Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen. De Europese Commissie waarschuwde vorig jaar dat regeringen gerechtelijke stappen konden ondernemen nadat een rapport van het Europees Milieuagentschap ontdekte dat driekwart van de oppervlaktewateren in Europa te erg vervuild is of op een andere manier niet voldoet aan de minimale ecologische normen van de EU.

Lees het volledige bericht

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en duurzame ontwikkeling.

Lees het volledige bericht

Nieuwe regels omtrent drones en vliegzones

Vanaf juli 2020 zullen er nieuwe eisen gelden voor drones en het uitvoeren van vluchten hiermee. Een onderdeel hiervan is dat Nederland bepaalde vliegzones vast kan stellen waar strengere of juist soepelere regels gelden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalt input op over de omgang met drones en de vliegzones in het participatieproces zones voor drones. Lees het volledige bericht

Kroatisch voorzitterschap Raad van de EU van start in 2020

Kroatië zal van 1 januari tot 30 juni 2020 het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU overnemen, in navolging van Finland. Onder het motto ‘Een sterk Europa in een wereld van uitdagingen’ zal Kroatië de prioriteiten vormgeven tijdens zijn termijn. Het is de eerste keer dat Kroatië het voorzitterschap heeft sinds toetreding tot de Europese Unie in 2013. Lees het volledige bericht

Kabinet richt meldloket op voor informatiedeling grensoverschrijdende medewerkers

Decentrale overheden kunnen met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer zij als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Dit gebeurt bij het aannemen van gedetacheerde personen uit andere lidstaten of bij het detacheren van personen naar organisaties over de grens. Het kabinet publiceerde onlangs een reactie op de Commissie-evaluatie van de toepassing van deze richtlijnen, en is van plan om een meldloket in te stellen om het delen van informatie over grensoverschrijdende medewerkers tussen lidstaten verder te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Nieuw CPV-factsheet

Volgens de CPV-verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. In dit hernieuwde factsheet wordt inzicht gegeven in de systematiek en werking van dit systeem.

Lees het volledige bericht

Brexit: verkiezingen VK geweest

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden. Lees het volledige bericht

Interview met Europarlementariër Vera Tax

Sinds de zomer is PvdA-Europarlementariër Vera Tax lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken haar in het Europees Parlement over haar drijfveren en ambities voor de komende vijf jaar. Lees het volledige bericht

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit

Woensdag 11 december 2019 is de Europese Green Deal gepresenteerd. Hierin zet de Europese Commissie de strategie uiteen voor de verduurzaming van de Europese economie. Deze strategie raakt veel verschillende beleidsterreinen en zal grote invloed hebben op decentrale overheden. In dit artikel worden de voorgestelde plannen besproken die raken aan de decentrale praktijk. Lees het volledige bericht

X