Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de algemene richtsnoeren voor de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen opgesteld. Ook heeft de Europese Commissie op 20 december 2017 een aanbeveling gedaan voor specifieke onderhandelingsrichtsnoeren.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een aantal verbeterpunten voor. Voor het Comité is het belangrijk dat het Europees mededingingsrecht aan decentrale overheden de ruimte geeft om sociale en economische uitdagingen aan te kunnen pakken. Lees het volledige bericht

Doorbraak in Brexit-onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Europese Raad aanbevolen te concluderen dat voldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De Commissie kwam tot dit oordeel nadat Commissievoorzitter Juncker en premier May een uiterste poging deden om nog voor de laatste Europese Raad van dit jaar tot een akkoord te komen.  Lees het volledige bericht

Wie betaalt de rekening van de Brexit?

Afgelopen maand is een rapport uitgebracht over de mogelijke impact van Brexit op het EU budget door de afdeling voor Structuur- en Cohesiebeleid van het Europees Parlement. In dit rapport wordt voornamelijk gekeken naar de gevolgen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierbij komen ook de gevolgen voor de landen die meer betalen aan de EU dan dat ze krijgen, de zogenaamde nettobetalers, ter sprake. Nederland is één van de grootste nettobetalers.

Lees het volledige bericht

Europese regeringsleiders constateren onvoldoende vooruitgang Brexit-onderhandelingen

Volgens de Europese Raad is er nog niet voldoende voortgang in de Brexit-onderhandelingen om al te onderhandelen over de handelsrelatie na Brexit en mogelijke overgangsregelingen. Dit was de uitkomst van een tweedaagse Europese top in Brussel afgelopen vrijdag 20 oktober. Mogelijk wordt er tijdens de volgende bijeenkomst van de Europese Raad in december wel groen licht gegeven voor de volgende fase van de onderhandelingen. Lees het volledige bericht

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend. Bij dit loket kunt u onder andere meer informatie over het uittredingsproces van het VK uit de Europese Unie vinden. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het onderhandelingstraject. Heeft u als (medewerker van) een decentrale overheid vragen over de Brexit? Of signaleert u knelpunten en/of wilt u uw zorgen uiten over decentrale gevolgen van het uittredingsproces? Ook dan kunt u bij het Brexit-loket terecht. Lees het volledige bericht

Europese thema’s in het regeerakkoord

Hoe denken de formatiepartijen over Europese thema’s? Na een historisch lange onderhandelingsperiode presenteerden de formatiepartijen dinsdag 10 oktober het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben onder andere overeenstemming bereikt over Europese kwesties zoals migratie, klimaat en energie en Brexit. De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW reageren positief op het regeerakkoord. Lees het volledige bericht

EU ziet stap naar volgende fase Brexit-onderhandelingen voorlopig niet

Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is er nog geen significante vooruitgang in de onderhandelingen omtrent de Brexit. Dit concludeert hij naar aanleiding van de vierde Brexit-onderhandelingsronde tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, die in de week van 25 tot 29 september heeft plaatsgevonden. Vooruitgang is echter wel noodzakelijk om te komen tot de volgende fase van de Brexit-onderhandelingen.

Lees het volledige bericht

X