Nieuws

Publicatie: 3 oktober 2022

Door: en


Uit het Europees innovatiescorebord voor 2022 blijkt dat de EU ongeveer 10% beter presteert dan in 2015. Nederland behoort tot de top 5 innovatieleiders. Andere innovatieleiders zijn Zweden, Finland, Denemarken en België. Wel blijkt dat concurrenten zoals Australië, Canada, Zuid-Korea en de Verenigde Staten nog altijd beter presteren dan de participerende EU-landen.

Prestatiegroepen

Niet alleen EU-lidstaten worden beoordeeld, maar ook Europese landen zoals Bosnië en Herzegovina, Montenegro en regionale groepen. Op basis van de scores worden de participerende EU-landen onderverdeeld in vier prestatiegroepen:

  • Innovatieleiders: om als innovatieleider te worden aangemerkt dienen de EU landen een prestatiescore te hebben van meer dan 125% van het EU-gemiddelde;
  • Sterke innovatoren: voor sterke innovatoren geldt dat zij een gemiddelde score dienen te hebben tussen de 100% en de 125% van het EU-gemiddelde. Nederland hoorde bij de vorige evaluatie tot deze groep. In totaal horen 6 EU-landen tot deze groep;
  • Gematigde innovatoren: de 9 EU-landen die als gematigde innovator zijn gekwalificeerd hebben een gemiddelde score van tussen de 70% en de 100% van het EU-gemiddelde. Onder andere Italië, Griekenland en Spanje hebben een dergelijke gemiddelde score behaald;
  • Opkomende innovatoren: de laatste groep innovatoren heeft een score behaald van onder de 70% van het EU-gemiddelde. Hoewel deze groep een lagere score heeft dan de rest van de prestatiegroepen, gaat het hier om EU-landen die opkomend zijn op het gebied van innovatie.

De scores laten zien dat er een geografisch verband bestaat tussen de EU-landen die gemiddeld hoog scoren en de EU-landen die gemiddeld lager scoren. De EU-landen met de hoge scores zijn afkomstig uit Noord- en West-Europa terwijl de EU-landen die lager hebben gescoord zich in Oost- en Zuid-Europa bevinden. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een innovatiekloof. De EU probeert deze kloof te dichten. De eerste stap hiervoor is onlangs genomen door de goedkeuring van de nieuwe Europese innovatieagenda. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Welke indicatoren zijn bepalend voor de scores?

De scores worden aan de hand van 32 prestatie-indicatoren bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 12 innovatiedimensies die weer onderverdeeld zijn in vier hoofdcategorieën. Belangrijk hierbij zijn indicatoren en dimensies zoals digitalisering, investeringen in zowel de overheids- als de particuliere sector en ecologische & duurzame ontwikkelingen.

Nederland als innovatieleider

In de landensheet is te zien wat de sterke en zwakke punten van Nederland zijn. Zo scoort Nederland hoog op het aantal mensen met bovengemiddelde algemene digitale vaardigheden, publiek-private co-publicaties en levenslang leren. Bij levenslang leren kan gedacht worden aan het levenlanglerenkrediet, het STAP-budget en het leerwerkloket. Als de zwakke punten van Nederland worden milieugerelateerde technologieën, de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en de verkoop van innovatie producten genoemd.

DESI 2022

Onlangs bleek uit de Index van digitale economie en samenleving (DESI) 2022 dat Nederland het goed doet op het gebied van de digitale transformatie in de EU. Nederland vormt samen met Finland en Denemarken de top drie. De DESI rangschikt alle EU-lidstaten jaarlijks op basis van hun niveau van digitalisering en relatieve vooruitgang in de afgelopen vijf jaar. Ook blijkt dat Nederland goed presteert op het gebied van digitale basisvaardigheden. Wel kampt Nederland met een gebrek aan experts in digitale technologie en op het gebied van ICT. U kunt hier meer over lezen in dit nieuwsbericht van het HNP.

Bron

De innovatieprestaties van de EU worden steeds beter, Europese Commissie
Europees innovatiescorebord 2022, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Nederland blijft digitale koploper van de EU, Huis van de Nederlandse Provincies