Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Iers voorzitterschap wil snelle onderhandelingen cohesiebeleid

De Ierse minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, Brendan Howlin, zei op maandag 13 mei dat de inzet van het Ierse voorzitterschap van de EU op een akkoord met het Europees Parlement over het Cohesiefonds voor de volgende Europese structuurfondsen en Investment Funds focus vraagt.

Lees het volledige bericht

Smart Cities zijn de toekomst

Op dinsdag 14 mei vond in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel de bijeenkomst ‘European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ plaats. Zo’n honderd deelnemers waren aanwezig bij deze door het European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), EURADA en Eurocities georganiseerde bijeenkomst.

Lees het volledige bericht

www.123subsidie.nl kanshebber Europese prijs

De Europese Commissie stelde kortgeleden een informatieloket in waar het MKB terecht kan voor toegang tot financiering. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is voorloper op dit gebied. In oktober 2009 is de website www.123subsidie.nl gelanceerd. De site is als een van de laatste zes in de race voor een Europese prijs op het gebied van innovatie bij de overheid.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal publiceert deel 3 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geïmplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 3.

Lees het volledige bericht

Commissie wil afschaffing vrijstelling vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

De Europese Commissie wil dat alle Nederlandse overheidsbedrijven, net als commerciële bedrijven, vennootschapsbelasting gaan betalen. Volgens Brussel verstoort de vrijstelling op de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven de concurrentie. Los van de verdere ontwikkeling lopen decentrale overheden geen risico dat zij reeds verleend voordeel moeten terugvorderen.

Lees het volledige bericht

Commissie wil groene infrastructuur stimuleren

De Europese Commissie heeft op maandag 6 mei een ‘groene infrastructuur’ strategie goedgekeurd om een netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden in de Europese Unie te ontwikkelen en hiermee essentiële ecosysteemdiensten zoals schoon water en bestuiving te ondersteunen.

Lees het volledige bericht

Ierse voorzitterschap over energie-efficiëntie

Lidstaten kunnen concessies doen over bepaalde zaken die in de weg staan voor het bereiken van een deal binnen het Horizon onderzoeksprogramma, maar ze kunnen niet alle eisen van Europarlementariërs over groene energie accepteren, zo zegt het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie.

Lees het volledige bericht

X