Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Website 123subsidie.nl wint innovatieprijs

De website 123subsidie.nl van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft op donderdag 6 juni in Cork, Ierland, de ‘European Price for Innovation in Public Administration’ gewonnen. Daarmee wint SNN een bedrag van € 100.000,- dat besteed zal worden aan optimalisering van de website. De Europese Commissie prees de SNN website om haar publieksvriendelijke aanpak: snelle toegang tot alle beschikbare financieringsmogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Informele overeenkomst TEN-T bereikt

Op donderdag 30 mei bereikte het Europees Parlement, het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een informele overeenkomst over de verordening inzake de herziening van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad.
Lees het volledige bericht

Europa decentraal publiceert deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geïmplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 4.

Lees het volledige bericht

Rapport grensregio Zuid-Limburg verschenen

Grensregio’s kunnen te maken krijgen met specifieke problemen zoals bevolkingsdaling en lagere aantrekkingskracht voor verhuizende huishoudens. In opdracht van het ministerie van BZK en de provincie Limburg zijn de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken in kaart gebracht. Hiermee wordt beoogd de grensoverschrijdende samenwerking verder te bevorderen.

Lees het volledige bericht

Nederland deelt ervaringen kunststofafvalbeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 mei de Nederlandse ervaringen met afvalinzameling naar de Tweede Kamer gestuurd. De definitieve ervaringen worden met de Europese Commissie gedeeld. Nederland doet daarnaast aanbevelingen over het toekomstige beleid in de EU. In Nederland zijn de gemeenten belast met het inzamelen van afval. Tot en met 7 juni kunnen zij inbreng leveren voor het nieuwe afvalbeleid van de Commissie.

Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunrichtsnoeren bevordering regionale ontwikkeling

De Europese Commissie presenteert op 19 juni 2013 nieuwe staatssteunrichtsnoeren. Het doel hiervan is het bevorderen van de regionale ontwikkeling in achterstandsgebieden. Op dit moment is nog niet duidelijk of decentrale overheden in Nederland ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de richtsnoeren bieden. Dit hangt af van de eventuele verlenging/aanpassing van de regionale steunkaart.

Lees het volledige bericht

Akkoord over gemeenschappelijk visserijbeleid

De Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over het nieuwe hervormde visserijbeleid voor de Europese Unie. De laatste punten waarvoor een oplossing moest worden gevonden hadden betrekking op de vier kernthema’s: de maximale duurzame opbrengst, het teruggooiverbod, de regionalisering en het beheer van de vlootcapaciteit.

Lees het volledige bericht

Advies over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert ManagEnergy een International Experience Exchange Workshop met de titel ‘Making cities liveable – A more integrated planning approach for a sustainable future’. Deze workshop brengt beleidsmakers, practitioners, mobiliteitsexperts, energie-experts en andere belanghebbenden samen om te praten over een betere integratie van duurzame stedelijke vervoersplannen (SUMP) en duurzame energie-actieplannen (SEAP).

Lees het volledige bericht

X