Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Utrecht en Noord-Holland meest gevoelig voor Brexit

De economische gevolgen van de brexit verschillen per provincie. Utrecht en Noord-Holland lijken het gevoeligst, omdat het Verenigd Koninkrijk een relatief groot belang heeft in de goederenexport van deze provincies. Het Brits vertrek uit de EU biedt regio’s echter ook kansen. Dit blijkt uit een studie van het ING economisch bureau van 17 mei 2017.

Lees het volledige bericht

Commissie wederom akkoord met Duitse tolheffing

De Europese Commissie voorziet wederom geen problemen met betrekking tot de invoering van tolheffing voor buitenlandse automobilisten op de Duitse snelwegen. Hoewel de Commissie al eerder tot deze conclusie kwam, heeft zij op verzoek van het Europees Parlement de beslissing heroverwogen.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: Commissie verruimt Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uitgebreid. Bepaalde vormen van overheidssteun voor havens en luchthavens zijn hier in opgenomen. Ook zijn de steunmogelijkheden voor o.a. cultuur verruimd. De wijziging sluit aan op de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie die als doel heeft dat de Europese wet- en regelgeving zo doeltreffend en efficiënt mogelijk is.

Lees het volledige bericht

Verruiming AGVV: Betere Regelgeving in de praktijk

De nieuwe wijzigingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) hebben, volgens de Europese Commissie, vooral tot doel om administratieve lasten voor overheden en andere betrokkenen te verminderen. Ook wordt met de wijziging van de AGVV beoogd de rechtszekerheid te vergroten.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief inzake verantwoording woningcorporaties DAEB

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 mei 2017 een Kamerbrief over woningcorporaties naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt ingegaan op een recent bericht over het toezicht op woningcorporaties en DAEB-taken en niet-DAEB-taken. Woningcorporaties hebben namelijk een extra opgave in het kader van de naleving van de in 2015 herziene Woningwet.

Lees het volledige bericht

Ambitieus cohesiebeleid centraal in toekomst Europa

In een op 11 mei goedgekeurd advies, stellen Europese regio’s en steden dat cohesiebeleid tastbare resultaten oplevert en in de toekomst moet worden versterkt. De EU investeert tussen 2014 en 2020 zo’n 454 miljard euro in het reduceren van ongelijkheden en stimuleren van duurzame groei in alle regio’s, in partnerschap met de nationale, regionale en lokale actoren.

Lees het volledige bericht

Jeugdbescherming: kan dit zonder Europese aanbesteding?

Kan het inkopen van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgezonderd van de Europese aanbestedingsplicht? Op deze vraag willen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) antwoord.

Lees het volledige bericht

Noord-Nederland succesvol met Europese subsidies

De resultaten die in Noord-Nederland worden geboekt met Europese economische subsidies overtreffen de verwachtingen. Dat maakte de Drentse gedeputeerde Henk Brink op 9 mei bekend bij de presentatie van de eindafrekening van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013.

Lees het volledige bericht

EU Hof: weigering van burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ door Commissie is nietig

In 2014 werd aan de Europese Commissie een verzoek gedaan om goedkeuring te verlenen aan de registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’. Dit burgerinitiatief verzocht de Commissie om de Raad aan te bevelen om het onderhandelingsmandaat voor TTIP in te trekken en CETA niet te sluiten. De Commissie heeft registratie van het burgerinitiatief geweigerd. Het Hof van Justitie EU komt nu tot de conclusie dat het weigeringsbesluit van de Commissie nietig is.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement wil versnelde herplaatsing van asielzoekers

Asielzoekers uit Italië en Griekenland moeten sneller worden overgeplaatst naar de andere lidstaten van de Europese Unie. Dit pleitte het Europees Parlement afgelopen week. Uiterlijk in september 2017 dienen volgens de gemaakte Europese afspraken 160.000 asielzoekers te zijn overgeplaatst. Vooralsnog liggen de lidstaten niet op schema om deze doelstelling te halen.

Lees het volledige bericht

X