Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

European Public Sector Award uitgereikt

Van 25 tot en met 27 november vond in Maastricht de uitreikingsceremonie van de European Public Sector Award (EPSA) 2013 plaats. Dit initiatief van het European Institute for Public Administration (EIPA) wordt ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

Lees het volledige bericht

Staatssteunvrijstellingen AGVV en MKB Landbouw met een jaar verlengd

Decentrale overheden kunnen nog tot medio 2014 gebruik blijven maken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun en de MKB Landbouwvrijstelling (MKB LBv). De Europese Commissie heeft onlangs na een korte consultatieronde beide staatssteunvrijstellingen met een half jaar verlengd. Deze verlenging is nodig, omdat de herziening van nieuwe verordeningen, die de huidige AGVV en MKB LBv zullen opvolgen, nog niet rond is. Bovendien komt er nog een overgangsperiode van zes maanden bij voor bestaande kennisgevingen.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert nieuwe mededeling voor steun aan films en audiovisuele werken

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe mededeling gepresenteerd voor steun aan films en audiovisuele werken. Hierdoor krijgen decentrale overheden meer ruimte om steun te verlenen aan producenten van films en andere audiovisuele werken. Naast steun voor producenten, zijn ook de mogelijkheden voor het steunen van scenarioschrijvers, filmfestivals, distributeurs en bioscopen vergroot.
Lees het volledige bericht

Reactie kabinet op werkprogramma 2014 van de Commissie

Op 22 oktober publiceerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2014. Het kabinet is het eens met de meeste kernprioriteiten van het werkprogramma. Decentrale overheden kunnen te maken krijgen met nieuwe regelgeving of beleid die de Commissie voorstelt in haar werkprogramma. Onderwerpen uit dit werkprogramma die belangrijk zijn voor decentrale overheden betreffen onder andere het REFIT-programma, aanbesteden, staatssteun, vrij verkeer en milieu.

Lees het volledige bericht

In 10 stappen op de hoogte: Stap 3: AGVV en steun voor breedbandinfrastructuur

Per 1 juli 2014 hoeven decentrale overheden steun aan breedbandinfrastructuur mogelijk niet meer ter beoordeling aan de Europese Commissie aan te melden. Momenteel moeten deze steunmaatregelen in principe nog wel in Brussel worden gemeld op grond van de breedbandrichtsnoeren. De concept Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) bevat hier een vrijstelling voor. In dit derde artikel gaat Europa decentraal in op de decentrale gevolgen van deze nieuwe vrijstelling.

Lees het volledige bericht

Rob pleit voor centraal loket Europese subsidies

De toenemende decentralisatie van overheidstaken in Nederland verhoudt zich niet goed met gedetailleerde EU-regelgeving: subsidiariteit en proportionaliteit zullen in de toekomst nog belangrijker worden in het EU-debat. Dit is een van de conclusies uit het advies ‘Met Europa verbonden; een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies’ die de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) op 25 november heeft gepresenteerd. Hierin verkent het Rob op globale wijze hoe Europa doorwerkt in het beleid en het functioneren van Nederlandse gemeenten en provincies en hoe zij Europa (kunnen) beïnvloeden. Ook beveelt de Rob aan om voor alle diensten bij provincies en (middel)grote gemeenten een centraal loket voor Europese subsidies op te zetten.

Lees het volledige bericht

Hervorming EU-cohesiebeleid in 10 punten

Binnen de EU-begroting voor 2014-2020 wordt in het kader van het cohesiebeleid 325 miljard EUR gereserveerd voor investering in de Europese lidstaten, regio’s en steden. Daarmee wil de EU haar doelstellingen op het gebied van groei en werkgelegenheid behalen en klimaatverandering, energie-afhankelijkheid en sociale uitsluiting aanpakken.
Lees het volledige bericht

Commissie gaat voor slimme steden en gemeenschappen

Op de EIP Smart cities and communities conferentie die op 26 november door de Europese Commissie werd georganiseerd discussieerden stadsbestuurders, CEO’s en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld over de acties die zijn geformuleerd in het “strategisch uitvoeringsplan voor intelligente steden”. Ook spraken ze over de manier waarop dit plan in praktijk gebracht kan worden.
Lees het volledige bericht