Nieuws

Publicatie: 27 februari 2023

Door: en


De Europese Commissie publiceerde op 23 februari 2023 nieuwe initiatieven rondom de connectiviteitssector: de Gigabit Infrastructuur Verordening en de Gigabit Aanbeveling. Tot op heden gaat de uitrol van hoogwaardige netwerken, zoals 5G, nog niet snel genoeg. Zulke infrastructuur is hard nodig om de doelstellingen van de Digital Decade te realiseren. De nieuwe voorgestelde wetgeving zorgt voor een snellere en efficiëntere afhandeling van de uitrol van gigabitnetwerken.

Waarom is nieuwe wetgeving nodig?  

In het Digitaal Kompas staan de ambities van de Commissie omtrent de Digital Decade. Eén van die ambities is dat tegen 2030 alle Europese huishoudens zijn aangesloten op een gigabitnetwerk. Hierbij moeten alle bevolkte gebieden gedekt zijn door 5G. Tot de publicatie van de Gigabit Infrastructuur Verordening was er geen wetgeving rondom gigabitnetwerken. Er was wel een actieplan, een 5G toolbox en er waren richtlijnen. De verantwoordelijkheid voor de specifieke wetgeving en de uitvoering ligt bij de lidstaten zelf. Hierdoor loopt nationale wetgeving van de lidstaten omtrent gigabitnetwerken uiteen, wat de uitrol van deze netwerken vertraagt. Daardoor blijkt nu dat de doelen omtrent gigabitnetwerken niet gehaald kunnen worden en dat er een nieuwe impuls nodig is om de plannen te realiseren.

Wat houdt de Gigabit Infrastructuur Verordening in?

De nieuwe Gigabit Infrastructuur Verordening zorgt ervoor dat alle lidstaten dezelfde wetgeving hanteren. Het heeft als doel om de focus te leggen op de snelste netwerktechnologieën en om de uitrol van gigabitnetwerken te versnellen en goedkoper te maken. De nieuwe wetgeving neemt daarin de barrières voor een soepele uitrol weg. De Gigabit Infrastructuur Verordening richt zich op zes hoofdlijnen:

  • Het verbeteren van coördinatie tussen sectoren. Dit betreft onder andere het coördineren van de aanleg van fysieke infrastructuur, zoals masten of kabels.
  • Het stroomlijnen en versnellen van de vergunningsprocedure. Zo moet de volledigheid van een vergunningsaanvraag binnen vijftien dagen na ontvangst vastgesteld worden. Deze vergunning moet binnen 4 maanden worden verleend of geweigerd.
  • Digitaliseren. Uitvoerende organisaties moeten online toegang hebben tot alle informatie over al bestaande infrastructuur en geplande operaties.
  • Het vergemakkelijken van plaatsingen. Het (her)gebruiken van al de bestaande infrastructuur, zoals leidingen of masten, wordt makkelijker.
  • Nieuwe of gerenoveerde gebouwen moeten vooraf worden uitgerust met glasvezel en glasvezelklare infrastructuur.
  • Het verminderen van de ecologische voetafdruk van elektronische en communicatienetwerken. Dit gebeurt door de invoering van milieuvriendelijke efficiëntere technologieën en al bestaande infrastructuur te hergebruiken.

Daarnaast komt de Commissie met een voorstel voor een Gigabit Aanbeveling. De aanbeveling is in lijn met het EU-wetboek voor elektronische communicatie (2020). Dit wetboek ondersteunt de uitrol van gigabitnetwerken door ervoor te zorgen dat alle exploitanten een rol kunnen spelen en toegang hebben tot de bestaande netwerkinfrastructuur. Daarnaast bevat de handreiking richtsnoeren voor het opstellen van verplichtingen rondom uitvoerende organisaties met een groot marktaandeel. Ook zorgt dit wetboek ervoor dat nieuwe investeringen op een eerlijke manier worden beloond.

Decentrale relevantie

De nieuwe Gigabit Infrastructuur Verordening is op veel vlakken relevant voor decentrale overheden. Zo hebben netwerkaanbieders te maken met gemeentelijk en provinciaal beleid als het gaat om het krijgen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antenne. Gemeenten geven deze vergunningen uit en maken de lokale afweging tussen ruimtelijk belang en het belang van digitale connectiviteit. Daarnaast ziet de gemeente toe op een goede ruimtelijke ordening als een antenne is geplaatst. De Gigabit Infrastructuur Verordening zal een positieve invloed hebben op de snelheid waarmee een aanvraag afgehandeld kan worden.

Daarnaast wordt 5G uitgerold via breedband. Decentrale overheden voeren vaak breedband projecten uit. Bij financiering of subsidiëring van deze projecten moet rekening gehouden worden met de staatssteunregels.

Bron

Vragen en antwoorden: Commissie presenteert nieuwe initiatieven die de basis leggen voor de transformatie van de connectiviteitssector in de EU, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal

5G, Kenniscentrum Europa Decentraal

Waar moet onze gemeente rekening mee houden bij de uitrol van 5G?, Kenniscentrum Europa Decentraal