Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

VK doet alternatief voorstel voor Noord-Ierse grensoplossing na Brexit

Vorige week publiceerde het Verenigd Koninkrijk een voorstel voor een tijdelijke douane overeenkomst na de Brexit. Over minder dan 10 maanden zal het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie treden. Er is echter nog steeds geen overeenstemming over de afspraken tussen het VK en de EU voor een ordentelijke uittreding. Eind juni zal de Europese Raad bijeenkomen om over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen te spreken.

Lees het volledige bericht

Gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse agrosector

De Tweede Kamer organiseerde onlangs een rondetafelgesprek over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Uit rapporten van onder meer ING, KPMG en Wageningen University bleek eerder al dat het naderende vertrek van het VK uit de EU gevolgen zal hebben voor de Nederlandse agrosector en de decentrale overheden die daar nauw bij betrokken zijn.

Lees het volledige bericht

Toekomst van de EU en de rol van de regio’s

De regio’s spelen een belangrijke rol in het verbinden van het dagelijks leven van burgers met de EU. Regio’s, lokale gemeenschappen en steden moeten daarom meer invloed krijgen in de EU-architectuur. Dit was een van de kernboodschappen van politici en academici tijdens een conferentie die op 10 april 2018 werd georganiseerd door de Commissie van het Europees Comité van de Regio’s voor Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX). Daarnaast werd er tijdens het avondprogramma van dit event ingegaan op de regionale impact van de Brexit.

Lees het volledige bericht

Kamercommissie Europese Zaken bezoekt Brussel

Op maandag 9 april 2018 bracht een delegatie van de Tweede Kamercommissie Europese Zaken een bezoek aan Brussel in het kader van de Brexit. De Kamerleden gingen daar in gesprek met de belangrijkste Brexit-onderhandelaars bij de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement.

Lees het volledige bericht

Hoe bereidt Nederland zich voor op de Brexit?

Met minder dan een jaar te gaan tot de Brexit zijn zowel de overheid als het bedrijfsleven zichtbaar bezig met de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK). Vorige week hebben verschillende ministeries brieven verstuurd naar de Tweede Kamer om ze in te lichten over de getroffen voorbereidingen. Ook het bedrijfsleven – ondersteund door de overheid – zit niet stil. Vorige week organiseerde de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) een Brexit-bijeenkomst om de stand van zaken te bespreken.

Lees het volledige bericht

Brexit: nog één jaar te gaan. Wat is er afgelopen jaar gebeurd?

Bijna een jaar geleden, op 29 maart 2017, heeft het VK aan de Europese Raad laten weten dat zij de EU gaat verlaten. Uittreding van lidstaten uit de EU is vastgelegd in art. 50 van het EU-Verdrag. Hierin is bepaald dat het VK en de EU twee jaar de tijd hebben om tot een uittredingsovereenkomst te komen, voordat het VK uit de EU zal treden. Het is dus waarschijnlijk dat het VK over een jaar (op 29 maart 2019) de EU zal verlaten. Met deze mijlpaal van één jaar tot uittreding in het vooruitzicht zal dit artikel een overzicht geven van de ontwikkelingen van afgelopen jaar en een korte vooruitblik schetsen.

Lees het volledige bericht

Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd

De commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een rapport uitgebracht waarin mogelijke gevolgen van de Brexit voor Europese regio’s behandeld worden. In deze longread analyseert Europa decentraal de belangrijkste onderdelen van het rapport en het effect voor Nederlandse (decentrale) overheden. Daarnaast worden de bevindingen uit het rapport met die uit eerder gepubliceerde Brexit-rapporten vergeleken. Lees het volledige bericht

X