Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

In 10 stappen op de hoogte: Stap 7: verbreding MKB Landbouwverordening

Medio 2014 wordt de nieuwe MKB Landbouwverordening verwacht. De Europese Commissie wil daarin het aantal steuncategorieën dat vrijgesteld is van verplichte melding flink uitbreiden met energie- en agromilieumaatregelen, cultuur, natuurlijk erfgoed en plattelandsontwikkeling. De herziene verordening moet ook van toepassing worden op agrariërs actief in de verwerking en afzet van landbouwproducten. Hiernaast legt de Commissie meer nadruk op verslaglegging en monitoring. In dit artikel gaan we nader in op de veranderingen voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Commissie keurt steun Franse voetbalstadions goed

De Europese Commissie heeft een pakket steunmaatregelen voor de bouw en renovatie van Franse voetbalstadions goedgekeurd. Frankrijk organiseert het Europees kampioenschap (EK) voetbal in 2016 en in die hoedanigheid is de bouw en de renovatie van een negental stadions hard nodig. Uit de goedkeuring van de Commissie blijkt dat decentrale overheden, onder voorwaarden, sportinfrastructuur kunnen steunen.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt in met het nieuwe aanbestedingspakket

Het Europees Parlement heeft op woensdagmiddag 15 januari met ruime meerderheid ingestemd met een pakket van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Het akkoord, waar in juni 2013 met de lidstaten overeenstemming over werd bereikt, beslaat een richtlijn voor klassieke aanbestedingen, een voor publieke nutsfuncties en een voor concessies. De lidstaten hebben na publicatie van de richtlijnen in het Publicatieblad van de EU twee jaar de tijd om de richtlijnen te implementeren. Daarna moeten ook decentrale overheden de nieuwe regels toepassen.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal organiseert 20 maart bijeenkomst herziening staatssteunpakket

Europa decentraal organiseert op donderdag 20 maart een informatiebijeenkomst over de herzieningen die de Europese Commissie op staatssteungebied wil doorvoeren. De bijeenkomst vindt plaats ter afsluiting van een serie van tien artikelen die het kenniscentrum publiceert over deze herzieningen. Tijdens deze bijeenkomst zetten wij de belangrijkste wijzigingen op staatssteungebied voor decentrale overheden op een rij.

Lees het volledige bericht

Reizen in steden moet vlotter en groener

De Europese Commissie keurde op dinsdag 17 december een pakket nieuwe maatregelen voor stedelijke mobiliteit goed. De Commissie biedt steden hiermee meer ondersteuning door gerichte financiële bijstand, investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de uitwisseling van best practices. Bovendien stimuleert het pakket duurzame stedelijke mobiliteitsplanning. Dat leidt tot een schoner en duurzamer vervoer in stedelijke gebieden.

Lees het volledige bericht

Nieuwe onderscheiding voor Europese biodiversiteit

De Europese Commissie gaf eind 2013 het startschot voor de Natura 2000-onderscheiding als blijk van erkenning voor excellente prestaties op het gebied van natuurbescherming in Europa. Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde die circa 20% van de EU beslaan, met een rijkdom aan flora en fauna. Naast natuurbescherming biedt het netwerk tal van sociale en economische voordelen.

Lees het volledige bericht

Nederland EU voorzitter in eerste helft 2016

Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie. De vorige keer bekleedde Nederland het voorzitterschap in 2004. De vergaderingen van het voorzitterschap vinden in Nederland op één locatie plaats: het Marine Etablissement in Amsterdam.

Lees het volledige bericht

Nieuw beleidspakket voor schonere lucht

De Europese Commissie nam op woensdag 18 december nieuwe maatregelen aan om de luchtverontreiniging binnen de Europese Unie te bestrijden. Het beleidspakket voor schone lucht actualiseert de bestaande wetgeving en dringt de schadelijke emissies afkomstig van industrie, verkeer, elektriciteitscentrales en landbouw verder terug, om het effect ervan op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Lees het volledige bericht

Consultatie steun voor energie- en milieuprojecten

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar een openbare consultatie gelanceerd over een voorstel voor de herziening van staatssteunregels op het terrein van energie en milieu. Voor onder andere decentrale overheden bestaat de mogelijkheid hierop te reageren. De revisie van de regels op dit terrein maakt onderdeel uit van een breder initiatief om staatssteunregels te moderniseren.

Lees het volledige bericht

In 10 stappen op de hoogte: Stap 6: de minimis

Op 1 januari 2014 is de nieuwe de-minimisverordening inwerking getreden. Op basis van deze verordening kunnen decentrale overheden ondernemingen tot een bepaald bedrag steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. In dit zesde artikel, in een serie van tien over de lopende staatssteunhervormingen, gaat Europa decentraal nader in op de gevolgen die de nieuwe de-minimisverordening voor decentrale overheden met zich meebrengt.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal organiseert bijeenkomst herziening staatssteunpakket

Europa decentraal organiseert op donderdag 20 maart een informatiebijeenkomst over de herzieningen die de Europese Commissie op staatssteungebied wil doorvoeren. De bijeenkomst vindt plaats ter afsluiting van een serie van tien artikelen die het kenniscentrum publiceert over deze herzieningen. Tijdens deze bijeenkomst zetten wij de belangrijkste wijzigingen op staatssteungebied voor decentrale overheden op een rij.

Lees het volledige bericht