Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europa decentraal publiceert geactualiseerde ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

Op 1 april treedt de Aanbestedingswet in werking. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geimplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 1.

Lees het volledige bericht

Hof van Justitie scherpt staatssteunregels aan

Overheden kunnen via mededelingen aangaande staatsmiddelen de markt beïnvloeden en daarmee in strijd zijn met de staatssteunregels. Dit blijkt uit het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak van de Europese Commissie tegen Frankrijk en France Télécom. De uitspraak is bijzonder omdat het Hof van Justitie overheidsingrijpen in de markt met deze uitspraak breder uitlegt dan het beschikbaar stellen van staatsmiddelen.
Lees het volledige bericht

Eurocommissaris Geoghegan-Quinn schrijft voor Regio Randstad

In 2013 is Regio Randstad 20 jaar vertegenwoordigd in Brussel. In dit kader vinden verschillende activiteiten plaats, waaronder een maandelijks column die geschreven wordt door verschillende gastredacteuren. De column van deze maand komt van de hand van de Eurocommissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap, mevrouw Máire Geoghegan-Quinn.
Lees het volledige bericht

EUrrest april 2013

Dit arrest gaat over de uitleg van de staatssteunregels ten aanzien van het financieren van DAEB. Het Gerecht heeft een goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie voor het financieren van openbare ziekenhuizen in Brussel vernietigd. De Commissie had nader onderzoek moeten doen naar het overcompenseren van de ziekenhuizen voor hun DAEB taak.

Lees het volledige bericht

Uitnodiging: viering 300 jaar Vrede van Utrecht

Van 23 tot 25 april 2013 is in het Europees Parlement in Brussel de tentoonstelling ‘The Art of Making Peace’ te zien. Utrecht organiseert deze tentoonstelling ter ere van 300 jaar Vrede van Utrecht (1713-2013). De openingsreceptie en een hoorzitting getiteld ‘Cultureel en creatief ondernemerschap voor groei en werkgelegenheid in de EU’ vinden plaats op 23 april in het parlement.
Lees het volledige bericht

Drunens project wint Europa Nostra

Op dinsdag 26 maart werd bekend gemaakt dat het Drunense project ‘Spoorbruggen in de Langstraat’ een Europa Nostra Award voor cultureel erfgoed heeft gewonnen. Als enige Nederlandse project viel het in de prijzen bij de 2013 European Union Prize for Cultural Heritage.

Lees het volledige bericht

Staatssteunrapportage over 2012 van start

Gemeenten en provincies dienen in het kader van de staatssteunrapportage 2012 gegevens over lopende steunmaatregelen te rapporteren. Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van BZK bij staatssteunrapportages en is eerste aanspreekpunt voor gemeenten en provincies voor de rapportage 2012. Betrokken gemeenten en provincies ontvangen van Europa decentraal deze week een rapportageverzoek met een nadere toelichting. Uiterlijk 3 mei 2013 dienen de opgevraagde rapportagegegevens bij Europa decentraal binnen te zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe modellen voor Uniforme Eigen Verklaring beschikbaar

Op 22 maart jl. heeft de minister van Economische Zaken in de Staatscourant de Regeling modellen eigen verklaring gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet dienen ondernemers die meedingen in aanbestedingsprocedures per 1 april gebruik te maken van de Uniforme eigen verklaring modellen.

Lees het volledige bericht

Raad bereikt akkoord Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ministers van landbouw binnen de Europese Unie hebben op 18 en 19 maart een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierdoor heeft Ierland, als voorzitter van de Raad, het mandaat gekregen om met het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) tot overeenstemming te komen. Voor decentrale overheden beginnen de uitgangspunten van het GLB langzamerhand zichtbaar te worden.
Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert ontwerpversie nieuwe de-minimisverordening

Op 20 maart jl. heeft de Europese Commissie de ontwerp-de-minimisvrijstellingsverordening gepubliceerd. De ontwerptekst laat de meeste bepalingen uit de oude de-minimisvrijstelling 1998/2006 intact, maar voorziet wel in een verscherping van de handhaving van de-minimissteunverlening. Aansluitend heeft de Europese Commissie een consultatie over de ontwerptekst georganiseerd. Tot en met 15 mei kunnen onder meer decentrale overheden hieraan een bijdrage leveren.

Lees het volledige bericht

X