Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers in die regio’s te verbeteren. Dat is de conclusie van het rapport ‘ontbrekende verbindingen in grensregio’s’ dat de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer op 8 februari 2017 namens de Europese regio’s presenteerde in Brussel.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Op 15 februari heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen rond de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen behandeld. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang. Vooruitlopend op de behandeling van de wetsvoorstellen is een kamerbrief uitgegaan van het ministerie van SZW.

Lees het volledige bericht

Gerechtshof: disproportionaliteit aanbestedingen jeugdzorg door gemeenten

De aanbestedingen in de jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag Braassem moeten opnieuw worden gedaan. Het Gerechtshof Den Haag bekrachtigde dit op 14 februari 2017 na een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter. Het gerechtshof concludeerde dat de informatievoorziening vanuit de gemeenten en de plafondbedragen binnen de aanbestedingen niet proportioneel waren.
Lees het volledige bericht

Europese fondsen: sneller, eenvoudiger en dichter bij de burger

Sneller, eenvoudig en dichter bij de burger. Dit zijn de voornaamste conclusies van het evaluatierapport “Investeren in groei en banen – het maximaliseren van de bijdrage van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen” dat op 16 februari 2017 is aangenomen door het Europees Parlement. In het rapport wordt de balans opgemaakt voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) in de huidige periode, die loopt van 2014 tot 2020.
Lees het volledige bericht

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de waterkwaliteit, het gebrek aan zoet water en waterkeringen. Lokale leiders onderstrepen dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt, en pleiten voor een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water.

Lees het volledige bericht

Duitse steunmaatregel van € 300 miljoen voor laadpalen elektrische auto’s rechtmatig

De Europese Commissie heeft het voorstel van Duitsland om € 300 miljoen te investeren in laadpalen voor elektrische auto’s gehonoreerd. Volgens de Commissie is de steunmaatregel in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Ook dicht de maatregel een gat in de markt zonder daarbij de interne markt onnodig te verstoren.
Lees het volledige bericht

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

Europese landen moeten hun kolencentrales in een rap tempo sluiten, dat staat in het rapport ‘A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement’ van het klimaatonderzoeksinstituut Climate Analytics. Het sluiten van de kolencentrales kan bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelen die de Europese Commissie voor 2030 heeft gesteld. Ook Nederland heeft vijf kolencentrales.

Lees het volledige bericht

Nederlandse provincies, Europese topregio’s voor de jeugd!

De provincies Utrecht en Noord-Holland behoren tot de beste regio’s voor de jeugd in Europa. Dit werd op 14 februari 2017 bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in het Comité van de Regio’s. De twee Nederlandse regio’s staan bovenaan de ranking van meest jeugdvriendelijke regio in Europa.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement geeft groen licht voor handelsverdrag CETA

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU goedgekeurd, met 408 stemmen vóór en 254 tegen. Het handelsverdrag zorgt ervoor dat het straks gemakkelijker is om te opereren op de Canadese markt en vice-versa. Het Parlement was de laatste Europese instantie die het verdrag moest goedkeuren. Dankzij de goedkeuring kan het verdrag deels geïmplementeerd worden in april 2017. Een deel moet ook nog geratificeerd worden door de lidstaten.

Lees het volledige bericht

Save the date: Werken met Europa Borrel

Op 30 maart 2017 vanaf 16.30 organiseert Europa decentraal de Werken met Europa Borrel in de Willemshof te Den Haag. Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijg met Europa/de EU. Schrijft u de borrel ook alvast in uw agenda?

Lees het volledige bericht