Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Preview: Masterclass Europees recht 3 juli

Wat komt er vanuit Europa op gemeenten af? Wat doet u als in de krant staat dat uw gemeente staatssteun verleent? Wanneer concurreert een gemeente met het bedrijfsleven? De VNG Academie werkt aan een unieke 3-daagse masterclass over dit soort vragen: ‘Europees recht voor decentrale overheden’.

Lees het volledige bericht

Brexit Lunchbijeenkomst 6 juli in

Op donderdag 6 juli organiseert de VNG een lunchbijeenkomst over het uittredingsproces van het Verenigd Koninkrijk (VK). Geïnteresseerden in de Brexit en gevolgen voor Nederlandse gemeenten hiervan kunnen zich kosteloos aanmelden voor het bijwonen van de bijeenkomst.

Lees het volledige bericht

Social Impact Bonds ook toepasbaar binnen EFSI

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is in 2014 opgezet voor het stimuleren van meer private investeringen in de EU, onder meer op terreinen van infrastructuur, energie en het midden- en kleinbedrijf. Voor het eerst sinds de oprichting van EFSI zijn de middelen gebruikt voor investeringen in de maatschappelijke sector. Een Fins project, dat als doel heeft migranten te laten slagen op de Finse arbeidsmarkt, is gefinancierd door middel van een Social Impact Bond (SIB). Hierbij investeren private rechtspersonen in projecten met maatschappelijke doeleinden.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

EP roept op tot actie voor Europese structuur- en investeringsfondsen

Het Europees Parlement heeft op 13 juni, tijdens de plenaire zitting in Straatsburg, ingestemd met twee resoluties over de toekomst van Europees cohesiebeleid. Een toereikend budget, meer samenhang tussen fondsen en vereenvoudiging moeten cohesiebeleid zodanig verbeteren dat de regionale ongelijkheden binnen de EU verder verminderen.

Lees het volledige bericht

Boete AP voor Facebook schijntje in vergelijking met boetes na invoering AGV

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat Facebook Nederland in strijd handelt met de Nederlandse regelgeving omtrent privacy. Bijvoorbeeld door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. De AP heeft de mogelijkheid om Facebook een dwangsom, een voorwaardelijke boete, op te leggen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 niet meer van toepassing. Dan geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert actieplan voor monitoring milieu

Op 9 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie acties voor het stroomlijnen van monitorings- en rapportageverplichtingen op het gebied van milieubeleid. De acties moeten verzekeren dat EU milieuregelgeving de gewenste effecten oplevert. Doel is om het Europees publiek beter te informeren over prestaties en de rapportagelast voor nationale administraties en bedrijven te vereenvoudigen.

Lees het volledige bericht

Bodemassen, Brexit milieuminister en classificatie biotoxisch afval

Nederland wordt geroemd door Europese Commissie voor succesvolle innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot bodemassen. Daarnaast krijgt het Engelse House of Commons Brexit-voorstander Michael Gove als milieuminister. En, de Europese Raad neemt classificatie biotoxisch afval aan. Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval- en milieuwetgeving. Hieronder kunt u een kleine samenvatting van de gebeurtenissen vinden.

Lees het volledige bericht

Nieuwe mogelijkheden voor financieren energietransitie

De transitie die Nederlandse gemeenten en provincies moeten maken richting een CO₂-arme samenleving vergt fikse investeringen. Dit blijkt uit een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met BNG bank en het Nederlandse Investerings Agentschap (NIA) ontwikkelde. Bovenop een investering van 300 miljard euro voor bestaand beleid, moet Nederland voor de periode 2020-2040 ongeveer 250 miljard euro aan extra investeringen mobiliseren. De BNG bank heeft hiervoor de energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) ontwikkeld.

Lees het volledige bericht

X