Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europa decentraal publiceert deel 2 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geimplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 2.

Lees het volledige bericht

Splitsingswet in overeenstemming met Europees recht

Nederland is op 16 april in het gelijk gesteld door de Advocaat-Generaal (AG) van het Europese Hof. Het ging om een geschil tussen de Nederland en een aantal energiebedrijven over de Splitsingswet. Uit het advies – gericht aan het Europese Hof van Justitie – blijkt dat de verboden uit de Splitsingswet niet in strijd zijn met het Europees recht. Energienetten mogen niet aan commerciële bedrijven worden verkocht. De netwerken zijn nu in handen van provincies en gemeenten.
Lees het volledige bericht

CO2 uitstoot moet minder

Op dinsdag 16 april had het Europees Parlement zijn laatste woord over het al of niet uitstellen van veilingen van CO2-emissierechten om de prijzen te verhogen van de EU-handel in emissierechten. Het terugdringen van het broeikasgas CO2 moet op een andere manier gebeuren dan door een bevriezing van de handel in de CO2-uitstootrechten. Dat stelde een meerderheid van het Europees Parlement in Straatsburg.

Lees het volledige bericht

Parlement wil verbod op teruggooien van vis

Het teruggooien van vis die is gevangen op het Skagerak, tussen de Noordzee en de Baltische Zee, moet worden verboden. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 16 april voor een verbod dat tussen 2014 en 2016 geleidelijk voor 35 vissoorten van kracht moet worden. De controle op naleving van het verbod moet met een elektronisch systeem op afstand gebeuren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert praktijkvoorbeelden online-aanbestedingssystemen

De Europese Commissie heeft op 9 april het ‘Golden Book of e-Procurement Good Practices’ gepubliceerd. Hierin worden de goede praktijkvoorbeelden van bestaande online-aanbestedingssystemen genoemd. Per 1 april zijn Nederlandse (decentrale) overheden verplicht om via TenderNed – het Nederlandse online-aanbestedingssysteem – aankondigingen van aanbestedingen te publiceren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie verheugd met akkoord Raad open data

In een persbericht van 10 april heeft de Europese Commissie laten weten verheugd te zijn met het in de Raad bereikte akkoord met betrekking tot open data. Op grond van deze regelgeving kan overheidsinformatie gratis of tegen een kleine vergoeding door bedrijven en burgers van de EU gebruikt worden. Het Europees Parlement moet het voorstel nog goedkeuren. Decentrale overheden moeten bij inwerkingtreding overheidsinformatie toegankelijk maken voor EU-burgers.
Lees het volledige bericht

Geef uw input voor het Europees klimaat- en energiebeleid

De EU gaat klimaat- en energiebeleid maken voor de periode 2020-2030. Tot 2 juli 2013 kan een ieder via de website van de Europese Commissie zijn mening inbrengen. Er wordt met name stilgestaan bij de vraag welke doelstellingen de EU moet kiezen, hoe milieuverplichtingen eerlijk verdeeld kunnen worden en hoe de EU concurrerender kan worden. Daarnaast kunt u ook input leveren over het stimuleren van technologieën voor de afvang en opslag van CO2.

Lees het volledige bericht

X