Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Standpunt van de Europese Raad over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK

De EU is vastbesloten om tot een overeenkomst te komen met het VK, maar niet tegen elke prijs. Dat zei de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, in zijn speech naar aanleiding van de eerste werkvergadering van de Europese Raad. De deadline voor het sluiten van een overeenkomst nadert en onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU zijn nog niet afgerond.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Renovation Wave strategie

De energieprestaties van gebouwen moeten beter worden. Dat stelt de Europese Commissie in de Renovation Wave strategie die op 14 oktober 2020 gepubliceerd is. Het renovatietempo moet verdubbelen in de komende tien jaar, en renovaties moeten leiden tot een betere energie- en hulpbronefficiëntie. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de digitalisering bevorderen en het hergebruik van materialen verbeteren. Het uiteindelijk doel is de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. Lees het volledige bericht

Een faciliteit voor herstel en veerkracht voor een sterker Europa

De Europese Commissie wil de schade van de coronapandemie snel ongedaan maken en de Europese economie weer op gang brengen. Daarom heeft de Commissie de Strategie voor Duurzame Groei 2021 voornamelijk in het teken gezet van de implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze faciliteit is een belangrijk instrument binnen NextGenerationEU, het herstelplan van de EU. Lees het volledige bericht

Verlenging tijdelijk staatssteunkader door de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft besloten de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. Ook het toepassingsgebied van de regeling wordt verruimd. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu met zes maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. De tijdelijke regels over steun voor herkapitalisatie worden verlengd met drie maanden en gelden daarmee tot en met 30 september 2021 in plaats van 30 juni 2021. Lees het volledige bericht

Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector

Europese plannen voor de landbouw en voedselproductie raken direct het dagelijks werk in de provincies. In het EU-wijzer magazine zijn alle Europese ontwikkelingen op het gebied van agrofood overzichtelijk bijeengebracht. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Medewerkers van verschillende provincies komen aan het woord. Ook vertelt gedeputeerde Ilse Zaal (Noord-Holland) hoe verduurzaming van de agrofood in de praktijk vorm krijgt en de rol van de EU daarbij. Lees het volledige bericht

Factsheet: Staatssteun bij kwijtschelding of verlaging van gemeentelijke vorderingen en belastingen

Hoe kunnen gemeenten in coronatijd ondernemers ondersteunen in lijn met de Europese staatssteunregels? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Kenniscentrum Europa decentraal een factsheet opgesteld dat als leidraad kan worden gebruikt bij het kwijtschelden of verlagen van vorderingen en belastingen voor ondernemers. Lees het volledige bericht

Streven naar aanpassing van mededingings- en staatssteunregels ten behoeve van de green deal

De mededingings- en staatssteun­regels worden mogelijk aangepast om groene investeringen aan te moedigen. Dit heeft Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging in de Europese Commissie, gezegd in een speech over de Green Deal en het Europees Mededingingsbeleid. In de speech zegt ze dat  mededingings- en staatssteun­regels van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelen van de Europese Green Deal. Lees het volledige bericht