Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Welke maatregelen nemen Europese steden tijdens de coronacrisis?

Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis.

Cruciale rol steden in implementatie coronamaatregelen

Hoewel in de meeste Europese landen op nationaal niveau maatregelen werden afgekondigd nadat het COVID-19-virus begin maart in Europa bleek rond te waren, spelen steden een cruciale rol bij het implementeren en uitwerken van die maatregelen. Steden staan immers het dichtst bij hun inwoners. Daarnaast werd van steden gevraagd om ook te handelen toen er nog geen richtlijnen waren voorgeschreven, om de leefbaarheid voor inwoners te garanderen. Steden binnen Europa hebben verschillend gehandeld, onder meer door factoren als geografische ligging, demografie, mate van coronabesmettingen, culturele aspecten, en bestuurlijke- en stedelijke inrichting.

Inventarisatie maatregelen door Europese steden

Omdat zowel effectieve als ineffectieve stedelijke maatregelen als reactie op het uitbreken van de crisis in andere landen leerzaam zijn voor Nederlandse steden, is op initiatief van het ministerie van BZK een inventarisatie gemaakt van deze maatregelen uit verschillende landen.

Voor dit COVID-19-dossier zijn openbare informatiebronnen doorzocht op voorbeelden van Europese stedelijke reacties op COVID-19, zowel beleidsmatig als anderszins. Daarbij is niet alleen gekeken naar kortetermijnreacties maar ook naar mogelijke beleidsimplicaties op de lange termijn. Tevens is informatie vergaard over de financiële reactie vanuit de Europese Commissie om de negatieve effecten van de pandemie te beheersen.

Het overzichtsdocument biedt een actueel overzicht van de Europese stedelijke reactie op de coronapandemie. Decentrale overheden kunnen het gebruiken als een bron van informatie, evaluatie en inspiratie voor hun eigen (post-)pandemie maatregelen.

Door:

David Schutrups, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Covid-19-dossier: Europese reacties op stedelijk vlak, Ministerie van BZK

Wijziging wet Bibob per 1 augustus: meer mogelijkheden om integriteit aanbestedingen te controleren

De gewijzigde wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) treedt op 1 augustus 2020 in werking. De wet biedt onder andere aanbestedende diensten de mogelijkheid om informatie in te winnen over de inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure om zo de integriteit van de aanbesteding te waarborgen. Met de wijziging wordt onder andere de reikwijdte van de wet verruimd en de mogelijkheden tot het doen van eigen onderzoek door bestuursorganen versterkt.

Lees het volledige bericht

Informatiepakket centraal loket Dienstenwet gepubliceerd: aan welke verplichtingen dienen decentrale overheden te voldoen?

Deze week is een informatiepakket over de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket van de Dienstenwet gepubliceerd. Dit pakket is verschenen naar aanleiding van de constatering van de Europese Commissie dat het centraal loket in EU-lidstaten niet optimaal functioneert. Kenniscentrum Europa decentraal schreef daar al eerder het volgende bericht over.

Lees het volledige bericht

Herziening Jeugdwet eerder in consultatie

De herziening van de Jeugdwet is eerder dan verwacht in consultatie gegaan. Hoewel het er eerder op leek dat de consultatie na de zomer zou plaatsvinden, is deze toch al op 10 juli gestart. Omdat de consultatie nu samenvalt met de vakantieperiode van sommige regio’s is de termijn gesteld op ruim 8 weken. De termijn loopt nog tot 6 september. Het belangrijkste doel van de consultatie is om door middel van meer focus op regionale samenwerking de randvoorwaarden van het jeugdstelsel te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepen­vervoer voor de periode maart t/m juni

Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalings­afspraken in het doelgroepen­vervoer één gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten. Bij deze vorm van compensatie vanwege een bijzondere gebeurtenis kan er namelijk sprake zijn van staatssteun. Dit is afhankelijk van het contract. Indien het contract geen ruimte laat voor het bieden van de compensatie, wordt het verlenen van compensatie voor maximaal 80% van de niet-gereden ritten in het doelgroepenvervoer aan vervoersbedrijven als staatssteun aangemerkt.
Lees het volledige bericht

Europese Commissie wijzigt AGVV wegens coronavirus en verlengt zowel AGVV als reguliere de-minimis

Op 2 juli 2020 heeft de Europese Commissie een wijzigingsverordening gepubliceerd om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan te passen, zodat de AGVV ook tijdelijk van toepassing is op ondernemingen in financiële moeilijkheden. Hierdoor kunnen ook ondernemingen die wegens het coronavirus in moeilijkheden zijn gekomen AGVV-steun ontvangen. Daarnaast wil de Europese Commissie zowel de AGVV als de De-minimisvrijstellingsverordening (Reguliere De-minimis) verlengen tot en met eind 2023. Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen die de wijzigingen zullen hebben voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Stand van zaken Brexit

Sinds het VK de EU heeft verlaten op 31 januari 2020 is er een overgangsperiode van kracht. In deze periode, waar we ons momenteel in bevinden, is alle relevante EU wet- en regelgeving nog van toepassing op het VK. Deze periode verloopt definitief na 31 december 2020, weten we sinds 1 juli. Dat was namelijk de uiterste datum waarop het VK en de EU een verlenging konden afspreken. Het VK en de EU onderhandelen momenteel over de toekomstige relatie na 31 december 2020.

Lees het volledige bericht