Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

In 10 stappen op de hoogte: Stap 8: investeringen in landbouwbedrijven actief in de primaire productie van landbouwproducten

In het vorige bericht in deze reeks is het ontwerp van de Europese Commissie voor de nieuwe MKB Landbouwverordening in het algemeen besproken. In dit artikel ligt de focus op één van de belangrijkste steuncategorieën onder deze verordening: steun voor materiële of immateriële investeringen op landbouwbedrijven die met de primaire productie verband houden.

Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunregels voor risicofinancieringen aangenomen

Decentrale overheden krijgen per 1 juli dit jaar uitgebreidere mogelijkheden om staatssteun in de vorm van risicokapitaal aan MKB ondernemingen te verlenen. Dit is het gevolg van de nieuwe ‘Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen’ die de Commissie onlangs heeft aangenomen. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder (decentrale) overheden door middel van het verstrekken van staatssteun MKB ondernemingen kunnen helpen aan financiering te komen.

Lees het volledige bericht

Hoorzitting invasieve exoten

Op maandag 20 januari sprak het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot invasieve exoten. Volgens de Commissie zijn invasieve exoten de tweede grootste bedreiging voor de biodiversiteit in Europa. Van alle invasieve exoten is 85 procent invasief voor de hele EU. De overige 15 procent komen oorspronkelijk wel voor in een van de andere EU landen.

Lees het volledige bericht

Gemeenten en provincies lopen warm voor EU besluitvorming luchtkwaliteit

De REGR, Raad van Europese Gemeenten en Regio’s bereidt zich voor op de EU besluitvorming over het pakket luchtkwaliteit dat 18 december jl. is gepubliceerd. In een vergadering met diverse Europese koepels van gemeenten en provincies werden op 22 januari in Brussel eerste standpunten uitgewisseld in een overleg met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. VNG (voorzitter Focusgroep Lucht REGR), DCMR (expert namens REGR) en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) waren namens Nederland aanwezig.
Lees het volledige bericht

Kom ook naar de Werken-met-Europa borrel

Heeft u de Werken-met-Europa borrel op 13 februari al in uw agenda staan? U bent van harte welkom op dit netwerkevenement dat deze keer wordt georganiseerd door Europa decentraal. De Werken-met-Europa borrel vindt deze keer plaats in het Willemshof, Nassaulaan 12 in Den Haag en start om 17.00. Vanaf maandag 27 januari leest u in de Europese Ster en op de website van Europa decentraal meer over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.

Lees het volledige bericht

Open Days 2014: 6-9 oktober

De Open Days 2014, het jaarlijkse Brusselse evenement van regio’s en steden in Europa, hebben dit jaar als thema ‘Growing together – Smart investment for people’. De open dagen van regio’s en steden worden komend jaar gehouden van 6 tot en met 9 oktober. Tot 14 maart kunnen partners zich aanmelden via de op 10 januari gelanceerde website.

Lees het volledige bericht

De meest gestelde vragen over revolverende fondsen

Binnen de Nederlandse overheid is de meest gebruikelijke vorm van financiële ondersteuning het toekennen van subsidies. Echter, hiervoor zijn meerdere instrumenten voor handen. Adviesbureaus ERAC en Ecorys hebben op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking opgesteld waarin aan de hand van de acht meest gestelde vragen informatie en inzicht wordt verschaft over van één van deze instrumenten, een revolverend fonds.
Lees het volledige bericht

Commissie kiest voor niet-bindende regels schaliegas

De Europese Commissie koos op 14 januari voor niet-bindende Europese regels voor schaliegas. De Commissie wijst lidstaten erop dat het boren naar schaliegas veilig moet gebeuren en dat het niet in strijd mag zijn met bestaande milieuwet- en regelgeving. Hiernaast gaan zij werken aan aanbevelingen voor lidstaten op het gebied van minimumnormen, milieubeoordeling en vergunningen voor het winnen van schaliegas. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op bestaande EU wetgeving maar zijn niet bindend en verhinderen ook niet het nationaal recht van de Europese lidstaten om naar schaliegas te boren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert handleiding toepassing ‘gewone verblijfplaats’

De Europese Commissie heeft maandag 13 januari een gids gepubliceerd over de vaststelling van de ‘gewone verblijfplaats’. Deze nieuwe gids moet de lidstaten helpen om de EU-regels over de coördinatie van de sociale zekerheid correct toe te passen op EU-burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd. Gemeenten zijn in Nederland vaak het directe aanspreekpunt voor migranten en krijgen in die hoedanigheid dan ook te maken met vragen over sociale zekerheid.

Lees het volledige bericht