Nieuws

Publicatie: 20 maart 2023

Door:


De interne markt bestaat 30 jaar. De introductie van de interne markt in 1993 heeft geleid tot het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het is wat dat betreft meer dan alleen een wettelijk kader. Het is de grootste geïntegreerde interne markt ter wereld met 440 miljoen burgers, 23 miljoen bedrijven en 15% van het mondiale bruto binnenlands product (bbp).

Ook draagt de interne markt al 30 jaar bij aan de verbetering van het leven van (Europese) burgers. Denk hierbij onder andere aan de afschaffing van roaming kosten voor internet en mobiele telefonie, het Erasmusprogramma voor studenten en sterke passagiersrechten. Het doen van zaken is door de verbetering van het leven van burgers vergemakkelijkt.

Om 30 jaar interne markt te vieren heeft de Europese Commissie twee communicaties gepubliceerd: een mededeling over 30 jaar interne markt en een langetermijnvisie op het concurrentievermogen. Dit nieuwsbericht behandelt de mededeling 30 jaar interne markt.

Hernieuwde focus

Om de interne markt in stand te houden en het volledige potentieel ervan te benutten is volgens de Commissie een gezamenlijk aanpak nodig. Hiervoor is een hernieuwde focus op het volgende van belang:

  • Het handhaven van bestaande interne marktregels. Dit wordt ondersteund door referentiekaders die de tekortkomingen bij de omzetten en uitvoering van EU-regels aanpakken;
  • Het wegnemen van belemmeringen op het niveau van de lidstaten. Dit geldt met name voor belemmeringen voor grensoverschrijdende dienstverlening op het gebied van onder andere detailhandel, bouw en hernieuwbare energie.

Om het bovenstaande te bewerkstelligen zal de Commissie via de Single Market Enforcement Task Force (SMET) nauw samenwerken met de lidstaten. SMET is in 2020 opgericht en heeft aangetoond dat samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie van grote waarde is voor het aanpakken van de concrete belemmeringen die EU-ondernemingen op de eengemaakte markt ondervinden. De gezamenlijke en intensieve werkzaamheden in dit innovatieve forum zijn gericht op het vereenvoudigen van het regelgevingskader en het verminderen van administratieve belemmeringen op specifieke gebieden. De lidstaten zijn hierdoor bijvoorbeeld overeengekomen de verplichtingen voor vakmensen en ondernemingen die tijdelijke grensoverschrijdende diensten aanbieden te vereenvoudigen.

Daarnaast neemt de Commissie verschillende maatregelen om de verplichtingen voor de lidstaten om nationale voorschriften te melden te vereenvoudigen. Zo zal het nationale interne markt bureaus in verschillende lidstaten opzetten om belemmeringen in de interne markt te verminderen en te voorkomen.

Groene en digitale dimensies

De interne markt kan bovendien bijdragen aan de groene en digitale transitie. Om dit te kunnen realiseren moet de interne markt zich echter blijven aanpassen aan nieuwe realiteiten en rekening houden met de constant veranderende wereld.

De groene en digitale transitie zijn een bron van innovatie, groei en concurrentievermogen. Deze transities kunnen ervoor zorgen dat de EU haar leiderschap op het gebeid van schone technologieën behoudt en moeten daarom gestimuleerd worden. In dat kader introduceert de Commissie gemeenschappelijke regels om bedrijven te helpen de circulaire economie te omarmen, hernieuwbare energiebronnen beter in het energiesysteem te integreren en de mogelijkheden van digitalisering optimaal te benutten.

Monitoring

De voortgang van de interne markt zal door de Commissie worden gemonitord. Dit gaat de Commissie doen door middel van de interne markt scorebord en de jaarlijkse interne markt rapport.

Bron:

EU competitiveness beyond 2030: looking ahead at the occasion of the 30th anniversary of the Single Market, Europese Commissie

Meer informatie:

Interne markt, Kenniscentrum Europa Decentraal

Communicatie: The Single Market at 30, Europese Commissie

The Single Market Enforcement Taskforce, Europese Commissie