Nieuws

Publicatie: 9 november 2023

Door:


Pim Pellegrom is senior subsidieadviseur bij Waterschap de Dommel en lid van de praktijkraad van Kenniscentrum Europa Decentraal. Wij spraken hem over de rol van Europees recht en beleid bij de waterschappen en hoe zijn ervaringen bij de praktijkraad hierop aansluiten.

Wat houdt jouw functie van subsidieadviseur bij Waterschap De Dommel in?

“Ik ben verantwoordelijk voor alle inkomende subsidiestromen bij waterschap de Dommel. Het is aan mij om de subsidies vanuit Europa, het Rijk en de provincie te stroomlijnen. Daarin ben ik zowel verantwoordelijk voor de aanvraag als het na-traject samen met een subsidiemedewerker. Dit is een uitvoerende functie. Bij het waterschap hebben we ook uitgaande subsidies, waarin ik een meer adviserende functie heb. Ik kijk of het klopt met de staatssteun en of de regeling goed in elkaar zit.”

Welke rol speelt Europees recht en beleid binnen het waterschap en in jouw functie specifiek?

“Europees recht is voor ons ontzettend actueel. Er zijn een aantal richtlijnen die vanuit Europa komen waar wij dagelijks mee bezig zijn. De Kaderrichtlijn Water bijvoorbeeld, is in heel Europa aangescherpt. In de uitvoering zijn wij aan zet. Ook de Richtlijn Stedelijk Afvalwater is momenteel erg belangrijk en binnen Nederland zijn daar nog stappen in te zetten. Wij zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen verbeteren zoals medicijnresten te verwijderen. Hiervoor hebben we een aantal pilot projecten opgezet. Voor één van deze pilotinstallaties ontvangen we Interreg subsidie. We werken samen met Vlaamse en Nederlandse partners om dit op te schalen.  Wat er in Europa gebeurt heeft daarmee direct impact op onze dagelijkse bezigheden.

In mijn eigen functie is Europa ook erg belangrijk. Een aantal subsidiestromen komt rechtstreeks uit Europa zoals de Horizon, Life+ en Interreg. Ik kom daarmee direct in aanraking met de Europese wet en regelgeving omdat ik er voor moet zorgen dat deze subsidiestromen rechtmatig gebruikt worden.”

Wat er in Europa gebeurt heeft direct impact op onze dagelijkse bezigheden.

Heb je nog tips voor andere waterschappen hoe ze het best om kunnen gaan met Europese regelgeving?

“Werk veel samen met andere overheidsorganen en doe zo ervaring en kennis op. Wij hebben vanuit de waterschappen veel contact met elkaar. Europese regelgeving komt dan vaak langs in de overleggen. Datzelfde geldt voor ons contact met de provincie en onze EU partners. Op die manier leer je van elkaar, bijvoorbeeld welke subsidies er zijn en wat goed werkt voor de subsidieaanvragen. Om dit soort dingen te ontdekken zijn overleggen met soortgelijke organen onmisbaar.”

Hoe kan KED de waterschappen hierbij helpen?

“Ik denk dat KED op verschillende dossiers een nuttige adviserende functie kan hebben. Bij inkoop en aanbesteding is het bijvoorbeeld belangrijk dat je op de juiste manier de procedures uitvoert. Daarbij kan KED zeker helpen. Ook qua digitalisering is ondersteuning op het Europeesrechtelijk gebied welkom. Waterschappen werken veel met data en daar moet op correcte wijze mee omgegaan worden. Databescherming is daarbij erg belangrijk en het kan heel waardevol zijn om daarover te sparren met de adviseurs van KED.”

Werk veel samen met andere overheidsorganen en doe zo ervaring en kennis op.

Hoe ben je zelf bekend geworden met KED?

“Ik ken KED al vanaf het begin van mijn carrière. Ik heb als subsidieadviseur gewerkt voor diverse organisaties. Als ik een Europeesrechtelijk vraagstuk hadden konden we vaak de KED website raadplegen. Mijn vorige manager van Waterschap de Dommel was lid van de praktijkraad en raadde mij aan om daar ook eens naar te kijken.”

Je bent zelf nu al een tijd actief lid van de praktijkraad. Wat heeft je bewogen om lid te worden?

“Het leek me ontzettend nuttig om deel uit te maken van een netwerk van decentrale overheden door het hele land. Zo leer je wat er speelt en hoe anderen er mee om gaan. Ook de directe connectie met KED motiveerde mij, omdat het gemakkelijk is om even te sparren met één van de adviseurs over vraagstukken waar je zelf mee zit. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als je het de specialisten direct kunt vragen?”

Wat is in jouw optiek de rol van de praktijkraad? Wat brengt het KED en wat brengt het de praktijkraadsleden?

“Wat voor KED denk ik heel fijn is, is de mogelijkheid om met de doelgroep in contact te komen en te blijven en praktijkvoorbeelden te krijgen. Ook voor mij als praktijkraadslid is dat ontzettend leuk. Zo waren we laatst nog in Zoetermeer waar werd verteld over de aanbesteding van de Mandelabrug. Dat zie je wel op het nieuws, maar nu hoor je ook wat de juridische implicaties zijn voor zo’n aanbestedingsteam. Dat is vanuit mijn eigen vakgebied ook ontzettend interessant. Verder is het heel nuttig dat ik vanuit het waterschap in de praktijkraad zit omdat het weer net een andere invalshoek geeft dan bijvoorbeeld gemeenten. Op die manier kan ik ook collega’s goed doorverwijzen naar de diensten van KED en andersom en bijdragen aan het leggen van waardevolle connecties.”

De praktijkraad is geen enorme tijdsinvestering en het is wel super waardevol om gewoon eens te sparren met andere mensen uit het land.

Voor iedereen die nu nog twijfelt: waarom moet je solliciteren voor de praktijkraad?

“Je helpt niet alleen KED bij het uitbrengen van gerichtere publicaties en adviezen, je leert er zelf ook heel veel van. Het is geen enorme tijdsinvestering en wel super waardevol om gewoon eens te sparren met andere mensen uit het land. Dat geeft veel nieuwe kennis en inzichten.”

Hebben Pim’s ervaringen je geïnspireerd en wil je ook lid worden van de praktijkraad? Stuur dan voor 1 december 2023 je cv en een (korte) motivatie naar vacature@europadecentraal.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas ten Haaf, via bas.ten.haaf@waternet.nl.