Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

De Single Digital Gateway: Europees Parlement stemt voor nieuwe regels omtrent grensoverschrijdende publieke diensten

Woensdag 13 september heeft het Europees Parlement het wetsvoorstel voor de Verordening over de Single Digital Gateway goedgekeurd. Met de nieuwe wet wordt een online centraal punt ingesteld van waaruit burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig hebben om van de interne markt gebruik te maken. Wanneer het voorstel ook door de vertegenwoordigers van de lidstaten – de Raad van Ministers – wordt aangenomen krijgen decentrale overheden een aantal jaar de tijd om verschillende administratieve procedures online aan te bieden volgens de vereisten van de Verordening.

Lees het volledige bericht

Online Interreg-platform: Good practices database

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. Het doel van Interreg is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op het gebied van milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie. Interreg V (periode 2014-2020) is de vijfde periode van het Interreg programma van Directoraat-Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO).

Lees het volledige bericht

Het toekomstige EU-cohesiebeleid: minder regels en minder budget

Met het voorstel van de Europese Commissie werden de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarige Financieel Kader (MFK) dit voorjaar in gang gezet. Onlangs presenteerde de Commissie  een nieuw voorstel betreffende het cohesiebeleid. Dit beleid is bedoeld om economische verschillen tussen Europese regio’s te overbruggen door middel van subsidie. Onder dit beleid vallen meerdere fondsen, zoals het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Wat voor rol zullen deze ontwikkelingen voor uw overheidsorganisatie gaan spelen?

Lees het volledige bericht

Drinkwaterrichtlijnrapport goedgekeurd door Milieucommissie Europees Parlement

Op 10 september heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement het rapport over het herzieningsvoorstel van de Drinkwaterrichtlijn van rapporteur Michel Dantin goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de positie in het rapport worden overgenomen door het Parlement. Op basis van deze positie zal het Parlement over dit herzieningsvoorstel gaan onderhandelen met de Raad van de Europese Unie. Deze herziening zou ervoor kunnen zorgen dat decentrale overheden aanpassingen in de waterinfrastructuur moeten aanbrengen.

Lees het volledige bericht

Raad presenteert versoberd voorstel voor EU-begroting 2019

De Raad van de Europese Unie (vanaf nu: Raad) heeft op 4 september haar voorstel voor de 2019 begroting van de Europese Unie gepresenteerd. Weliswaar is het voorstel zelf niet wezenlijk veranderd, wel heeft de Raad de begroting, die eerder dit jaar door de Europese Commissie werd gepresenteerd, in algemene zin naar beneden bijgesteld. Lees het volledige bericht

Lof voor Timmermans – Minder regeldruk uit Brussel

Dit artikel is overgenomen uit Focus Europa.

Met de PvdA’er Frans Timmermans als Eurocommissaris zou er eenvoudige, effectieve en efficiënte regelgeving uit Europa komen. Voor de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie zit er nu vier jaar op en volgend jaar verloopt zijn termijn. Wat heeft Timmermans inmiddels bereikt?

Lees het volledige bericht

X