Nieuws

Publicatie: 20 oktober 2022

Door:


Decentrale overheden krijgen langer de tijd om een vervangende energieleverancier te zoeken. Dat werd duidelijk uit de Kamerbrief van minister Jetten (Energie & Klimaat) van 20 oktober. De minister geeft aan dat aanbestedende diensten tenminste tot 31 maart 2023 op verzoek een ontheffing kunnen krijgen wanneer zij een contract hebben met SEFE Energy Ltd., voorheen Gazprom.

Inhoud Kamerbrief

Volgens het vijfde sanctiepakket tegen Rusland moesten alle (nieuwe) aanbestedingen en lopende contracten van overheidsopdrachten boven de Europese drempelbedragen voor 10 oktober 2022 worden beëindigd. Het bleek voor veel decentrale overheden echter lastig om een alternatieve leverancier te vinden voor hun gascontract. Sinds de minister begin september bekend maakte dat er een algemene ontheffing tot 1 januari 2023 zou komen voor aanbestedende diensten met een contract met SEFE Energy Ltd. zijn er dan ook ruim 30 aanvragen van meer dan 300 partijen behandeld, en grotendeels toegekend. In de vorige Kamerbrief werd aangekondigd dat het ministerie met de Europese Commissie in gesprek zou gaan over de sanctieverordening en of deze van toepassing is op SEFE Energy Ltd. Inmiddels blijkt dat het ministerie nog niet over alle informatie beschikt om nu een definitief standpunt te formuleren. Daarom is ervoor gekozen om de algemene ontheffing te verlengen, ditmaal tot 31 maart 2023.

Vergoeding voor meerkosten

De eerste algemene ontheffing riep diverse vragen op bij aanbestedende diensten. Decentrale overheden die al wel een vervangende leverancier hadden gevonden vroegen om compensatie voor het verschil. Minister Jetten geeft nu aan voornemens te zijn om alle aanbestedende diensten die hun contract reeds hebben opgezegd een tegemoetkoming te geven voor de meerkosten. Daarnaast wil de minister in gesprek met aanbestedende diensten die een contract hebben opgezegd dat na 1 januari 2023 door zou lopen, om te onderzoeken welke meerkosten zij hebben gemaakt. Mogelijk kiest het ministerie ervoor om ook deze groep tegemoet te komen in de kosten.

Bron

Kamerbrief over verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd., Minister Jetten (Klimaat en Energie)

Meer informatie

Oekraïne-dossier, Kenniscentrum Europa Decentraal

Ontheffing voor gascontracten SEFE Energy verlengd tot 1 januari 2023, Kenniscentrum Europa Decentraal

Stappenplan contracten met Russische leveranciers, Kenniscentrum Europa Decentraal