Nieuws

Publicatie: 12 september 2022

Door: en


De dienstverlening van overheidsinstanties is steeds vaker digitaal beschikbaar. Dit betekent dat de diensten voor iedereen even goed te gebruiken moeten zijn: voor mensen mét en zonder beperking. Dit geldt ook voor de bestanden die digitaal worden gepubliceerd. Daarom heeft het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) de handreiking ‘Duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s’ gepubliceerd.

Digitale toegankelijkheid

Bij digitale toegankelijkheid hoort de verplichting tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen. Dit alles om te voorkomen dat digitale informatie en dienstverlening mensen met een functiebeperking buitensluit. Het gaat hierbij om mensen met een visuele, auditieve, motorische of een cognitieve beperking.

Op basis van de Europese Digitale toegankelijkheidsrichtlijn is op 1 juli 2018 het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking getreden. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast moeten overheidsorganisaties hun informatie duurzaam toegankelijk opslaan, in lijn met de Archiefwet. Dit betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand moet zijn tegen veranderingen van elke aard.

Toegankelijkheid van pdf-bestanden

Eén van de grootste problemen rondom duurzaam digitale toegankelijkheid zijn pdf-bestanden. Veel gepubliceerde pdf-bestanden zijn niet gemaakt met het oog op digitale toegankelijkheid. Ze voldoen daarom niet aan de Digitale toegankelijkheidseisen (EN 301 549 en WCAG 2.1). Zo zijn in de pdf-bestanden moeilijk leesbare kleurcontrasten opgenomen of ontbreekt in het bestand de achterliggende code, waardoor hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware de documenten als onleesbaar bestempelen.

Het maken van digitaal toegankelijke pdf-bestanden vraagt om een aanpak waarbij de hele organisatie is betrokken, aldus de RDDI. In de handreiking wordt in vier stappen beschreven hoe een overheidsinstantie toegankelijke pdf-bestanden kan maken. Verder wordt er  aandacht besteed aan de risico’s die spelen bij het toegankelijk maken van pdf-bestanden. Ook wordt er verwezen naar twee praktijkvoorbeelden over duurzame toegankelijkheid.

Decentrale relevantie

Digitale toegankelijkheid is voor alle overheidswebsites en mobiele applicaties verplicht, ook voor die van gemeenten, provincies en waterschappen. Websites en mobiele applicaties moeten toegankelijker gemaakt worden op basis van de internationale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1. Hier vallen ook pdf-bestanden, media en intranetomgevingen onder. Zo gelden er toegankelijkheidseisen voor vormgeving, navigatie en tekststructuur.

Bron

Handreiking met handvatten voor het duurzaam digitaal toegankelijk maken van pdf’s, Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Meer informatie

Digitale toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa Decentraal

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?, Kenniscentrum Europa Decentraal

Interview met gemeente Nijmegen over digitale toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa Decentraal