Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Beheer en financiering Natura 2000 moet beter

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer is verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000 noodzakelijk. Natura 2000 is het vlaggenschipprogramma voor biodiversiteit van de EU. De Rekenkamer stelt vast dat de EU-lidstaten het Natura 2000-beleid niet goed genoeg uitvoeren. De coördinatie tussen de betrokken autoriteiten, belanghebbenden en buurlanden is vaak onvoldoende.

Lees het volledige bericht

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

Nieuw onderzoek toekomst detailhandel Benelux

De Benelux beslaat een regio van 28 miljoen consumenten. Daarbij is het inkomen per hoofd van de bevolking in elk van de drie landen hoger dan het Europese gemiddelde. Er is nieuw onderzoek ingesteld om de toekomstige kansen voor de detailhandel van de Benelux te onderzoeken en de belemmeringen die nu leven in kaart te brengen.

Lees het volledige bericht

Wetgevingsvoorstel tot wijziging van de comitologieprocedure

Het advies dat leden van de comités, waar ook experts en adviseurs van decentrale overheden in kunnen zitten, geven met betrekking tot de besluitvormingsprocedure van de Europese Commissie, zou invloedrijker kunnen worden. De Commissie heeft op 14 februari 2017 een wetsvoorstel ingediend om de transparantie en de verantwoordingsplicht bij de tenuitvoerlegging van Europese wet- en regelgeving te versterken. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de huidige comitologieprocedure significant gewijzigd.

Lees het volledige bericht

Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers in die regio’s te verbeteren. Dat is de conclusie van het rapport ‘ontbrekende verbindingen in grensregio’s’ dat de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 8 februari 2017 namens het Comité van de Regio’s presenteerde in Brussel.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Op 15 februari heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen rond de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen behandeld. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang. Vooruitlopend op de behandeling van de wetsvoorstellen is een kamerbrief uitgegaan van het ministerie van SZW.

Lees het volledige bericht

Gerechtshof: disproportionaliteit aanbestedingen jeugdzorg door gemeenten

De aanbestedingen in de jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag Braassem moeten opnieuw worden gedaan. Het Gerechtshof Den Haag bekrachtigde dit op 14 februari 2017 na een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter. Het gerechtshof concludeerde dat de informatievoorziening vanuit de gemeenten en de plafondbedragen binnen de aanbestedingen niet proportioneel waren.
Lees het volledige bericht