×

Nieuws

...
Nieuws - 11 juni 2024

30 jaar Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s (CvdR) viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Hoog tijd om stil te staan bij de belangrijke rol die het CvdR speelt, onder andere door zijn succesvolle inzet voor het Europese Cohesiebeleid en regionale ontwikkeling binnen de EU.

...
Nieuws - 10 juni 2024

Zwemwaterkwaliteit: Nederland loopt achter

De kwaliteit van het Europese zwemwater is in orde, 96% voldoet aan eisen in de Zwemwaterrichtlijn. In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland echter achter. Zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland behaalde van de 29 onderzochte landen de 22e plaats.

...
Nieuws - 7 juni 2024

Verslag: Talkshow ‘de EU in perspectief’

Recent organiseerden KED en de VNG een talkshow in aanloop naar de Europese verkiezingen. Na een welkomstwoord van Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur VNG) en een presentatie van Tim de Wit, konden de aanwezigen genieten van een panelgesprek over de Europese verkiezingen. Een terugblik!

...
Nieuws - 4 juni 2024

Tijdlijn Digitalisering van KED nu nog overzichtelijker

De Tijdlijn Digitalisering van KED biedt decentrale overheden inzicht in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor data en AI-gebruik. De tijdlijn is uitgebreid met nieuwe EU-ontwikkelingen en heeft nu drie nieuwe filterfuncties voor meer overzicht en interactiviteit.

...
Nieuws - 3 juni 2024

De Dienstenrichtlijn, de horecavergunning en ‘slecht levensgedrag’ van de horeca-exploitant

De Dienstenrichtlijn waarborgt de vrijheid van verlening van commerciële diensten en stelt eisen aan vergunningstelsels die die vrijheid inperken. Dit geldt ook voor horecavergunningen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meermaals verduidelijking gegeven over de benodigde details in lokale regels en de motivering van besluiten, om willekeur te voorkomen.

...
Nieuws - 3 juni 2024

Raad stelt prioriteiten voor digitaliseringsbeleid volgende wetgevingscyclus vast

Afgelopen week heeft de Raad van de Europese Unie de prioritieten voor het Europese digitaliseringsbeleid in de komende wetgevingscyclus vastgesteld. De nadruk ligt op een effectieve en samenhangende implementatie met lage administratieve kosten. Verder is het belangrijk om digitalisering op EU-niveau aan te pakken.

...
Nieuws - 31 mei 2024

Richtlijn bestrijding geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld gepubliceerd

Op 24 mei is de nieuwe Richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het EU-Publicatieblad verschenen. Hierin worden de lidstaten verplicht om een aantal gendergerelateerde misdrijven strafbaar te stellen en extra eisen gesteld aan de bescherming en nazorg van slachtoffers.

...
Nieuws - 27 mei 2024

Voorstel Cyberbeveiligingswet: decentrale overheid essentiële entiteit onder NIS2

De wetsvoorstellen voor de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten liggen tot 1 juli 2024 ter internetconsultatie. De voorstellen beogen verhoging van cyberveiligheid en weerbaarheid van decentrale overheden. Deze wetten zetten de NIS2- en CER-Richtlijn om in Nederlands recht. Nederland merkt onder de NIS2 decentrale overheden als overheidsinstantie en essentiële entiteit aan.

...
Nieuws - 27 mei 2024

Migratie en Asielpact officieel aangenomen

Op 14 mei 2024 heeft de Raad van de Europese Unie het nieuwe Migratie en Asielpact officieel aangenomen. Het Pact bestaat uit tien wetgevingsbesluiten die samen de hervorming van het Europese migratie en asielbeleid moeten bewerkstelligen. Maar wat betekent dit nu voor decentrale overheden?

...
Nieuws - 27 mei 2024

EU-geld te traag teruggevorderd, volgens Rekenkamer

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe EU-geld wordt uitgegeven en ontdekte dat er in de periode 2014-2022 in totaal 14 miljard euro verkeerd werd uitgegeven, zogenaamde onregelmatige uitgaven.