Nieuws

Publicatie: 3 juli 2023

Door: en


De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel aangekondigd om 430 miljoen euro uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van Europese boeren. Economische en ecologische factoren maken het lastiger voor Europese boeren om rond te komen.
Eerder had de Commissie al 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije. Nu is daarbovenop 330 miljoen euro vrijgemaakt voor de andere 22 lidstaten. Lidstaten moeten nog over het voorstel stemmen.

De steunmaatregelen

De Europese Commissie beschikt in het kader van het GLB over verschillende marktreguleringsinstrumenten om boeren te ondersteunen. Ze doet nu een nieuw voorstel om daar gebruik van te maken. In dit geval gaat het om directe betalingen aan boeren vanuit het GLB-budget. Lidstaten kunnen ervoor kiezen om deze steun tot 200% aan te vullen met eigen financiering. Naast de directe financiële steun mogen overheden ook voorschotten aan boeren geven op de GLB-subsidies. Zo mag in het voorstel tot 70% van de directe betalingen aan boeren worden voorgeschoten en tot 85% van de fondsen voor plattelandsontwikkeling. Deze flexibiliteit moet het makkelijker maken om op korte termijn te herinvesteren in de landbouw.

Verdeling van de gelden

Omdat Europese boeren momenteel te maken hebben met verschillende problemen heeft de Commissie per land vastgesteld hoeveel geld er vrijgemaakt wordt. Ten eerste is er 100 miljoen euro apart gezet voor directe betalingen aan boeren in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije. De oorlog in Oekraïne heeft namelijk geleid tot een grotere aanvoer van Oekraïense agroproducten die de markt verstoord hebben. Daarnaast is er voor Italië meer dan 60 miljoen euro ter beschikking gesteld om de landbouwmarkt te laten herstellen van de grote overstromingen in mei. Verder krijgen Spanje en Portugal respectievelijk 81 miljoen euro en 12 miljoen euro om de gevolgen van langdurige droogte tegen te gaan. Ook Nederlandse boeren maken aanspraak op directe betalingen binnen deze regelingen. De steun voor Nederlandse boeren bedraagt in totaal 5 miljoen euro.