Nieuws

Publicatie: 6 maart 2023

Door:


De termen ‘alleenrecht’, ‘uitsluitend recht’ en ‘bijzonder recht’ worden in het aanbestedingsrecht op verschillende manieren gebruikt. Daarnaast geldt er voor een beroep op deze rechten een aantal (strenge) vereisten. Hierdoor is het voor decentrale overheden niet altijd duidelijk wanneer ze van deze rechten gebruik kunnen maken. In de nieuwste KED legt uit gaan we hier daarom op in. De definities van de rechten worden uitgelegd, de vereisten worden uitgewerkt en er komen diverse voorbeelden uit de praktijk voorbij. Dit kan relevant zijn wanneer je als decentrale overheid van plan bent om een alleenrecht te verlenen, bijvoorbeeld aan een afvalinzamelingsbedrijf.

Alleenrechten, bijzondere rechten en uitsluitende rechten

KED legt uit: Alleenrechten, bijzondere rechten en uitsluitende rechten is hier te vinden.

Mocht u vragen hebben over deze publicatie of worstelen met andere aanbestedingsrechtelijke kwesties dan kunt u ons een mail sturen via helpdesk@europadecentraal.nl.

Volgende deel

Het volgende deel van deze serie is KED legt uit: Inbesteden en quasi-inbesteden. Dit deel zal meegaan met de Ster van 28 maart 2023.

De andere delen van KED legt uit zijn hier te vinden.