Nieuws

Publicatie: 12 september 2022

Door: en


Circulaire economie, beperking van de klimaatverandering en schone mobiliteit. Alle drie belangrijke thema’s die de Green Deal omvatten. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) doet een oproep aan de leden en plaatsvervangers, jonge gekozen politici (YEP’s) en de leden van het CvdR-netwerk van lokale en regionale raadsleden binnen de Europese Unie om recent afgeronde of lopende projecten te delen die in lijn staan met het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal. Het doel van de oproep is om duurzame projecten te verzamelen om vervolgens hiermee lokale en regionale overheden uit de gehele EU te stimuleren om de doelstellingen van de Green Deal te halen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De achterliggende gedachte van de oproep

De Europese Green Deal is erop gericht om van Europa het eerste klimaat neutrale continent te maken. Dit blijkt hard nodig gezien verschillende recente gebeurtenissen, denk aan de aanhoudende droogte hier in Nederland of de verschillende hitterecords die gebroken zijn deze zomer. Klimaatactie is dus meer dan ooit nodig. Steden en regio’s spelen een cruciale rol in het uitvoeren van de Green Deal.

Dit is dan ook de voornaamste reden voor de CvdR om een oproep te doen binnen de EU om interessante lokale initiatieven te delen die bijdragen aan het klimaatneutraal maken van de EU.

Waar kunt u dan aan denken?

Het CvdR kijkt met grote belangstelling naar initiatieven betreffende onderstaande thema’s:

  • Aanpassing aan klimaatverandering
  • Beperking van de klimaatverandering
  • Circulaire economie
  • Energiekwesties, zoals energie-efficiëntie, energiearmoede of hernieuwbare energie
  • Schone mobiliteit
  • Nulverontreiniging (Zero Pollution)
  • Herbebossing en stedelijke vergroening
  • Groene begroting

In november 2022 zal er in Sharm-el-Sheikh (Egypte) de COP27 UN Climate Change Conference plaatsvinden. Het CvdR brengt de gedeelde initiatieven op het gebied van bovenstaande thema’s in kaart. Deze zullen vervolgens gedeeld worden tijdens deze conferentie met als doel de rol van steden en regio’s op het gebied van wereldwijd klimaatbeheer en de uitvoering van de overeenkomst van Parijs te versterken.

Deel uw groene initiatief!

Mocht u uw duurzame projecten willen delen, vul dan deze korte enquête in. De projecten worden gepubliceerd in de interactieve kaart van het CvdR en verspreid onder verschillende EU-instellingen, belanghebbenden en de pers. U vindt hier het portaal van Green Deal Going Local, opgezet door het CvdR. Via het portaal is meer informatie te vinden over de Green Deal en over de werkgroep die hiervoor is opgericht.

Bron 

Green Deal Going Local: nieuwe oproep om goede praktijkvoorbeelden en klimaatverbintenissen te delen, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie 

Europese Commissie presenteert ‘Zero Pollution Actieplan’: de weg naar een gezonde planeet voor iedereen, Kenniscentrum Europa Decentraal

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal