Nieuws

Publicatie: 30 mei 2023

Door: , en


Het onderwerp rechtsbescherming is sterk verbonden met de aanbestedingsprocedure bij Europese aanbestedingen, bijvoorbeeld wanneer aanbestedende diensten een aanbestedingsprocedure uitvoeren, bij de gunningsbeslissing en bij de beroepsmogelijkheden die daarop volgen. Over sommige vraagstukken hierbinnen, zoals de Alcatel-termijn (ook wel opschortende termijn genoemd), leven veel vragen bij decentrale overheden. Deze editie van KED legt uit geeft antwoord op deze vragen.

Urgentie

Op dit moment is het onderwerp rechtsbescherming in het bijzonder relevant, aangezien de Aanbestedingswet 2012 wordt gewijzigd. Hiervoor wordt binnenkort een internetconsultatie uitgezet door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit zal onder meer gevolgen hebben voor de klachtenregeling. Om u nu al goed op de hoogte te stellen van dit thema publiceert Kenniscentrum Europa Decentraal nu KED legt uit: Rechtsbescherming.

Rechtsbescherming

KED legt uit: Rechtsbescherming is hier te vinden.

Mocht u vragen hebben over deze publicatie of worstelen met andere aanbestedingsrechtelijke kwesties dan kunt u ons een e-mail sturen via info@europadecentraal.nl.

Volgende deel

Het volgende deel van deze serie is KED legt uit: Uitsluitingsgronden. Dit deel zal meegaan met de Ster van 27 juni 2023.

De andere delen van KED legt uit zijn hier te vinden.