×

Nieuws

Nieuws - 20 november 2023

Europese drempelbedragen voor aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Als de geraamde waarde van een opdracht gelijk is aan of meer is dan het nieuwe drempelbedrag, moeten decentrale overheden vanaf 1 januari 2024 deze opdracht Europees aanbesteden.

Nieuws - 9 november 2023

Subsidies beter aanbesteden open

Projecten van gemeenten ter bevordering van goede aanbestedingspraktijken kunnen vanaf 6 december kans maken op subsidie. Deze wordt verstrekt in het kader van het programma Beter Aanbesteden 2021-2024.

Nieuws - 29 september 2023

Interview met Provincie Fryslân over aanbesteden busvervoer

Na ruim een decennium was het bij de provincie Fryslân tijd voor een nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer. In plaats van twee concessies verdeeld over de provincie, gebeurde dit nu met één. Wij spraken met Fedde Moedt en Jelmer Hiemstra over hun ervaringen en de lessen zij hierbij hebben geleerd.

Nieuws - 25 september 2023

KED legt uit: Verzameleditie

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week verschijnt de verzameleditie van alle voorgaande aanbestedingsedities van KED legt uit.

Nieuws - 26 juni 2023

KED legt uit: Uitsluitingsgronden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Uitsluitingsgronden hierin centraal.

Nieuws - 30 mei 2023

KED legt uit: Rechtsbescherming

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Rechtsbescherming hierin centraal.

Nieuws - 24 april 2023

KED legt uit: CPV-codes

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp CPV-codes hierin centraal.

Nieuws - 12 april 2023

Vragenlijst over de richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Het Comité van de Regio’s (RegHub) vraagt om input omtrent de Aanbestedingsrichtlijn. Deze vragenlijst is toegespitst op verantwoord aanbesteden. Belanghebbenden kunnen tot 5 mei reageren.

Nieuws - 3 april 2023

Terugblik: Week van Beter Aanbesteden

Vorige week was het de Week van Beter Aanbesteden! Gedurende deze week stond het verbeteren van de dialoog en samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers centraal. Decentrale overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de daarbij behorende circulaire economie. Het is daarom belangrijk dat zij in gesprek blijven met ondernemingen.