Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Beeldmateriaal

 Beeldmateriaal

Bekijk een filmtutorial over de nieuwe site van Europa decentraal en ander beeldmateriaal van het kenniscentrum.

Update MiliEUverkenner nu online

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U hebt hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. Onlangs is de zomerupdate van de MiliEUverkenner afgerond.

Lees het volledige bericht

Consultatie nieuw voorstel de-minimisvrijstelling staatssteun

Op 17 juli is de consultatie gestart voor de herziening van de De-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. Onder deze vrijstelling mogen decentrale overheden over een periode van drie belastingjaren een onderneming tot € 200.000,= steunen, zonder dit te melden aan de Europese Commissie. Het nieuwe voorstel bevat een verplichting voor een de-minimisregister. Dat zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren en rapporteren.

Lees het volledige bericht

Telefonische Helpdesk weer bereikbaar

Na de zomersluiting is de telefonische Helpdesk van Europa decentraal weer bereikbaar. Vragen kunt u, als decentrale overheid, dagelijks tussen 09.00 uur en 12.00 uur stellen via 070-338 1090. Daarnaast kunt u ook vragen via het webformulier insturen. Hierbij wordt een termijn van 5 werkdagen gehanteerd voor de behandeling en beantwoording van de vraag.

Zomerstop Europese Ster

De Europese Ster gaat zoals gebruikelijk met zomerreces. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt weer op 9 september. Mochten er in de recesperiode belangrijke Europese ontwikkelingen zijn voor decentrale overheden, dan vindt u deze uiteraard terug op de websites van het Huis van de Nederlandse Provincies en van Europa decentraal. De redactie wenst u een fijne zomer toe!

Europees Hof doet uitspraak in zaak Doornakkers Eindhoven

De Europese Commissie wordt in het ongelijk gesteld door het Hof van Justitie EU in een uitspraak (C-576/10) die het Hof op 11 juli heeft gedaan. De Europese Commissie was eerder naar aanleiding van een klacht een inbreukprocedure gestart tegen de gemeente Eindhoven en Nederland omdat zij van mening was dat de gemeente bij het project centrum Doornakkers ten onrechte de aanbestedingsrichtlijn 2004/18 niet had toegepast. Het Hof stelt dat de adviesnota van de gemeente uit 2002 de beslissing betreft waarvan de Commissie beweert dat die in strijd met het Unierecht zou zijn. Op dat moment was aanbestedingsrichtlijn 2004/18 nog niet vastgesteld en de richtlijn is dus niet van toepassing, aldus het Hof.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie vernieuwt regels voor staatssteun aan luchtvaart

Voor gemeenten en provincies komt er meer duidelijkheid over de mogelijkheden om staatssteun te verlenen aan de luchtvaartsector. Dit blijkt uit de recente voorstellen van de Europese Commissie voor wijzigingen van de bestaande richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Op de voorstellen kan – ook door decentrale overheden – tot 25 september 2013 worden gereageerd.

Lees het volledige bericht

Zeeland denkt na over toekomst landbouwbeleid

Op 12 juli vond voor de tweede keer een landbouwtop in Zeeland plaats. Genodigden waren onder anderen Europarlementariër Esther de Lange, Kamerlid Jaco Geurts en de Burgemeester van Bronckhorst Henk Aalderink. Ook LTO, ZAJK en de Universiteit van Wageningen waren vertegenwoordigd. Eurocommissaris voor Landbouw, Dacian Ciolos had speciaal voor de bijeenkomst een videoboodschap gemaakt.
Lees het volledige bericht

Volle agenda nieuwe EU voorzitter Litouwen

Litouwen is van 1 juli tot 1 januari 2014 het eerste Baltische land dat voorzitter wordt van de Europese Unie. Vytautas Leskevicius, viceminister van Buitenlandse Zaken van Litouwen presenteerde op 4 juli de volle agenda voor het komende half jaar in het Comité van de Regio’s.

Lees het volledige bericht

Open Days 2013

De Open Days 2013, het jaarlijkse Brusselse evenement van regio’s en steden in Europa, staan dit jaar in het teken van het cohesiebeleid in de nieuwe programmaperiode 2014-2020. De open dagen van regio’s en steden worden komend jaar gehouden van 7 tot en met 10 oktober. Verschillende Nederlandse regio’s zijn officiële partner in de organisatie en inschrijven voor deelname kan vanaf deze week online.
Lees het volledige bericht

X