Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europese Commissie keurt steunregeling voor Belgische voetbalstadions goed

Decentrale overheden kunnen de bouw of renovatie van voetbalstadions rechtmatig steunen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit is de belangrijkste conclusie van de Europese Commissie naar aanleiding van een onderzoek naar een steunregeling voor de bouw en renovatie van voetbalstadions in België. De Commissie concludeerde dat de steun bijdraagt aan het toegankelijker maken van sport voor burgers, zonder dat daarbij de concurrentie wordt vervalst.

Lees het volledige bericht

Regionaal Beleid

De Europese Commissie wil de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europa’s regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen. Dit doet zij via het regionaal beleid. Het Directoraat Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) is hier met name bij betrokken. Het regionaal beleid van de Europese Commissie kan bij sommige regio’s in de Unie dus ook doorwerken, afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep van het betreffende regionale beleid. Sowieso hebben decentrale overheden in Nederland met dit regionaal beleid van doen voor zover het gaat om beschikbare Europese fondsen. De Europese Commissie gebruikt deze ter sturing en ondersteuning van het Europese regionale beleid.
Lees het volledige bericht

Utrecht meest competitieve regio van Europa

De regio Utrecht is door de Europese Commissie (EC) voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Volgens de EU Regional Competitiveness Index 2013 (RCI) heeft de regio Utrecht de grootste concurrentiekracht. Nederlandse regio’s die het ook goed doen zijn de regio Amsterdam (Flevoland en Noord-Holland) op de zesde plek en de provincie Zuid-Holland op de tiende plek.

Lees het volledige bericht

Dijksma verdeelt regionaal EU-budget

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, maakte in het weekend van 16 november de verdeling van het Europese budget voor regionale ontwikkeling over de vier Nederlandse landsdelen bekend: 190 miljoen euro voor West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen voor Oost.
Lees het volledige bericht

In 10 stappen op de hoogte: Stap 2: AGVV en sport

Decentrale overheden hoeven steun aan sport- en multifunctionele infrastructuur per 1 juli 2014 mogelijk niet meer ter beoordeling bij de Commissie aan te melden. Dit volgt uit de nieuwe vrijstelling voor sport in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). In dit tweede artikel in een serie van tien over de staatssteunhervormingen gaat Europa decentraal nader in op decentrale gevolgen van de AGVV en sport.
Lees het volledige bericht