Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Het MFK 2021-2027: EU Regeringsleiders bespreken stand van zaken

In de impasse rond het Meerjarig Financieel Kader (MFK) is nog geen doorbraak bereikt. Aan het aanzienlijk uitgebreide Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 wordt de eis verbonden dat lidstaten de rechtsstaat respecteren. Polen en Hongarije zijn het niet eens met deze eis, ze zijn daarom van plan geen goedkeuring te geven aan het nieuwe MFK. Het nieuwe MFK moet goedgekeurd worden door alle lidstaten om nieuwe Europese fondsen, waaronder het corona herstelfonds NextGenerationEU, in werking te laten treden.

Lees het volledige bericht

ITEM grenseffectenrapportage 2020: geen sterk grensoverschrijdend gezondheidsbeleid tijdens coronacrisis

In de grensregio’s kreeg de nationale aanpak van de coronacrisis veelal voorrang op grensoverschrijdende samenwerking. Dit blijkt onder meer uit de Grenseffectenrapportage 2020 die op 20 november door het Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility (ITEM) naar buiten is gebracht. Normaal gesproken presenteert ITEM de rapportage op de jaarlijkse conferentie, maar die kon vanwege corona niet doorgaan.

Lees het volledige bericht

Staatsecretaris Mona Keijzer in VNG Dialoog Europese Fondsen: ‘Doe het samen’

Samenwerken met het MKB, het onderwijs en gemeenten in de regio is een belangrijke sleutel om  financiering te krijgen uit de EU herstel- en structuurfondsen. Dat zei staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bij de VNG Dialoog Europese Fondsen. ‘Doe het echt samen’ was haar boodschap. Ze sprak met wethouder René de Heer van Zwolle en met plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense van de VNG over de mogelijkheden die de nieuwe EU-subsidies bieden voor gemeenten, op 12 november. Het gaat om subsidies uit het Europees crisis- en herstelfonds naar aanleiding van de coronacrisis (Next Generation EU) en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie, voor de periode 2021-2027.

Lees het volledige bericht

Brexit: stand van zaken onderhandelingen november 2020

Het is nog onzeker hoe de toekomstige relatie van de EU en het VK vorm krijgt. De onderhandelingen tussen de partijen gaan nog intensief door. Op 31 december 2020 verloopt de overgangsperiode definitief; de deadline voor het sluiten van een overeenkomst nadert. Het is belangrijk dat decentrale overheden  zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Dit kan met de Brexit Impact Scan voor overheden.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert resultaten van Staatssteun Fitness Check

Hoe effectief en efficiënt zijn de staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket? De Europese Commissie heeft dit met een fitness check geëvalueerd en beoordeeld. De resultaten zijn op 30 oktober gepubliceerd in een Werkdocument van de Commissie. De fitness check van de Europese staatssteunregels is in 2019 gestart en vindt plaats in het kader van Betere Regelgeving.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring beschikbaarheidsvergoeding voor openbaar vervoer door Europese Commissie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een beschikbaarheidsvergoeding voor bedrijven die openbaar vervoer (ov) faciliteren. Als gevolg van de coronacrisis maken deze bedrijven veel kosten om bussen, treinen en metro’s te laten rijden. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Daardoor kunnen de vervoersbedrijven nu gecompenseerd worden voor een deel van de kosten.

Lees het volledige bericht