Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europa en bedrijfsleven investeren samen in innovatie en banen

De Europese Commissie, de EU-lidstaten en Europese bedrijven investeren de komende zeven jaar meer dan 22 miljard euro in innovatie in sectoren die kwalitatief hoogstaande banen leveren. Het merendeel van de investeringen is bestemd voor vijf publiek-private partnerschappen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen, de luchtvaart, bio-industrieën, brandstofcellen en waterstof, en de elektronicasector.
Lees het volledige bericht

Studiemiddag Metropoolregio: Bouwen aan een toekomst in Europa

Europa decentraal en de gemeente Schiedam organiseren op donderdag 19 september een studiemiddag, waarbij de vraag ‘Waar raakt Europa de Metropoolregio?’ centraal staat. Tijdens deze middag worden onderwerpen als staatssteun en aanbesteden besproken en vertelt de gemeente Amsterdam over haar ervaringen in de Amsterdamse Metropoolregio.

Lees het volledige bericht

Beeldmateriaal

Wat doet Europa decentraal precies? Hoe werkt de website van Europa decentraal en waar vind ik de juiste informatie over Europese onderwerpen? Hoe ziet een congres van Europa decentraal eruit? Deze vragen worden beantwoord in de onderstaande filmpjes die gemaakt zijn door het kenniscentrum.
Lees het volledige bericht

Hervorming GLB heeft gevolgen voor decentrale overheden

Decentrale overheden krijgen te maken met nieuwe (milieu) criteria voor het verlenen van subsidies aan boeren en natuurbeschermingsorganisaties. Dit is een van de gevolgen van het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 waarover 26 juni een principeakkoord is bereikt. Ook verandert de bijdrage van de EU aan investeringen van overheden in plattelandsontwikkeling.
Lees het volledige bericht

Resultaten Nederlandse provincies in Comité van de Regio’s

Op 3 en 4 juli vond de plenaire vergadering van plaats het Comité van de Regio’s (CvdR), het EU-adviesorgaan van de Europese mede-overheden zoals provincies en gemeenten. Op de agenda stonden onder andere het werkprogramma van de Europese Commissie 2014, een advies over “de interne energiemarkt doen werken” van gedeputeerde Piet De Vey Mestdagh van de Provincie Groningen en het onderwerp Territoriale Effectbeoordeling.
Lees het volledige bericht

Actief en gezond ouder worden: steden en regio’s bekroond

32 Europese steden en regio’s zijn op maandag 1 juli bekroond voor nieuwe manieren om ouderen te helpen. De winnaars hebben innovatieve technologische, sociale of organisatorische oplossingen gevonden om de efficiency van de gezondheids- en sociale zorgstelsels te verbeteren. In Nederland werden projecten in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Twente en Nijmegen bekroond.
Lees het volledige bericht

Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Financiering energieprojecten op platteland

Op 27 juli organiseerde de Provincie Zeeland samen met het Europese netwerk ter promotie van energie op het platteland (FREE) een bijeenkomst over het financieren van energieprojecten op het platteland. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van de Sustainable Energy Week die van 24 tot 28 juni plaatsvond in Brussel.

Lees het volledige bericht

Conceptprogramma’s Europees Fonds Regionale Ontwikkeling positief ontvangen

Staatssecretaris Dijksma is verheugd over de conceptprogramma’s van de vier landsdelen voor het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2014-2020. Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland hebben in de nieuwe conceptprogramma’s de focus gelegd op innovatie en een koolstofarme economie, conform de doelstellingen van Nederland. De definitieve programma’s bieden uiteindelijk onder meer decentrale overheden informatie over het aanspraak maken op subsidiemogelijkheden.
Lees het volledige bericht

X