Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Neth-ER seminar: Cohesiebeleid en kansen voor Nederlands kennisveld

Op dinsdag 28 mei organiseert Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar over het Europees Cohesiebeleid en de kansen voor het Nederlandse kennisveld. Hoewel de onderhandelingen over het Cohesiebeleid nog in volle gang zijn en er nog grote onzekerheid is over het budget, zijn de grote lijnen van dit beleid duidelijk. Het seminar wordt gehouden bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en duurt van 10:00 tot 17:00 uur.

Lees het volledige bericht

Eerste Nederlandse Klankbordgroepen Horizon 2020 samengesteld

In 2014 gaat Horizon 2020 van start. Horizon 2020 is het grote Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met een looptijd van 7 jaar en een budget van waarschijnlijk 70 miljard euro. Op dinsdag 14 mei maakte AgentschapNL bekend welke Nederlandse organisaties en leden er in de klankbordgroepen zitten die de programmacomités ondersteunen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie start consultatie herziening AGVV

Van 8 mei tot 28 juni kunnen decentrale overheden en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen bij de Europese Commissie over de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De raadpleging is een onderdeel van de modernisering van het EU-staatssteunbeleid (SAM).
Lees het volledige bericht

Ministerie van Economische Zaken publiceert richtsnoeren leveringen en diensten

In het kader van de Aanbestedingswet 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken op 13 mei Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd. Het document bevat een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures met daarbij opgenomen de toepasselijke bepalingen uit de Aanbestedingswet en de relevante passages uit de Gids proportionaliteit. Daarnaast zijn voor diverse onderdelen uit het stappenplan richtsnoeren opgesteld die zijn bedoeld voor de aanpak van knelpunten. De publicatie is een handreiking voor aanbestedende diensten bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten. Gebruik van de handreiking is niet verplicht.

Lees het volledige bericht

Iers voorzitterschap wil snelle onderhandelingen cohesiebeleid

De Ierse minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, Brendan Howlin, zei op maandag 13 mei dat de inzet van het Ierse voorzitterschap van de EU op een akkoord met het Europees Parlement over het Cohesiefonds voor de volgende Europese structuurfondsen en Investment Funds focus vraagt.

Lees het volledige bericht

Smart Cities zijn de toekomst

Op dinsdag 14 mei vond in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel de bijeenkomst ‘European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ plaats. Zo’n honderd deelnemers waren aanwezig bij deze door het European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), EURADA en Eurocities georganiseerde bijeenkomst.

Lees het volledige bericht

www.123subsidie.nl kanshebber Europese prijs

De Europese Commissie stelde kortgeleden een informatieloket in waar het MKB terecht kan voor toegang tot financiering. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is voorloper op dit gebied. In oktober 2009 is de website www.123subsidie.nl gelanceerd. De site is als een van de laatste zes in de race voor een Europese prijs op het gebied van innovatie bij de overheid.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal publiceert deel 3 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geïmplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 3.

Lees het volledige bericht

X