021 feedback gegeven worden op de conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling implementeert de Europese wijzigingsrichtlijn inzake schone en energiezuinige wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive). Op grond hiervan moeten gemeenten, waterschappen en provincies bij overheidsopdrachten bepaalde percentages wegvoertuigen schoon aanbesteden. De verplichting geldt  vanaf augustus 2021. Lees het volledige bericht

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2020

Deze week ontvangen alle gemeenten en provincies een bericht met het verzoek te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2020. Over de verleende steun in het kader van de goedgekeurde besluiten met betrekking tot het doelgroepenvervoer (SA.57554 en SA.61360) moet dit jaar ook gerapporteerd worden. Over de staatssteunuitgaven ten behoeve van DAEB’s hoeft dit jaar niet gerapporteerd te worden. Bij de rapportage in 2022 zal worden gevraagd om te rapporteren over de DAEB-uitgaven in 2020 en 2021. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures. Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt feedback op herziening staatssteunregels betreffende onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) voorgesteld. De voorgestelde aanpassingen zouden nodig zijn om rekening te houden met de industriële en digitale strategie van de EU en de Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback.

Lees het volledige bericht

Europese Unie stemt in met Nederlandse regels voor verhuurdersplatforms onder de Wet toeristische verhuur

Toeristische verhuur van woningen zorgt de afgelopen jaren voor veel problemen in Nederlandse steden. De Wet toeristische verhuur geeft gemeenten nu de mogelijkheid om dit aan banden te leggen. De wet stelt gemeenten in staat regels op te leggen aan verhuurdersplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Nederland heeft succesvol de notificatieprocedure op grond van de Richtlijn inzake elektronische handel doorlopen. In deze procedure zijn de bepalingen door de Europese Commissie en andere lidstaten getoetst aan het Europees recht. De bepalingen inzake verhuurdersplatforms zullen per 1 juli 2021 in werking treden.

Lees het volledige bericht

REACT-EU: Eerste steunmaatregelen in Nederland goedgekeurd

Door geld dat vrijkomt via het Europese fonds REACT-EU zijn in Nederland de vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu goedgekeurd. Met deze aanpassingen worden de beschikbare middelen voor investeringen vanuit EFRO met bijna 262 miljoen euro verhoogd. In Nederland kunnen hierdoor de regio’s Noord, Oost, Zuid en West rekenen op extra financieringsmogelijkheden, waardoor er makkelijker geïnvesteerd kan worden in regionale economieën en de groene en digitale transitie.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende samenwerking: Terugblik en vooruitblik op toekomstige grensmogelijkheden

Het Nederlandse kabinet heeft zich de afgelopen regeerperiode ingezet voor het wegnemen van grensbelemmeringen, maar de potentie van de grensregio’s is nog niet volledig benut. Dat concludeert demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. In een brief aan de Tweede Kamer blikt Knops terug op de hoofdlijnen van de afgelopen kabinetsperiode en vraagt aandacht voor de potentie van grensgebieden. De grensrestricties ten gevolge van de coronapandemie benadrukken dat grensoverschrijdende samenwerking belangrijk is voor het dagelijks leven van bewoners en bedrijven in de grensregio’s.

Lees het volledige bericht

Deel uw feedback op MVI-criteria

Er kan nu feedback gegeven worden op de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Iedereen is uitgenodigd om opmerkingen, verbeteringen en/of onjuistheden van de criteria door te geven. Dit draagt bij aan het beter laten verlopen van inkoop en aanbestedingen.

Lees het volledige bericht