Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Vacature: Communicatieadviseur

Ben jij per 1 januari 2018 onze nieuwe communicatieadviseur? Bij Europa decentraal staat er momenteel een vacature open. Heb je altijd al willen werken op het snijvlak van het complexe Europees recht en de uitwerking hiervan in de praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen? In een omgeving met veel jonge en ambitieuze collega’s? Solliciteer dan nu!

Lees het volledige bericht

Officieel opgericht: Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Frans Timmermans zal deze taskforce voorzitten. De taskforce zal vanaf 1 januari 2018 met de werkzaamheden beginnen. Uiterlijk 15 juli 2018 zullen aanbevelingen gedaan worden richting de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Interactieve kaart brengt Europese luchtkwaliteit in beeld

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw stad of regio? De Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap (EEA) hebben een interactieve kaart gelanceerd waarmee het mogelijk is om de plaatselijke luchtkwaliteit van steden en regio’s in Europa te raadplegen. Ook is de informatie over de luchtverontreiniging per EU-lidstaat geactualiseerd. De Commissie en het EEA lanceerden de interactieve kaart tijdens de VN-klimaattop in Bonn (COP23). Lees het volledige bericht

Europese Commissie pakt tekortkomingen van de richtlijn schone wegvoertuigen aan

De Europese Commissie heeft een voorstel tot wijziging van de richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen gepresenteerd. Deze richtlijn verplicht aanbestedende diensten en concessiehouders – waaronder gemeenten, provincies en waterschappen – om bij de aankoop van wegvoertuigen rekening te houden met milieueisen. Daarnaast wordt met de wijziging een definitie van schone wegvoertuigen ingevoerd. Op 22 november wordt het Commissievoorstel in de Tweede Kamer besproken.

Lees het volledige bericht

Europese Pijler van Sociale Rechten aangenomen

Tijdens de informele Sociale Top in Götenborg op vrijdag 17 november werd door regeringsleiders, vertegenwoordigers van de sociale partners en de Europese instellingen gesproken over sociale zaken en werkgelegenheid. Een onderdeel van de top was de ondertekening van de in oktober aangenomen Europese Pijler van Sociale Rechten. Deze politieke verbintenis moet sturing bieden aan de lidstaten en EU-instellingen, om zo het sociaal acquis te versterken.

Lees het volledige bericht

ITEM Jaarconferentie: Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Zowel binnen de gehele Europese Unie, als in de grensregio’s neemt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS) toe. Dit blijkt onder meer uit de Grenseffectenrapportage 2017 die op de jaarconferentie van het Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility (ITEM) werd gepresenteerd. Deze jaarconferentie vond plaats op 10 november 2017.

Lees het volledige bericht

Meld u aan: 14 december lustrum-seminar Europa decentraal

Europa decentraal bestaat 15 jaar en dat vieren wij! Het kenniscentrum nodigt u graag uit voor het lustrum-seminar met aansluitend een netwerkborrel op 14 december in theater Diligentia (Lange Voorhout 5 te Den Haag). Het thema van het lustrumseminar is ‘Europees recht beter geregeld – 15 jaar in 15.000 vragen en antwoorden’, aanmelden doet u via de link onderaan deze pagina. Lees het volledige bericht

Regio Utrecht profileert zich in Brussel als living lab

De regio Utrecht werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking als leidend principe. De regio is een van de meest concurrerende en innovatie regio’s in Europa. Om deze positie kracht bij te zetten, brengt de regio Utrecht op dinsdag 21 november 2017 een werkbezoek aan Brussel. U bent van harte uitgenodigd bij de netwerkborrel vanaf 17u00 bij le Grand Central. Lees het volledige bericht

X