Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Nijmegen in de race voor Europese Groene Hoofdstad 2016

Er zijn door de Europese Commissie 12 Europese steden geselecteerd die in aanmerking komen voor de titel Europese Groene Hoofdstad van 2016. Vanuit Nederland behoort Nijmegen tot de genomineerden. Deze titel Europese Hoofdstad 2016 gaat naar een stad die vooroploopt op het gebied van milieuvriendelijk stadsbeheer. De genomineerde steden streven naar strengere normen voor duurzame stadsontwikkeling, luisteren naar de wensen van hun inwoners en dragen baanbrekende innovatieve oplossingen voor de milieuproblematiek aan.

Lees het volledige bericht

EPSA Awards 2013

De European Public Sector Awards (EPSA) 2013 worden in november uitgereikt. 15 genomineerde projecten maken kans op de awards in 3 verschillende categorieën en 2 eervolle vermeldingen, die op 25, 26 en 27 november uitgereikt zullen worden in Maastricht. Dit initiatief van het European Institute for Public Administration (EIPA) wordt ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

Lees het volledige bericht

November 2013

Decentrale overheden moeten zich ervan bewust zijn dat ten aanzien van sommige activiteiten, landschap- en natuurbeschermingsorganisaties (NBO’s), als ondernemingen moeten worden aangemerkt. Hierdoor kan het Europees staatssteunverbod ook van toepassing zijn op steun verleend aan dergelijke organisaties. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de uitspraak van het Gerecht in de zaak Duitsland tegen de Commissie.

Lees het volledige bericht

Structuurfondsen worden Europese Structuur- en Investeringsfondsen

De Raad en het Europees Parlement hebben op grote lijnen een akkoord bereikt over het cohesiepakket voor 2014-2020. Lange tijd was er een impasse omdat het Europees Parlement geen macro-economische conditionaliteit en performance reserve accepteerde. De naam ‘Structuurfondsen’ verandert in ‘Europese Structuur- en Investeringsfondsen’ (ESIF).

Lees het volledige bericht

Nieuw Europees platform ondersteunt overheden bij het inkopen van innovaties

Decentrale overheden hebben steeds meer aandacht voor onderzoek, duurzaamheid en innovatie bij aanbestedingen. Hiermee kunnen zij groei bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van hun inkoop verbeteren. Om overheden te informeren over de mogelijkheden om bij inkoop en aanbestedingen innovatieve werken, producten en diensten aan te schaffen is een nieuw Europees platform gelanceerd over innovaties.

Lees het volledige bericht

Selectie Karel de Grote-prijs 2014 gestart

Op vrijdag 25 oktober startte de campagne voor de selectie van de Europese Karel de Grote-prijs. Dit is een prijs voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar die projecten opzetten die het Europees bewustzijn bij jonge mensen aanmoedigen. De winnende projecten krijgen niet alleen erkenning en aandacht maar ook geld om verder te kunnen gaan.

Lees het volledige bericht

Implementatieplan voor ‘European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ gepubliceerd

Het strategische implementatieplan voor het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities is een resultaat van het werk van een High-Level groep, een ondersteunende Sherpa -groep en bijdragen van de Smart Cities stakeholders Platform 3. Het partnerschap dat naar aanleiding van het implementatieplan moet ontstaan heeft tot doel om de blokkades weg te nemen die een ‘smartening’ van Europa’s steden in de weg staan.
Lees het volledige bericht

Italiaanse zaak Simet SpA onderstreept strikte voorwaarden voor DAEB

Decentrale overheden dienen bij het verlenen van compensatie voor de uitvoering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) de daarvoor geldende regels nauwkeurig na te leven. Dit is recentelijk weer eens duidelijk gemaakt door de Europese Commissie in de Italiaanse zaak Simet SpA. Hierin oordeelde de Commissie dat de steun die de overheid aan busbedrijf Simet SpA toekende niet aan de voorwaarden voldeed om als compensatie voor de uitoefening van een DAEB te kunnen worden aangemerkt.

Lees het volledige bericht